Regadó-mentesség

2005.06.28. 13:08
A diplomáciai mentességeken kívül van egyéb mentességi lehetőség is?
Üdvözlöm!

Kérdésem csak annyi volna, hogy a diplomáciai mentességeken kívül, van-e valamilyen mentességi lehetőség a regisztrációs költség alól? És ha igen, akkor milyen esetekben?
Valamint, ha teherautóként hozok be egy mikrobuszt, és aztán itthon átépítem személyautóvá, akkor kötelezhetnek-e regisztrációs adó befizetésére utólag is?

Köszönöm előre is

Tisztelt levélíró!

A regisztrációsadó-mentességek az alábbiak:

2003. évi CX. Törvény a regisztrációs adóról


Adómentességek
12. § Az adót nem kell megfizetni

a) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátandó gépjárművének forgalomba helyezése esetén;

b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik CK betűjelű rendszámmal ellátandó gépjárművének forgalomba helyezése esetén;

c) külföldre szállítási céllal belföldön vásárolt gépjármű kivitelére, illetve érvényes forgalmi engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, vagy Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására Z betűjelű rendszámmal ellátandó gépjármű forgalomba helyezése esetén;

d) CD betűjelű rendszámmal ellátandó, az a)-b) pontban meghatározott olyan gépjármű forgalomba helyezése esetén, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, valamint külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs; valamint

e) ha az importáló nem kéri a gépjármű forgalomba helyezését. Amennyiben az adómentesen behozott gépjárművet utóbb mégis forgalomba helyezik, az e törvény szerinti adót meg kell fizetni.

A törvény alapján az olyan átalakítás után történő forgalomba helyezéshez, amelynek következtében a jármű személygépkocsivá, vagy lakóautóvá kerül átalakításra, a regisztrációs adót meg kell fizetni.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő