Néhány kérdés a tervezett luxusadóról

2010.03.29. 18:10
237 hozzászólás


Minden különösebb kommentár nélkül közzé tenném a levelet, amit a nagyobb teljesítményű gépjárművekre kivetett luxusadó munkanéven futó projekttel kapcsolatban írtam az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak.  Válasz a hatályos jogszabályok alapján 15 napon belül várható.

Dr. Szikora János
elnök
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Tisztelt Elnök Úr!

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (Avtv.) 1992. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy az alábbi, az APEH tevékenységére vonatkozó adatokat szíveskedjen részemre kiadni:
1. Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény V. fejezetében meghatározott adónemnek mennyi az APEH-nél felmerülő 2010. évre tervezett költsége?
2. A tervezett költség milyen tételekből áll?
3. Az egyes tervezési tételek előreláthatólag mekkora költséget vettek alapul?
4. Mennyi az adónemhez kapcsolódóan
a) a nyomtatványok tervezett költsége?
b) a bevallások feldolgozásának tervezett költsége?
c) az ellenőrzés tervezett költsége?
d) a gépjárműadó levonásával kapcsolatos ellenőrzés tervezett költsége?
e) a behajtás tervezett költsége?
f) az esetleges jogvitákkal kapcsolatban az APEH-nál felmerülő
tervezett költség?
5. Havi bontásban mennyi az adónemből tervezett - az Nvtv. 35. §-a szerint a személygépkocsi után az adóévre kivetett (járó) gépjárműadó összegének levonása után - adóbevétel?
6. Eddig mennyi adóbevétel származott az adónemből?
7. Ez az időarányosan tervezett bevétel mekkora hányada?
8. Végezetül - mivel az honlapjukon sem az üvegzseb, sem pedig a közérdekű adatok menüpontban azokat nem találtam meg - kérem, hogy az Avtv. 20. § (8) bekezdésében szabályozott, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot is szíveskedjenek részemre eljuttatni.

Kérem, hogy az Avtv. 20. § (3) bekezdése alapján szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy az általam kért adatokat tartalmazó dokumentumok másolatának költségeit szíveskedjék közölni.

Az Avtv. 20. § (4) bekezdése alapján kérem, hogy az általam igényelt közérdekű adatokat közérthető módon, elektronikus formában (e-mailen) szíveskedjék részemre eljuttatni.

Üdvözlettel:
Winkler Róbert
főszerkesztő
Totalcar.hu