Robogó, vitorlás és motorcsónak behozatal

2005.05.19. 14:49

Milyen vámtételekkel és egyéb költségekkel kell számolnunk?

Tisztelt Váradi Úr!

Barátommal Olaszországból használt robogókat szeretnénk behozni itthoni eladásra. Ezen kívül barátom Amerikából használt motorcsónakot és vitorláshajót is.
Kérem írja meg, milyen vámtételekkel és egyéb költségekkel kell számolnunk a behozatalt követően.

Üdvözlettel és köszönettel
Sági László

Tisztelt Sági László!

1.
Használt robogó, vagy új 48 cm3-nél kisebb motorral felszerelt robogó vásárlása esetén a Mwst-t külföldön kell megfizetnie - nem igényelheti vissza. Itthon nem kell ÁFA-t fizetnie.
Új, 48 cm3-nél nagyobb motorral felszerelt robogó - itthon motorkerékpár - vásárlása esetén a Mwst-t nem kell kint megfizetnie, hanem a magyar szabályok szerint itthon ÁFA-t kell fizetnie (25%).
Itt hívom fel figyelmét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet segédmotoros kerékpárra vonatkozó rendelkezéseire is:

...
SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLAT
Forgalomba helyezés előtti vizsgálat és közúti műszaki ellenőrzés

19. § (1) A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából a területi közlekedési felügyeletnél be kell mutatni. Ha a területi közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.
(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező segédmotoros kerékpárokat - a típusbizonyítvány alapján - a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.
(3) A segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó illetőleg a területi közlekedési hatóság ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.
(4) A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során az MR. 114. §-ában foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.
(5) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni"

Amennyiben a járműveket rendszámmal nem kívánja ellátni – forgalomba helyeztetni, akkor úgy tudom, hogy nem kell regisztrációs adót sem fizetnie.

2.
Az USA-ból behozott motorcsónakokat, vitorlás hajókat továbbra is vámkezeltetni kell. A vámkezelés során az alábbi fizetési kötelezettségei keletkeznek:
- vám:
- vitorláshajó és motorcsónak
a., Tengerjáró: 0%
b., Nem tengerjáró: 1,7%
- ÁFA - a vámérték és a vám együttes összege után: 25%
Az egyéb költségekkel kapcsolatban a Közlekedési Felügyelet tud Önöknek segítséget nyújtani:

A hajózási hatóság egyik legfontosabb feladata az úszólétesítményekkel, kapcsolatos biztonságával, tulajdonlásával, és nyilvántartásával kapcsolatos előírások hatósági elemeinek végrehajtása, illetve a nem hatósági feladatok végrehajtásának ellenőrzése, felügyelete. Ahhoz, hogy egy úszólétesítményt céljának megfelelően használni lehessen néhány fontosabb eljárás lebonyolítása szükséges.
Ezek:
az úszólétesítmény terveinek hatósági jóváhagyása,
az úszólétesítmény építésének felügyelete,
köbözés,
üzembe helyezés,
nyilvántartásba vétel (lajstromozás),
minden előírt hajóokmány kiadása,
hajózási engedély.

Az egyes úszólétesítmények esetében a fenti eljárásoknak nem teljes köre szükséges, amelyekre vonatkozóan javasolom az ezen eljárásokban illetékes elsőfokú hajózási hatóság honlapjain tájékozódni: www.kff.hu.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő