Vámmentességet kap-e a vagyontárgyaira, ha hazaköltözik?

2010.07.14. 14:51

Tisztelt Váradi Mihály úr!

Az unokatestvérem Svájcban született magyar szülőktől, azóta is Svájcban él. A nyugdíjas éveire szeretne Magyarországra települni. Az lenne a kérdésem, hogy vámmentességet kap-e a vagyontárgyaira? Többek között szeretné a 6 évvel ezelőtt vásárolt autóját is magával hozni, ha megéri. Erre milyen szabályok vonatkoznak, milyen tételeket kell megfizetni?

Mennyiben változik a helyzet, ha kettős állampolgár a költözéskor?

Köszönettel
Gábor

Tisztelt Gábor!

A haza-, illetve betelepülők vám- és áfamentességet élveznek a magukkal hozott ingóságaikra.

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá ugyanazt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.

A „személyes vagyontárgy" körébe tartoznak a háztartási célú ingóságok, valamint a kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a „személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A „háztartási célú ingóságok" az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.

Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohányból készült termékek;
c) kereskedelmi szállító eszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.

A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több „részletben" is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.

A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül. A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is, mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt – 6 hónapos használatra vonatkozó – időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.

Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre, az egyúttal áfafizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

A vámmentes vámkezeléshez igazolnia kell a 12 hónapon túli állandó külföldi tartózkodási helyet. A járműveknek a hazaköltözés előtt legalább 6 hónappal az Ön tulajdonában kell lenni!

Személygépkocsi és motorkerékpár esetén a vámmentes és áfamentes vámkezelés sem mentesít azonban a jármű forgalomba helyezése esetén fizetendő regisztrációs adó megfizetése alól.

A járművek a vámkezelést követően 1 éven belül továbbra sem adhatók el, csak a vám megfizetését követően.

Ezenfelül a műszaki vizsga és a forgalomba helyezés kb.: 80–90 000 Ft-os költsége merül fel autónként.

Tisztelettel!

Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő