Mi lesz a MÁV Biztosító ügyfeleivel?

2008.05.05. 01:20
306 hozzászólás


Egy koccanásos balesetnél csak egy rosszabb dolog van: ha kiderül, hogy a károkozó kötelezője a MÁV biztosítónál van.

Most, hogy megtörténtek az első letartóztatások, végre a MÁV ügyfelei is aggódnak. Sikkasztás, felfüggesztés, visszavonásig nincs több szerződéskötés Április közepének aktualitása, hogy egymilliárdos sikkasztás és pénzmosás miatt a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) vezetői és azok hozzátartozói közül többeket előzetes letartóztatásba illetve házi őrizetbe helyezett a bíróság. A gyanú szerint egymilliárd forintot utaltak át a káresetekre elkülönített tartalékból különböző bankszámlákra, ahonnan fel is vették a pénz egy részét, a VPOP különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Ezzel párhuzamosan a PSZÁF felügyeleti biztosokat küldött ki a MÁV ÁBE-hez a folyamatos, törvényes működés és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. A kirendelt felügyeleti biztosok gyakorolják az egyesület elnök-vezérigazgatójának és az intéző bizottság tagjainak jogait. A PSZÁF további intézkedésig felfüggesztette a MÁV ÁBE Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítási (KGFB) termékének értékesítését. A PSZÁF ezt azzal indokolta, hogy a MÁV ÁBE az állományhoz képest nem rendelkezik megfelelő mértékű tartalékkal, ami hosszú távon veszélyezteti az intézmény biztonságos működését.

A PSZÁF kezdeményezte a biztosító első számú vezetőjének és vezető biztosításmatematikusának felmentését is. A felügyelet határozata alapján az egyesület a felfüggesztés ideje alatt továbbra is jogosult és köteles a meglévő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási állományának kezelésére, így a fennálló szerződésein alapuló biztosítási tevékenység végzésére. Ugyanakkor 2008. április 7-ét követően tett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó ajánlatot nem fogadhat el. A felfüggesztés időtartama alatt a MÁV ÁBE tehát köteles teljesíteni minden meglévő szerződéséből adódó kötelezettségét, és folyamatosan rendezni az egyesületi tagok által okozott KGFB-s károkat.

A MÁV Biztosítóhoz kirendelt felügyeleti biztosok már megkezdték a számlák átvizsgálását, egyelőre úgy tűnik, hogy a biztosítónak elegendő összeg áll a rendelkezésére, hogy rendezze a tartozásait.

Akkor most mi a teendő?

A felfüggesztés nem érinti a tagok befizetési kötelezettségét, ezért a PSZÁF Felügyeleti Biztosa közleményében arra hívta fel a KGFB szerződéssel rendelkező tagok figyelmét, hogy az esedékes biztosítási díjakat mindig határidőre fizessék be, mivel ha szerződésük díj nemfizetéssel szűnik meg, kötelesek ugyanahhoz a biztosítóhoz visszakötni a biztosítási szerződést, a bónusz besorolás megszűnése mellett. A MÁV ÁBE tagjai (ügyfelei) biztosítási szerződéseiket csak az abban foglaltaknak megfelelően – 2008. november 30-ig benyújtva, a biztosítási év végére (2008. december 31.) – mondhatják fel, addig az ügyfelek változatlanul kötelesek eleget tenni díjfizetési kötelezettségüknek.

A Magyar Biztosítottak Szövetségének főtitkára, Trunkó Barnabás szerint a biztosítottakat nem érinti a MÁV ÁBE körül kialakult helyzet, bár el nem jöhetnek a társaságtól, de nem kell se többet, se kevesebbet fizetniük. Sokan amiatt aggódnak, hogy mivel egyesületről van szó, a hiányt – de legalábbis egy részét – nekik kell fedezniük. A társaság alapszabálya szerint azonban nem kérhetnek a kötelezősöktől többletbefizetést, azt legfeljebb a következő év egyesületi tagdíjába számíthatják be, de ha azt a szerződő magasnak ítéli, válthat biztosítót az év végén.

Mi várható a következő hónapokban?

A biztosítót, jelenleg a PSZÁF felügyeleti biztosai irányítják, ők a pénzügyek ellenőrzése mellett az egyesület KGFB állományának átruházása előkészítését is végzik. Magyarul megpróbálják a KGFB állományt másik biztosító részére átadni. A sajtóhírek szerint szóba került az Uniqua biztosító, ennek képviselői azonban rögtön cáfolták is a hírt.

Hogy a biztosítók egyelőre nem kapkodnak a MÁV ÁBE szerződéseiért, annak sajnos köztudott indokai vannak. Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetsége elnökének nyilatkozata szerint pl. az egyesületnek százmilliós tartozása van a szervizek felé, a károsultaknak gyakran hónapokba került, míg behajtották pénzüket. Ezért a műhelyek többségénél az a gyakorlat alakult ki, hogy csak akkor javítják meg az autókat, ha a tulajdonos előre kifizeti a költségeket. Az pedig a tulajdonos dolga és érdeke, hogy a szerviznek kifizetett összeget behajtsa a biztosítón.

Ha egy MÁV biztosítós ügyfél okozott valakinek kárt, a károsultnak gyakran igen nagy procedúrát jelentett hozzájutni a pénzéhez, míg a többi biztosító 24-48 órán belül felmérte a kárt, a MÁV-nak ez gyakran hetekig tartott.

Ugyancsak hosszú időt vett igénybe, mire végre engedélyezték a javítást, a kifizetésre pedig csak ezután, hónapok múlva került sor. Ha a fennálló KGFB szerződések átruházása mégis megvalósul, az azt átvevő biztosító a 2008. évben a biztosítási díjakat nem változtathatja meg. Az átruházással átkerült MÁV ÁBE ügyfeleknek idén tehát ugyanazt a díjat kell fizetniük az új (átvevő) biztosító részére, mint amely díjat a MÁV ÁBE részére fizettek. Ha az állomány átruházása megtörténik, a KGFB szerződésállományt átvevő (új) biztosító az állomány-átruházást engedélyező felügyeleti határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles az átadásról minden érintett szerződő felet (azaz volt MÁV ÁBE ügyfelet) írásban értesíteni. Az ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az átvevő biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződését felmondhatja. A volt egyesületi ügyfél az átvevő biztosítónál történő esetleges rendkívüli felmondását követően (az állomány-átruházással az átvevő biztosítóhoz került szerződése rendkívüli felmondásból eredő megszűnésének napját követő nap 0. órájától kezdődő kockázatviselési kezdettel) a piaci kínálatból, az egyes biztosítók által meghirdetett díjtarifákkal összhangban szabadon kötheti meg új KGFB szerződését.

A díjnemfizetéssel megszűnt KGFB szerződések ügyfeleire a fentiek szintén vonatkoznak, ők azonban a bónusz fokozatukat elvesztik. Még javulhat is a MÁV-os kárrendezés minősége.

A felügyeleti biztosok kirendelése óta a MÁV Biztosítónál is alkalmazzák a PSZÁF kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódó kárrendezésről kiadott ajánlását, ez pedig a korábbi gyakorlathoz képest lényegesen gyorsabb és kiszámíthatóbb ügymenetet eredményez. A PSZÁF ajánlása szerint ugyanis a biztosítóknak a kárigény befogadását követő három munkanapon belül lehetővé kell tenniük a kár felvételét, a kifizetést megalapozó kárdokumentáció beérkezése után pedig 15 napon belül át kell utalni az elfogadott kárösszeget.

Ilyen szempontból az egyesületre nagyságrendekkel több volt a PSZÁF-hoz beérkező panasz, mint más, hasonló méretű szerződésállománnyal rendelkező biztosítóra. Mi lehet az ügy hátterében? A MÁV ÁBE helyett egy nagy biztosító létrehozásán dolgozott a társaság első embere, amihez állítólag 2,6 milliárd forint tőke is rendelkezésre áll, ez most kútba eshet, ha nem sikerült a felügyelettel tisztáznia az egyesület pénzügyi helyzetét. A tartalékhiány állítólag más biztosítók követelése miatt van, ezt a biztosító vitatja. Találgatások szerint többen is érdekeltek lehetnek az ügyfelek átvételében, ennek azonban az egész piacra nézve drágító hatása lehet. A sajtóhíreket böngészve olyan vélemények is felszínre kerülnek, hogy az egész ügy a nagy biztosítók közötti harc miatt bontakozott ki.

A MÁV ÁBE vezetői tavaly óta folytatnak tárgyalásokat a PSZÁF-fal arról, hogy alapítanak egy új Zrt-t, amelybe a teljes kötelezős állományt átraknák és a jövőben már nem egyesületként, hanem teljes biztosítóként üzemelnének a piacon. Az új cégnek állítólag áprilisig kellett volna megkapni az engedélyt a PSZÁF-tól. A fedezetlenséget egyes nagy biztosítókkal szembeni elszámolási vita okozhatja, melyek a MÁV ÁBE nyilatkozatai szerint piaci ár felett végzi(k) el a MÁV ÁBE által okozott károk javítását, ezért ezeket a károkat az egyesület nem térítette meg, s ezt most bíróságon akarják behajtani.

Lesz jelentkező?

Biztosítós körökben megoszlanak arról a vélemények, lesz-e jelentkező az állomány átvételére. Az egyik oldal véleménye szerint elriasztó a fedezetlenség gyanúja, s emellett a jelenlegi alacsony díjakkal nem éri meg átvenni a rendkívül ár-érzékeny MÁV-os ügyfeleket, mert jövőre nagy valószínűséggel újabb olcsóbb megoldást keresnének, ugyanakkor az átvétel hatalmas adminisztrációs teherrel is jár, amit nem lehet az ügyfelekre hárítani. A másik oldal szerint a tavaly novemberi váltási időszakban az átlagos árakat vizsgálva már nem a MÁV ÁBE volt a legolcsóbb, így azoknak, akik kisebb átlagos díjakkal dolgoztak, még a bevétel átlagos növekedését is hozhatná ügyfeleinek átvétele. A bukott elnök-vezérigazgató szerint a MÁV ÁBE több mint 200 ezer KGFB szerződéssel rendelkezik, a múlt év végi átkötések nagy nyertese volt.

Kíváncsian várjuk a fejleményeket.