Nem adta meg az elsőbbséget, mégis felmentették

2021.01.26. 06:04

Amikor valaki nem adja meg az elsőbbséget, és ebből baleset származik, általában az elsőbbségadásra kötelezett a vétkes fél. Andor ügye azonban arra mutat rá, hogy van olyan helyzet, ami kivételt jelent a fő szabály alól. Cikkünkben egy olyan esetet mutatunk be, amikor az elsőbbségadásra kötelezett mentesült a szabálysértési felelősség alól.

Andor 2019. novemberében, csillagászati szürkületben, Veszprém belterületén, kiadós eső után autózott egy 2017-es Mitsubishi L200-zal. Ez a japán pickup önmagában is kéttonnás, közel 5 méter hosszú, jó menetstabilitási tulajdonságokkal. Vezetője egy kereszteződéshez érve minden irányba szétnézett és csupán balról látott a távolból érkezni egy kisteherautót. Annak sebessége és távolsága alapján úgy ítélte meg, hogy még biztonságosan kihajthat elé és átkelhet a csomóponton. Andor az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla ellenére behajtott a kereszteződésbe, ahol járműve bal hátsó kerekével ütközött a neki balról érkező Volkswagen Golffal, amit nem vett észre.

Az egész elég gyorsan történt, a Golf gyakorlatilag alig fékezett, ehelyett igyekezett kikerülni Andor hosszú L200-asát, sikertelenül. Senki nem sérült meg az ütközés során, a Golf vezetője sajnálkozott a helyszínen. A megálló szemtanúk és az illető nyilatkozataiból kiderült, hogy azt a kisteherautót előzte a baleset előtt, amit Andor is látott. A Volkswagen sofőrje állította, hogy már befejezte a manővert és visszatért a saját sávjába, amikor az ütközés bekövetkezett. A Mitsubishi az ütközéstől az úttest bal oldalán lévő fás területre sodródott.

A kiérkező rendőrök megállapították, hogy Andor irányából elsőbbségadásra figyelmeztető tábla található, ezért különösebb teketória nélkül már a helyszínen közölték vele, hogy mindenféleképpen ő a hibás, mert elsőbbségadási kötelezettsége volt a Golffal szemben. Csakhogy már a helyszínen is feltűnhetett volna a rendőröknek (és ezt utóbb a bíróság állapította meg), hogy egy Golf méretű autó 50 km/órás sebességgel hogyan tudta az árokba lökni a mozgásban lévő, kéttonnás Mitsubishit? Az L200-nak még a hátsó hídja is kiszakadt az ütközés erejétől.

Ez az anomália Andornak is rögtön feltűnt, és fel is hívta erre a rendőrök figyelmét, mindhiába. Andor úgy becsülte, hogy kb. 80 km/órás sebességgel előzhetett a Golf. Ez nem csak a belterületi sebességhatárhoz képest jelent (abszolút) gyorshajtást, hanem az útviszonyokhoz képest is (relatív). Ezt az elképzelését a rendőrség nem osztotta, és egyáltalán nem is vizsgálta. Andort közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés elkövetése miatt százezer forintra bírságolták, ami elég szigorú büntetés.

Andor azonban élt a szabálysértési eljárásban adott jogorvoslati lehetőségével, és a bíróság elé vitte az ügyet. Ebben nagy segítségére volt jogvédelmi biztosítója, a DAS és jogi képviselője, Horváthné dr. Gombolai Éva. A bíróság az ügyben igazságügyi műszaki szakértőt rendelt ki a baleset bekövetkezésének rekonstruálása érdekében, mely szakvélemény megállapításai szerint a Mitsubishinek 22-32 km/h, a Volkswagennek 63-67 km/h volt az ütközési sebessége. A Mitsubishi álló helyzetből folyamatos gyorsítással ment az ütközésig, a Volkswagen sebessége 70-75 km/h volt az ütközés előtt, és nem 50 km/h, ahogy a Golf vezetője állította. A szakvélemény rögzítette, hogy ha a VW vezetője 50 km/h sebességgel vezeti járművét, lassító fékezéssel elkerülhette volna a balesetet, kanyarodása közben a Mitsubishi kihaladt volna előle. A tényleges sebessége mellett azonban erre nem volt lehetősége.

Ugyanakkor a szakértő azt is megállapította, hogy Andornak észlelnie kellett (volna) az érkező Volkswagent indulásakor, mielőtt ráhajtott a balesettel érintett útra, akkor is, ha a Volkswagen a jobb oldali, és akkor is, ha a bal sávban halad, és a jobbra kanyarodó sávban jármű halad. A Volkswagen sebessége nem befolyásolta az észlelhetőséget a Mitsubishi behaladása kezdetén.

Ezen a ponton sokan és jogosan jegyezhetik meg, hogy a KRESZ alapján a másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla (népnyelven macisajt és stoptábla) van, a keresztező – illetőleg a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett – útról érkező jármű részére.

Márpedig Andor észlelhette a VW-t, ennek nem volt objektív akadálya, mégis behajtott a kereszteződésbe. Ha nem hajt be, hanem megvárja, amíg elhaladnak a keresztező járművek, akkor nem történik meg a baleset. A KRESZ azt is rögzíti, hogy az elsőbbség a továbbhaladás jogát jelenti a közlekedés más résztvevőjével szemben. Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására.

Most kell megkapaszkodni annak, aki felszáll a jogi ringlispílre. A bíróság elöljáróban az alábbiakkal vezette fel döntését:

Helyesen hivatkozott a rendőrség a határozatában a KRESZ azon szabályára, miszerint az elsőbbségadásra kötelezett járművel az elsőbbséggel rendelkező jármű részére, annak sebességétől függetlenül elsőbbséget kell adni. A közúti közlekedés szabályai szerint elsőbbségadásra kötelezett általában akkor is felelősséggel tartozik az elsőbbségadási szabályok megszegéséért, ha az elsőbbségre jogosult a megengedett sebességet túllépte. Az elsőbbségadásra kötelezett nem mentesülhet a felelősség alól abból az okból, hogy az elsőbbségre jogosult is megszegett valamilyen közlekedési szabályt, így például túllépte a megengedett sebességet. Mielőtt az elsőbbségadásra kötelezett ténylegesen megkezdi azt a műveletet, amellyel kapcsolatban elsőbbséget kell adnia (pl. elindulás, áthaladás, irányváltoztatás, bekanyarodás), meg kell győződnie ennek a veszélytelenségéről, és a megengedettnél nagyobb sebességgel közeledő elsőbbségre jogosult jármű részére is biztosítania kell az elsőbbséget.

Ez elég egyértelműnek tűnik, ugye? Andor felelős a balesetért. Vagy mégsem? Ezután jön a csavar:

„Kizárhatja azonban a szabályszegő felelősségét, ha az elsőbbségadási kötelezettsége szempontjából jelentős körülményeket az elsőbbségre jogosult szabályszegése következtében nem észlelhette, vagy ha e körülményekre nézve az elsőbbségre jogosult megtévesztette. Értékelni kell ugyanis azt is, ha az elsőbbségre jogosult szabályszegése, a sebesség túllépése is közrehatott a baleset előidézésében, feltéve, hogy az az ő szabályszegésével okozati összefüggésben következett be.”

Andor jogi képviselője rögtön segít is értelmezni a fentieket. Andornak ugyan észlelnie kellett, hogy balról több jármű is jön, azonban arra nem kellett számítania, hogy az elsőbbségre jogosult ennyivel a sebességhatárt meghaladóan közeledik. A VW Golf vezetője a szabályszegésével egyértelműen megtévesztette Andort abban, hogy helyesen értékelje a kikanyarodás biztonságosságát, és éppen az elsőbbségre jogosult szabályszegése nem tette lehetővé, hogy a Mitsubishi sofőrje helyesen értékelje ezeket a körülményeket. A jelentős sebességtúllépés voltaképpen a két gépjármű közötti távolság helyes felmérésének a lehetőségét akadályozta meg.

A bíróság így végül azt állapította meg, hogy Andornak a bekövetkezett baleset szempontjából KRESZ-szabályszegés nem róható fel, ezért szabálysértési felelőssége sem volt megállapítható, a vele szemben indított eljárást megszüntette.

Minden autós számára levonható konzekvencia, hogy az elsőbbségadási kötelezettség megsértése miatt majdnem mindig az elsőbbségadásra kötelezett a felelős, de abban az esetben, amikor az elsőbbségre jogosult maga is jelentősen túllépi a megengedett sebességet, nem szabad elfogadni a számtalan üggyel leterhelt szabálysértési hatóság rutinból hozott döntését, érdemes élni a jogorvoslati lehetőségekkel!