Új motor vásárlása az EU-ban

2004.08.18. 11:22
Szeretnék nagymotort vásárolni.
Tisztelt Váradi Úr!

EU-ból szeretnék magánszemélytől vásárolt, használt (ám az itthoni adószabályok szerint új, azaz pl. 4 hónapos) nagymotort vásárolni.
Korábbi levelekre adott válaszaiból az derült ki, hogy itthon kell áfát fizetnem. A kérdésem az lenne, hogy hozzájutok-e (és hogyan) a kinti magánszemélynek megfizetett bruttó vételár áfa tartalmához, vagy azt elveszítem.

Köszönettel,
Nagy Viktor

Tisztelt Nagy Viktor!

Tájékoztatom arról, hogy az Új járművekre vonatkozó szabály nem magyar sajátosság, hanem EU-s szabály. Magyarországon csak május 1-től van érvényben az ezzel kapcsolatos szabályozás.
Úgy tudom, hogy az eladó magánszemélynek az értékesítés miatt az ottani adóhatósághoz be kell jelentkeznie - uniós adószámot kell kérnie -, hogy számlát tudjon kiállítani az Ön részére. A nettó számla alapján azután, hogy megtörtént az értékesítés Ő tudja majd az ÁFA-t visszaigényelni.
Az alábbiakban idézek az APEH honlapján megtalálható információs füzetből:
Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése
Az új közlekedési eszköz értékesítése, ha azt az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállam területére, de még az áfa törvény értelmében vett Közösség területére fuvarozzák, szállítják el, olyan adómentes Közösségen belüli értékesítés, amelyhez kapcsolódó beszerzés áfa tartalma bizonyos törvényi keretek között levonható. Mint arról a bevezetőben már szó volt, új közlekedési eszköz akár egyszeri, Közösségen belüli értékesítése is megteremti ezen értékesítés tekintetében az áfa alanyiságot.
Ezért az egyszeri értékesítőnek is be kell jelentkeznie az adóhatóságnál, közösségi adószámot kell kérnie. Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését végző minden adózónak az áfa bevallási kötelezettségét az U0465/650/651/310/320 számú bevalláson kell teljesítenie. (Annak az adózónak, aki/amely kizárólag az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése okán válik áfa adóalannyá, az új közlekedési eszköz értékesítésének napján keletkezik az értékesítés érdekében felmerült beszerzései tekintetében áfa levonási joga. Az általa levonható áfa összeg nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet akkor kellene fizetnie, ha az új közlekedési eszköz értékesítése nem lenne adómentes. Adólevonási jogot az ilyen adózó is csak az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolhat.)
Az, aki az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkező vevő felé végzi, adatszolgáltatásra kötelezett. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 0468 számú nyomtatványon teljesítendő az új közlekedési eszköz értékesítését követő hónap 15-éig. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során adatot kell szolgáltatni a vevő nevéről, címéről, az új közlekedési eszköz azonosító adatairól, áfa nélküli ellenértékéről, a számla kiállításának időpontjáról, illetve az első forgalomba helyezés időpontjáról.
Az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítését végző, közösségi adószámmal rendelkező adózó a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező vevő felé történő új közlekedési eszköz értékesítést a 0460 számú "összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről" megnevezésű (negyedévet követő 20-ig benyújtandó) nyomtatványon köteles szerepeltetni.
Nagy valószínűséggel más Uniós tagállamokban is hasonló szabályozás van érvényben.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő