2013.08.22. 12:06

Mivel nyáron mindig aktuálissá válik a bicikliszállítás problémája, nemrég elővettük a fiókból Papp Tibi tavalyi enciklopédikus cikkét, amelyben szó esik többek között a vonóhorogra szerelhető biciklitartókról is. Úgy tűnik, azóta többen is rákaptak a horgos kerékpárszállításra, így az aktív használókat és az érdeklődőket nyilván foglalkoztatja a kérdés, hogy a furfangos magyar jogi környezetben egyáltalán lehet-e legálisan használni ezeket a szerkezeteket. Aki még nem látott volna közelről ilyen bringaszállítót, a probléma az, hogy az esetek túlnyomó többségében eltakarják a hátsó rendszámot. Ezért van is rajtuk egy rendszámtáblatartó, csakhogy Magyarországon nem szabad eltávolítani a táblát a helyéről.

Levente kezdte meg a levélözönt.

Feladó: Levente

Címzett: Papp Tibor

Dátum: 2013. július 30. 11:15

Tárgy: Ha kocsival megy a bicikli

Tisztelt Papp Tibor!

A tárgyban szereplő cikkel kapcsolatban lenne megjegyzésem. A vonóhorgos bicikliszállítók és a rendszámok kezelése szerintem Magyarországon belül nem megoldott, gyakorlatilag szabálytalan bármilyen olyan kerékpár szállító használata, ami takarja a rendszámot. Nekem is vonóhorgos kerekpárszállítóm van, és mindig átszerelem a rendszámot rá az autóról. A legutóbb, amikor épp egy kátyúkár miatt hívtam rendőröket (és fent voltak a biciklik az autón) figyelmeztettek, hogy nem szabályos a rendszám átszerelése (erre valamilyen jogszabály is van, hogy nem távolítható el a rendszám az autónak erre kitalált helyéről). Egy korábbi cikk pedig épp a matrica rendszám mellett tette le a voksot: http://www.autonavigator.hu/szivato/kell-e_rendszam_a_kerekpartartora-5451

Véleményem szerint sem a matrica sem az átszerelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Ha pedig így van, akkor kérdés, hogy miért lehet Magyarországon hivatalosan forgalomba hozni ilyen eszközöket? Persze onnan is megközelíthetjük a kérdést, hogy a magyar szabályozás miért nem képes lépést tartani a korral?

Úgy gondolom, a fentiek tisztázása megérne egy misét, akár a fenti cikk kapcsán..

Üdvözlettel,

Levente

A hivatalos forgalmazás kérdését nem feszegetném, hiszen számtalan olyan eszközt, például versenyalkatrészeket, tuning-holmit árulnak, amit nem vagy nem csak legálisan lehet használni. Ettől betiltani még nem kell, hiszen lehet, hogy valaki a saját birtokán szeretné fuvarozni a kerékpárflottáját, és nem is gondol a közúti közlekedésre. Az viszont abszolút jogos kérdés (pardon), hogy a jogszabályok valóban le vannak-e maradva a modern technika szédítő vívmányaihoz képest.

Nem sokkal Levente után jelentkezett Gábor.

Feladó: Gábor

Címzett: Papp Tibor

Dátum: 2013. július 30. 13:27

Tárgy: Ha kocsival megy a bicikli

Kedves Papp Tibor,

baráti társaságban épp tegnap került szóba a vonóhorgos kerékpártartók rendszámmizériája.

A rendszám a gépjármű elválaszthatatlan része, egyik alkalommal ezért figyelmeztetett a rendőr, míg más alkalommal a matricarendszámot kifogásolták. Harmadik alkalommal büntettek a rendszám eltakarásáért.

Szóval melyik a helyes megoldás?

Üdvözlettel: Gábor

Ezek szerint valóban csapdahelyzet állt elő, feltettem hát a kérdést az NFM-nek, illetve a rendőrségnek, hogy mi a megfelelő mód a vonóhorgos bicikliszállításra, egyáltalán létezik-e ilyen. Esetleg foglalkoznak-e a problémával, várható-e feloldozás a közeljövőben. Készségesen válaszoltak is.

Nincs sok jó hír azok számára, akik vonóhorgos bringatartót használnak vagy szeretnének használni. Sajnos tényleg nincs rá jelenleg legális lehetőség Magyarországon, hogy így szállítsunk kerékpárt.

Ha helyén hagyjuk a rendszámot, eltakarjuk a bringatartóval, ami érthető okokból nem jó megoldás. Átszerelni nem szerelhetjük, ez szintén a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 27.§ (1) bekezdéséből következik - a jogszabályidézetektől megkímélnék mindenkit. A rendszám másolata szintén nem megengedett, harmadik rendszámtáblára pedig, amilyet például Németországban vagy Ausztriában lehet igényelni, nincs lehetőség nálunk.

Vagyis mindenkit, aki ilyen bringatartót használ, adott esetben megbüntetheti a rendőr. Az ORFK kommunikációs szolgálata a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését emlegeti, és teljesen jogosan megjegyzi, hogy a rendőrségnek mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia. Így van, ha nem ezt tennék, anarchiába fulladnánk.

Az egyetlen pozitív hír, hogy maga a rendőrség kezdeményezte már a jogszabály-módosítást, illetve a minisztérium is állítja, keresik a probléma lehetséges megoldását. Drukkolunk, hogy mihamarabb megtalálják, addig behúzott nyakkal autózhatnak a horgos bringások.

Frissítés: Olvasónk, Péter küldött nekünk két fotót, amit tavasszal készített a Róbert Károly körúton. Reméljük, mivel szemmel láthatóan a rendőrségnél is felfedezték a vonóhorgos kerékpárszállítás előnyeit, kellő nyomást tudnak majd gyakorolni a jogalkotókra.

Aki kíváncsi rá, íme a minisztérium és a rendőrség válasza vágatlanul:

Tisztelt Stump András!

Az alábbiakban küldjük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztályának tájékoztatását.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 27.§ (1) bekezdése előírja, hogy a járműre – az e célra kialakított helyre – a jogszabályban előírt hatósági jelzést feltüntető táblát kell elhelyezni.

Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve. Az (5) bekezdés pedig kimondja, hogy a hatósági jelzés(eke)t [rendszámtábla(áka)t] a járművön a felszerelésére kijelölt helyen (a fent idézett 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 27.§-a szerint), jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.

A hivatkozott szabályokból következik, hogy csak olyan kerékpártartó felszerelése szabályos, ami a rendszámtábla eredeti helyén való láthatóságát biztosítja, tehát a vonóhorogra szerelhető kerékpárszállító és az arra felrakott kerékpár – amely erősen megnehezíti a rendszám olvashatóságát – a jogszabályi rendelkezések értelmében nem megengedett.

A cikkben említett harmadik rendszámtábla kiadására a jelenlegi jogszabályi rendelkezések nem adnak lehetőséget.

A  helyzet ugyanakkor ismeretes a tárca közlekedési ágazata előtt, hiszen a kereskedelmi forgalomban beszerezhetőek a vonóhorogra szerelhető, a kerékpárok biztonságos szállítását lehetővé tevő, de a jogszabályi előírást nem teljesítő eszközök. A minisztérium ezért az illetékes hatóságokkal együttműködve keresi a probléma lehetséges megoldásait.

Köszönjük érdeklődését és türelmét!

NFM Kommunikációs Főosztály

---

Tisztelt Stump András!

Az ORFK Kommunikációs Szolgálatához eljuttatott kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

A rendőrségnek, mint jogalkalmazó szervnek mindenkor a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia.

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet meghatározza, hogy a járművet a jogszabályban előírt hatósági jelzést feltüntető táblával – rendszámtáblával – kell ellátni. A rendszámot a járművön, az arra kialakított helyen kell elhelyezni. A jogszabály nem engedi az ettől való eltérést.

Amennyiben a rendőr ezt észleli, a megkeresésében említett módon elhelyezett kerékpártartó miatt a közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt kell intézkednie. A személygépkocsin a kerékpárok jogszabályi előírásoknak megfelelő szállítására a járműre felhelyezett tetőcsomagtartón van lehetőség, így elkerülhető az esetleges felelősségre vonás.

Megjegyzendő továbbá, hogy a rendőrség, szem előtt tartva a közlekedők körében felmerült igényeket, e kérdésben már kezdeményezett jogszabály-módosítást.

Budapest, 2013. augusztus 12.

Tisztelettel:

ORFK Kommunikációs Szolgálat