Autóbehozatal Dubaiból

2005.05.05. 11:49

Több éves kinntartózkodás után Toyota Camry-t szeretnék hazavinni.

Tisztelt Váradi úr!

Több éves Dubai (UAE) tartózkodás után Toyota Camry 3.0 gépkocsit szeretnék hazavinni Magyarországra.
Milyen papírok szükségesek ahhoz, hogy vámmentesen megtehessem ezt? Új autóra is vonatkozik ez vagy csak használtra? Milyen egyéb költségekkel kell számolnom?

Tisztelettel
Nagy József

Tisztelt Nagy József!

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá ugyan azt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.
A személyes vagyontárgy körébe tartoznak a háztartási célú ingóságok, valamint a kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.
A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A háztartási célú ingóságok az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.
A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.

Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohányból készült termékek;
c) kereskedelmi szállító eszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.
A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több részletben is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.

A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.
A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.
Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal ÁFA fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

A fenti szabályok szerint a járművet Ön vám-, és ÁFA-mentesen tudja a külszolgálat lejárta után vámkezeltetni. A regisztrációs adót azonban ebben az esetben is meg kell fizetni a magyarországi forgalomba helyezéshez!!!!!
A vámkezeléshez a jármű forgalmi okmányaira, valamint a kint tartózkodás igazolására van szükség.
Felhívom figyelmét, hogy az autó motorjának legalább EURO III-as minősítéssel kell rendelkeznie!!!!!

10. számú melléklet a 2004. évi ... törvényhez
"A 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban

Az adó összege személygépkocsik esetén

Adókat.A szgk. műszaki tulajdonságaiAz adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának ,űszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint.)
5 vagy annál jobb5-nél rosszabb
1.Otto-motoros szgk. 1100 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1300 cm3-ig126 000 Ft/db189 000 Ft/db
2.Otto-motoros szgk. 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1301-1500 cm3-ig189 000 Ft/db284 000 Ft/db
3.Otto-motoros szgk. 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1501-1700 cm3-ig252 000 Ft/db378 000 Ft/db
4.Otto-motoros szgk. 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1701-2000 cm3-ig410 000 Ft/db615 000 Ft/db
5.Otto-motoros szgk. 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2001-2500 cm3-ig567 000 Ft/db850 000 Ft/db
6.Otto-motoros szgk. 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2501-3000 cm3-ig819 000 Ft/db1 229 000 Ft/db
7.Otto-motoros szgk. 2501-3000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 3001-3500 cm3-ig1 260 000 Ft/db1 890 000 Ft/db
8.Otto-motoros szgk. 3000 cm3 felett és dízelmotoros szgk. 3500 cm3 felett1 890 000 Ft/db2 835 000 Ft/db
9.Egyéb szgk.113 000 Ft/db113 000 Ft/db
10.Muzeális jellegű szgk.252 000 Ft/db252 000 Ft/db

A fenti összegeken felül a vizsgáztatás és a forgalomba helyezés költségeit kell még megfizetnie (kb. 50-70 000,- Ft).

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő