Környezetvédelmi osztály, EURO-besorolás

2006.02.23. 18:37

Környezetvédelmi osztályba soroslás és EURO-besorolás kapcsolata

Tisztelt Váradi Mihály!

lenne még egy két dolog amiben segítségére szorulnék. A legfrissebb regisztációs adó táblázatban 8 as környezetvédelmi osztály a legmagasabb, ennek a számozásnak milyen kapcsolata van a régi 2 es illetve 3 as osztályba való besoroláshoz.

Második kérdásem, hogy mi az a legutolsó gyártási év amit be lehet hozni, ugyanis nem tudom, hogy 2000 nél vagy 1996 nál újabbakat lehet csak behozni.

Harmadik kérdésem a 2007-es regisztrációs adó eltörlésével lenne kapcsolatos. A magamfajta vásárlók ebből mit fognak észlelni, ha egyáltalán lehet majd észlelni. Az adó valamilyen más formában lesz esetleg jelen?

Köszönöm:

Nagy Gábor

Tisztelt Nagy Gábor!

1. A járműveket Magyarországon jelenleg 13 kategóriába sorolják a járműveket környezetvédelmi besorolás alapján.

Ezek az alábbiak:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása

A gépjármű kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát meghatározó konstrukciós jellemzők és a rendelet függelékeinek mellékleteiben meghatározott szennyezőanyag-kibocsátási követelmények teljesítése alapján a gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a következő táblázat alapján történik.

A környezetvédelmi osztály jelzés 
(kód)
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző
0 - katalizátor nélküli, Otto-motoros, 
- a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros, 
- ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;
1 - katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros;
2 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt
ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet]1;
3 - az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (EURO-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, 
Dízel-motoros;
4 - az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű - Otto-motoros1,
- az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások
(EURO-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros;
5 - tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg
- hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott)
hajtású(9);
5E - tisztán elektromos gépkocsi;
5N - növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi;
5P - külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi)
5Z - egyéb nulla emissziós gépkocsi;
6 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje2 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-III);
7 - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A)2, illetőleg a 49.03 előírás I. jóváhagyás3 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros (EURO-III);
8 - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A)2, vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás3 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-III);
9 - katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje4 szerint jóváhagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (EURO-IV.);
10 - az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B)4 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);
11 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás5 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-IV.);
12 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás6 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EURO-V.);
13 - az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás7 és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros (EEV)8
14 - a 692/2008/EK és a 566/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 5.)(10)
15 - a 692/2008/EK, a 566/2011/EU és a 459/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 6.)(11)
16 - az 582/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott gépkocsik (Euro-VI)(12)
    

2. Jelenleg EU-s tagországból az EU-s típusbizonyítvánnyal rendelkező típusokat lehet behozni. Ezek a legalább EURO II-es motorral felszerelt modellek.
EURO II-es motorral általában 1996 vége felé kezdték el a személygépkocsikat felszerelni. Ettől azoban lefelé és felfelé is lehet eltérés. Amennyiben '96-'97-es autót kíván behozni, úgy a behozatal előtt nem árt a Közlekedési Felügyeletnél érdeklődni annak forgalomba helyezhetősége iránt!

3. A regisztrációs adó eltrörlésének időpontjával kapcsolatban nem tudok Önnek segíteni. Hosszabb távon az adó az ún. súlyadóba építik majd be. Ennek a menete azonban még nem tisztázott.

Tisztelettel:

Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő