Spóroljon a szívással

2008.05.25. 08:38

Az autópályákon matricát venni csak egy későbbi autópályázáshoz lehet. Ha érvényes matrica nélkül hajtunk fel, akár az első kilométeren is megbüntethetnek. De legalább egy naptári napon belül csak egyszer.

Május 1-től a négynapos autópálya-matricák ára 30 százalékkal, 1170 forintról 1530 forintra emelkedett. A magasabb árak 2008. szeptember 30-ig maradnak érvényben. Pályáink közben rendületlenül épülnek, ősszel talán már végig gurulhatunk az M7-esen az Adriára egy kis utószezoni fürdőzésre.

E-matrica

2008. január 1.-től megszűnt a papír alapú matricás rendszer. Az új e-matricás rendszerben az úthasználati jogosultságot a megszokott módon lehet megvásárolni, tehát az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt árusítóhelyein, a szerződött viszonteladóknál, benzinkutaknál, valamint SMS-ben, interneten, telefonhívással és mobilvásárlással.

Fontos tudni, hogy a mobilszolgáltatók a sms-es matricavásárlásért ún. kényelmi díjat (kb. 150 Ft) számolnak fel. Aki ezt meg akarja spórolni, az interneten több céget is talál, ahol bankkártyás fizetési lehetőséggel még kevesebb költséggel intézheti a matricáját.

A gépjármű vezetője a vásárlás után bizonylatot illetve nyugtázó üzenetet kap, amelyet az ÁAK Zrt. ajánlása szerint az érvényesség utolsó napjától számított 1 évig célszerű megőrizni, mert a pótdíj megfizetésére vonatkozó igény 1 év alatt évül el. Az esetleges pótdíjfizetési felszólítások postázására az ÁAK Zrt-nek továbbra is 60 nap áll rendelkezésére.

Díjfizetés módja

Kötelező tudni, hogy a matricát (vagy mondjuk most az egyszer szebbik nevén autópálya-használati jogosultságnak) előre, tehát a pályára felhajtást megelőzően meg kell vásárolni, ha útközben telefonon vásárolunk, akkor a felhajtás időpontjáig a nyugtázó sms-nek is meg kell érkeznie.

Az autópályakezelő tájékoztatója szerint a díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítőhelyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlását teszik kényelmesebbé.

Díjak…
Díjkategória Bruttó ár Ft-ban
1 napos 4 napos Heti Havi Éves
  2008. 01. 01- 2008. 04. 30.   2008. 05. 01- 2008. 09. 30.   2008. 10. 01- 2008. 12. 31.
D1 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200
D2 6 600 12 600 106 500
D3 10 200 18 000 159 000
D4 2000 13 200 22 500 198 000

Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:
a) 1 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt naptári napra a D2, D3, D4 járműkategóriákra,
b) 4 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 3 napra (összesen 4 egymást követő naptári napra), kizárólag a D1 járműkategóriára,
c) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári napra),
d) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24. órájáig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24. órájáig,
e) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hónapra).

A táblázatból látható, hogy kevés az időtartamra vonatkozó variáció, például nem lehet fél évre vagy három hónapra fizetni. Erre az a hivatalos válasz, hogy a havi és éves matrica ára már így is jelentős kedvezményeket foglal magába, és a rendszer eleve a hosszú távú gyakori autópálya-használatot preferálja. Azt is látjuk, hogy mindez elég drága, a díjak mértékét a terület illetékes minisztere rendeletben jogosult meghatározni, amihez be kell szereznie a pénzügyminiszter egyetértését is.

… és pótdíjak
Bruttó ár Ft-ban
D1 díjkategória D2 díjkategória D3 díjkategória D4 díjkategória Fizetési határidő
15 300 Ft 39 600 Ft 61 200 Ft 79 200 Ft 15 napon belül
63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 napon túl

Egy naptári napon belüli jogosulatlan úthasználatok esetén egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik. A pótdíjat a helyszínen (helyszíni ellenőrzés esetén), továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, vagy csekken vagy banki átutalással lehet megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának nyilvántartása szerinti – tulajdonosa (üzembentartója) köteles. A pótdíjkövetelés a külön jogszabály szerinti fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon jár le (a befizetési határidőt helyszíni ellenőrzés esetén az ellenőrzés napjától, elektronikus ellenőrzéskor pedig a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani).

A reklamációnak nincs halasztó hatálya

Lehet telefonálni is, de a pótdíjfizetési kötelezettséggel szembeni kifogást az ÁAK Zrt. csak írásban fogad el, melyet kivizsgálás után szintén írásban válaszol meg. A pótdíjfizetési kötelezettség alól az mentesül, aki a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést. Ha fizetés helyett reklamációt írunk, tudnunk kell, ez nem hosszabbítja meg a befizetési határidőt, ha reklamációnk nem volt jogos, máris jön a magasabb összegű pótdíj befizetésére a felszólítás, viszont ha igazunk volt, a befizetett pótdíjat visszakapjuk.

Az ellenőrzés módjai

Az úthasználati díj megfizetése – a gépjárművek megállítása nélkül – rendszám alapján, elektronikus úton a matricaköteles útszakaszok bármely pontján ellenőrizhető. Az autósok idén nyáron is a teljes magyarországi autópálya-hálózaton számíthatnak fixkamerás, mobilkamerás és mobilcsoportos ellenőrzések mellett tereléses ellenőrzési akciókra is.

Tereléses ellenőrzéskor a gépjármű vezetője köteles megállni, és a díjkategória ellenőrzése céljából a gépjármű (és a vontatmány) forgalmi engedélyét az ellenőrzést végző személynek bemutatni. Ilyen ellenőrzésre nemcsak a díjköteles útszakaszokon lehet számítani, hanem a levezető és felvezető csomóponti ágakon is. Ha valakit matrica nélkül elcsíptek, matricát köteles venni, mivel a jogszabály szerint „a jogosultság megvásárlása nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot” és emellett még a pótdíj fizetési kötelezettsége is fennáll.

Az ellenőrző rendszeren díjfizetés nélkül szakértők szerint szinte lehetetlen lebukás nélkül átjutni, így a bliccelők aránya mára 1,5-2%-ra csökkent.

Jármű adás-vétel matrica vonzatai

„Éves autópálya matricát vásároltam, de eladtam autómat. Hogyan vihetem át új autómra az autópálya használatának lehetőségét?”- kérdezte egyik olvasónk. Ilyenkor az a teendő, hogy be kell menni az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati irodájába és kérni kell a jogosultság érvényesítését az új autóra. Ehhez be kell mutatni az új autó forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést, vissza kell szolgáltatni az eladott járműhöz tartozó bizonylatot és ki kell fizetni az 1000 Ft-os átírási díjat.

Rendszámcsere, lopás, totálkár, téves díjkategória

Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre az ÁAK Zrt. szintén átírja az új rendszámra, ha a kérelmező igazolja a rendszámcsere tényét. Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodája új – az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló – úthasználati jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki. Ha fellelhető, az eredeti jogosultság megvásárlását igazoló szelvényt vagy nyugtázó értesítést is be kell mutatni.

Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlástól számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességű matricák esetében legfeljebb azok érvényességi időtartamán belül – lehetőség van a díjkategóriát az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában – a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét. Az újonnan kiadott, a megfelelő díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követően kategóriahelyesbítésre nincs lehetőség. Az eljárás díja mindegyik esetben 1000 Ft.

Egy járműre több matrica vásárlása

Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra pl. tévedésből egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását vagy másik rendszámra történő átírását, vagy – évesnél rövidebb érvényességi időtartamú jogosultság esetén – későbbi kezdő érvényességi időpontra, ugyanarra a rendszámra történő érvényesítését.

Ha a több úthasználati jogosultság kezdő érvényességi napja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha az érvényesség még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. A visszavásárlás, átírás díja 1000 Ft.

Ártatlanul is fizetünk – drága tévedéseink

Sokszor megesik, hogy bár nem akarjuk a fizetést megúszni és az autópálya kezelőjét megkárosítani, mégis megtesszük, tévedésből fizetős szakaszra keveredünk, holott nincs matricánk, vagy fizetünk, csak a gaz benzinkutas félreüti a rendszámot. Ilyenkor nem sok jóra számíthatunk, a pótdíjat egy-két kivétellel megkapjuk, méltányosság nincs.

Eltévedőknek

„A mai napon kézhez kaptam egy levelet mely a következő: "Az autópályák, autóutak és főutak használat jogosultságának elektronikus ellenőrzésekor (2007.09.07 17:21) megállapítottuk, hogy az Ön tulajdonában lévő gépkocsi D1 kategóriájú jármű az alábbi helyen M3 jobb 25. km, erre az időszakra érvényes matrica nélkül közlekedett." Próbáltam utánanézni az interneten, melyek azok a határok ahonnan matricát kell érvényesíteni az autópálya használathoz, de erre vonatkozó információt nem találtam. Az M7-es szakaszán például Érdig nem kell matricát vásárolni. Ebből gondoltam, hogy Pest megye határán belül, ahol még a HÉV is közlekedik, igénybe vehetem az autópályát. Kiküldtek egy igen borsos árú pótdíj felszólítást. Az lenne a kérdésem, hogy ki lehet-e kerülni ezt a büntetést?”- kérdezte egyik olvasónk.

Ilyen vagy hasonló indokkal a pótdíjfizetést nem lehet elkerülni, ezért célszerű megelőzésképpen a autopalya.hu oldalon a hivatalos információkat tanulmányozni. A díjmentes szakaszok felsorolása több helyen is megtalálható, így pl. a Díjfizetés menüpontban a Díjmentes szakaszok menüpontra kattintva.

Karaktereltérés

„2007-ben az M3-as autópályán közlekedtem, matricát benzinkútnál vettem, azt a pénztáros töltötte ki. A rendszám XXX-480, helyett XXX-048-at írt a szelvényre. A szelvényt jóhiszeműen aláírtam, "ahogy illik". Az autópálya kezelő a lefényképezett valós rendszám alapján a bírságot megküldte…”

A rendelet szerint jogosulatlan úthasználatnak minősül, ha a rendszám nem egyezik a matricára ésvagy bizonylatra írt rendszámmal, mivel a vásárló köteles az általa megadott adatok ellenőrzésére és végső jóváhagyására. Amikor az ellenőrző szelvényt aláírjuk, azt igazoljuk, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.

Másrészt a jogszabály megengedi, hogy a matricán vagy az értékesítéskor a kinyomtatott bizonylaton vagy az elektronikus szolgáltatás útján megváltott használati jogosultság keretében való téves rendszám feltüntetés esetén – legfeljebb 2 karakter eltérésig – lehetőség legyen az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a matrica cseréjére és a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a matricavásárlást igazoló bizonylatok valamelyikét – elektronikus szolgáltatás útján megváltott használati jogosultság esetében a szervezet által küldött nyugtázó értesítést –, valamint le kell adni a téves rendszámra szóló matricát. Ennek eljárási díja 1000 Ft.

A díjfizetés jövője – használatarányos fizetés

Véleményét elmondaná másoknak is? Vitatkozna másokkal?

Tegye meg a cikk blogpostján !

A drágaság mellett a jelenlegi díjfizetési rendszer hátránya, hogy az autópálya- használatot nem a megtett úttal arányosan veszi figyelembe, és így az alkalomszerűen közlekedőkkel szemben előnyben részesíti azokat, akik rendszeresen és nagy távolságokra veszik igénybe a gyorsforgalmi utakat. Ezért az autópálya kezelő is elismeri, hogy a járművezetők számára egyre kevésbé lesz elfogadható, hogy egy-egy szakasz megtételéhez sok száz kilométerre, sokszor több napra, hétre szóló jogosultságot kell vásárolniuk. Ezért a magyarországi autópályákon 2009-ben tervezik bevezetni a használatarányos, szintén elektronikus elven működő díjszedési rendszert, de első lépésben ez valószínűleg csak a teherautók számára lesz elérhető.