A kormányzó úr Renault-t szemlél

2001.02.02. 10:08

1925 jeles évforduló volt a Királyi Magyar Automobil Club életében. Negyedszázados jubileumukat fényesen ünnepelték. Többek között egy jubileumi túrautat és egy autókiállítást is rendeztek.
A klub, amikor csak pénzügyi lehetőségei engedték, mindig törekedett az önálló autó és motorkerékpár kiállítás megrendezésére. Az első világháború után erre először 1925-ben nyílt mód. Persze addig is minden évben a Budapesti Nemzetközi Vásár elődje, a tavaszi Árumintavásár adott helyet autóknak és motoroknak, de az nem volt ugyanaz.

 
   
    A kiállítás szervezőinek levélpapírja

A május 23. és június 3. között a városiligeti Iparcsarnokban megrendezett VI. Budapesti Nemzetközi Automobilkiállításra Horthy Miklós kormányzó is ellátogatott. Kövessük őt a pavilonba:
"A KMAC vállvetve a tetterős Magyar Automobil Kereskedők Országos Egyesületével rátette a koronát a KMAC jubiláris esztendejére és az egész világ előtt dokumentálta nemcsak a testület óriási erejét, hanem azt is, hogy ez az ország nem veszett el, hogy ennek az országnak nagy jövője van, hogy itt az áldozatok termékeny talajra hullnak, s hogy itt a jövőbe vetett hit nem optimizmus, hanem megnyugató valóság" - áll a tudósítás elején. Kiderül, hogy a díszvendégek között szerepelt az országos rendőrfőkapitány, a kereskedelemügyi és a belügyminiszer, továbbá egy püspök.

Horthy tiszteletére Andrássy Sándor gróf, a klub elnöke mondott "gyújtóhangú" díszbeszédet, amelyre a kormányzó hasonló hangnemben válaszolt: "Minden törekvésünk arra irányul, hogy bekapcsolódjunk a nagy gazdasági hálózatba, s ezen a téren igen jelentősnek tartom az automobilizmust, amely már eddig is komoly erőforrása Magyarországnak".

 
   
  Horthy "érdeklődéssel hallgat"

Ezután a vendégsereg sétára indult: "a kormányzó először Reiman Gyula kiállítási helyén tart pihenőt. Megszemléli a remekbe készült Renault alvázat. ... Különösen felkelti figyelmét a gyönyörű Kölber karosszériával szervírozott hatalmas Rába személyautó.
- Ez amint látom teljesen magyar gyártmány?
- Igen, feleli Reiman dr - az alváz Győrben készült, a karosszéria a Kölber- cég munkája...

A Laurin-Klement stand a második állomás, ahol Herskovits Ignác igazgató szolgál felvilágosítással.
- Tizennyolc eszendővel ezelőtt Főméltóságod családjának szállítottam az első Laurin-Klement kocsit, -mondja a szemle közben Herskovits igazgató.
Horthy Miklós kormányzó arca elborul egy pillanatra, s azután kissé elfogódott hangon válaszol:
- Igen, emlékszem, szegény elhalt testvérem vásárolta azt a kocsit.
..."

Dr. Frohner Román s Pásztélyi Andrási igazgatókkal beszélgetett a Frohner és Pásztélyi Automobil Rt által gyártott motorkerékpárokról és motorcsónakokról. E rövidéletű vállalkozás leginkább autójavítással, és -karosszálásással foglalkozott. A korabeli leírások alapján nem lehet tudni, hányat és pontosan milyet, de motoros kétkerekűeket is építettek.

 
   
    Méray motorkerékpár, amely nem sokkal a kiállítás előtt nyert versenyt és úgy ahogy volt, portól és sártól "csatakosan" állítottak ki

"Az államfő mosolyogva közeledik a gyönyörű (Type VII) Steyr kocsihoz. - Úgy látom ez a karosszéria bőrből készült.
- Igenis, ez egy új találmány és most kezd általános lenni. Rendkívül praktikus, a bőr eredeti fényét végig megtartja, s ha egy-egy rész megrongálódik, egész könnyen kicserélhető. Főelőnye még az is, hogy sokkal könnyebb, mint a többi karosszéria. ...
A kormányzó örömmel pillantja meg a magyar gyártmányú motorkerékpárokat".

A kiállításon két nagyon hasonló hazai motorkerékpármárka is szerepelt. A Méray Motorkerékpárgyár 1923-ban alakult és 1925-ben aratta első nagy versenysikerét. Angol mintára épített kecses sportmotorjaik egy időben Horthy Miklós fiának, ifj. Horthy Istvánnak a figyelmét is felkeltették.A Méray gyár egyik volt konstruktőre a Danuvia Ipari és Kereskedelmi Rt autójavítóműhelyében folytatta pályafutását és készített hat darab Méray-szerű kétkerekűt. A Samum névre keresztelt alkotás gyorsan eltűnt a süllyesztőben, míg a Mérayra fényes karrier várt.

"... A menet most átfordul a következő utcába és Szelnár Aladár dr. a Klub főtitkára a Cordatic kiállításához vezeti a kormányzót ... Az államfő nagy örömmel pillant végig a hatalmas kiállítás helyen, amelynek díszítése és összeállítása valóban mintaszerű. ...
- Nagy örömömre szolgál, hogy itt Magyarországon már ilyen tökéletes pneumatikot gyártanak - jegyzi meg a kormányzó ...
- Főméltóságodnak több kocsija szalad Cordaticon, és még sohasem fordult elő semmi panasz" - hangzott a válasz.

 
   
  A KMAC jubileumi túraútjának starthelye. Ismerős?

A tudósítás hasonló hangnemben folytatódott. Amelyik cég fizetett, annak a standja pompásnak bizonyult, amelyik nem, azt az újság egy-két tőmondatban elintézte.
Ez a kiállítás is nagyszerű bizonyítéka volt a fejlődő magyar autókereskedelemnek. A hazai gyáriparnak már kevésbé, mert öt évvel később a kiállított magyar gyártmányú járművek közül egyedül a Méray nem állt a csőd szélén, vagy tűnt el teljesen a képből.

1925-1929 között rövidéletű virágzás tört ki a járműpiacon. Akinek kedve támadt, akár Rolls-Royce-t is vehetett, de a legkülönbözőbb francia, angol, német, belga, svájci és amerikai márkák is feltűntek hosszabb-rövidebb időre.
Zárszóként engedtessék meg, hogy visszakanyarodjak a jubileumhoz még egy pillanatra. Egy díszes, gazdagon illusztrált műben szeretett volna a klub első negyedszázadáról megemlékezni. A KMAC Jubiláris Aranykönyve azonban csak 1930-ban tudott megjelenni pénzügyi problémák miatt.

A botcsinálta kutatók, újságírók és egyéb őrültek, akik a magyar autótörténelemről írnak, kivétel nélkül e munkát tekintik alapvető forrásnak. Olyan apróságok sem zavarják őket, hogy az öt év alatt egy jottányit nem igazítottak a kézirat olyan mondatain, mint "20 évvel ezelőtt..." Arról nem is beszélve, hogy a szerkesztők egyike, a fentebb már említett Illés István előszeretettel hagyatkozott gyenge memóriájára... A hibáival együtt is figyelemreméltó mű egyik kötete a nemrég megrendezett Oldtimer aukción több, mint 20,000 forintért talált gazdára.