Autóvásárlás Romániában

2004.06.25. 12:54

Ha lehet, legyen szíves lépésről-lépésre ismertetni a folyamatot.

Tisztelt Vámszakértő úr!

Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi módon oldható meg ez:
Romániában szeretnénk venni egy új autót, és ezt Magyarországon forgalomba helyeztetni (saját célra). Ez mivel jár? (Költségek, ügyintézési díjak stb.) Ha lehet, legyen szíves lépésről-lépésre ismertetni a folyamatot.

Köszönettel:
Gajdos Melinda

Tisztelt Gajdos Melinda!

A Romániában vásárolt autóval Magyarországra történő belépéskor a határvámhivatalnál Egységes Vámárunyilatkozat (EV) kitöltésével kell kérni a gépjármű árutovábbítási vámeljárás alá vonását.


Ez a vámeljárás a vámáru után fizetendő importvám, valamint a nem közösségi adók és díjak mértékéig terjedő vámbiztosíték nyújtása mellett végezhető el.
Mivel a forgalomba-helyezéshez, illetve a vámkezeléshez a közlekedési felügyelet engedélye szükséges, a vásárlás előtt tanácsos tájékozódni a mindenkor érvényes műszaki és környezetvédelmi előírásokról, követelményekről. (A közlekedés felügyelet tájékoztatója a www.kff.hu honlapon található.)
A szabadforgalomba bocsátás vámeljárás lefolytatására személygépkocsi esetében a vámkezelésre a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyeszékhelyi vámhivatal, Budapesten és Pest megyében a Magánforgalmi Fővámhivatal az illetékes.
A vámkezelést EV okmány benyújtásával kell kérni a szükséges okmányok (árutovábbítási okmány és mellékletei, számla, adásvételi szerződés vagy ajándékozási okirat, külföldi forgalmi engedély, személyazonosságot igazoló okmány, közlekedési felügyelet engedélye) csatolása mellett.
Amennyiben a regisztrációs adó megfizetése tekintetében halasztással nem kíván élni az ügyfél (a vámkezeléssel egyidejűleg fizeti meg azt), úgy a fenti okmányokkal egyidejűleg kell benyújtani, az ún. Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat (RAA) elnevezésű okmányt (két példányban), valamint a mellékletét képező "Igazolás"-t. (Ezek honlapukról letölthetők a regisztrációs adóigazgatási eljárás 2004. május 1-től érvényes általános szabályait tartalmazó fejezetből.)
A vámhivatal a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás során határozattal kiszabja a vámot, az általános forgalmi adót (ennek alapja a vám és a regisztrációs adó, valamint az egyéb nem közösségi díjak, adók együttes összegének 25%-a) regisztrációs adót, és az egyéb nem közösségi díjakat, adókat.
Amennyiben az ügyfél élni kíván a halasztás lehetőségével, a vámeljárás fenti módon történik, a regisztrációs adó megfizetését pedig, legkésőbb a forgalmi engedély kiadását megelőző napon kell kérni. Az adóigazgatási eljárás kezdeményezésekor be kell nyújtani RAA 2 példányban, illetve ezen okmányhoz tartozó mellékeltet "Igazolás"-t. A vámhivatal határozattal (az okmány B) rovatának záradékolásával) kiszabja a regisztrációs adót, és az RAA második példányának átadásával közli azt. Az adó befizetésének igazolását követően kerül átadásra a vámhivatali záradékkal ellátott "Igazolás".

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő