Körséta az autó-cityben

2001.02.09. 09:14

A '20-as évek közepén a magyar automobilizmus rövidéletű virágkorát élte. Természetesen Budapest volt a központ, fôleg a Belváros. Nem meglepô, hogy egymás után nyíltak az autókereskedések, amelyek azután néhány éven belül csődbe is mentek.
A magyar autós újságírás pedig már a századelőn is rettenetes szóvirágokat termett.

 
   
    A MÁG szalon a Türr István utca - Váci utca sarkon. Ma a Budapest Bank fiókja található a helyén.

Egy 1927-es leírás ad szemléletes képet az akkori helyszínekről:
"A budapesti társaságokban - az elsô tavaszi napsugár hatása alatt - az utóbbi idôben egyébként is kedvelt téma felett feltûnôen élénk eszmecsere indult meg. Az autó- és motorsport híveinek tábora - hála Istennek - napról-napra növekszik és az autó- és motorsport kérdéseiben jólértesültnek lenni immár ép úgy "sikk", mint akár az úri sportok többi ágai, vagy a szinház, divat stb. felõl.


 
   
  A Gellért garázs 1926-ban; arról, hogy pontosan hol feküdt a kép bal szélén látható Szabadság híd és a Gellért szobor árulkodik.

Ez a lelkes érdeklôdés az autó- és motorsport iránt természetesen az autó-és motorkerékpárkereskedôk portája tájékán is észlelhetô. Mindenütt derûs hangulat, vállalkozó kedv fogadja az embert. Új üzletek nyílnak és csak a hatóságoknak az aktuális kérdésekkel szemben tanusított határozatlansága miatt hallhatók panaszos hangok. De biztosra vesszük, hogy rövidesen határozottabb kézzel fogják intézni az égetôen aktuális közlekedésügyi, adóügyi és útügyi kérdéseket.


 
   
    Jellegzetes üzletportál a '10-es évek végéről: a Hazai Automobil Rt Peugeot-kereskedése (copyright Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum).

Az auto-city kiterjedségénél fogva, szinte lehetetlen egy lélegzetre elmondani a tapasztalható újdonságokat, ezért hát most csupán egy sétánk alkalmával látottakról és hallottakról akarunk említést tenni.
A Vörösmarty-téren, a budapesti autó-city szívében egyik legörvendetesebb esemény az elsô Benz-Mercedes-kocsi megérkezése. [Vörösmarty tér 1.] Jakab Tivadar, a Benz-Mercedes vezérképviselet rokonszenves igazgatója már napok óta alig gyôzi tisztikara segítségével kielégíteni az érdeklôdôket.


 
   
  A '20-as és '30-as években is divatosak voltak a díszes levélpapírok. A rövidéletű Magaziner és Strausz cég papírján a korabeli BMW típusok életképbe kombinálva jelentek meg.

A Vörösrmarty-szobor mögött a tér másik oldalán az 1927. évi 6/15 HP Renault-k keltenek feltûnést. A Reiman-féle kirakatok naponta megtelnek és újra kiürülnek a rendkívül csinos és kívánatos luxuskivitelû kocsikkal, amelyek Páris után úgylátszik, rövidesen nálunk is alaptónusát fogják adni az utcák hangulatának.
Méltóságteljes zárkózottságban pompázik néhány lépéssel tovább a Váci-utcában a Minerva kirakat. Szomszédságában kap otthont a vezetô magyar márka: "a Magomobil".

A Váci utcai életnek néhány nap óta egyik legfeltünôbb és legszebb jelensége Zichy Tivadar gróf Bugatti sportkocsija. Az elôkelô társaság kedvelt Teddy grófja végre exterirôjéhez és temperamentumához méltó kocsit talált.

A Ferenciek-terén az automobilista önkénytelenül is a KMAC palotája felé tekint érdeklôdéssel. Úgy hirlik, hogy rövidesen megnyílnak a klub új helyiségei és esténkint megint hatalmas autótábor fog sorakozni a Pázmány-szobor alatt.

 
   
    Az egyik legjelentősebb autós beruházás 1924-1926 között a Cyklop garázs hatalmas tömbje a Kertész utcában - a többszintes parkolóházak elődje.

A Kossuth Lajos utca hangulatát is az autó adja meg újabban. Bárdi József a legôsibb ur ezen a vidéken. A hatalmas kiállítási helyiség még hatalmasabb kirakatai egy kiállítással is versenyre kelnek. Itt is elsôsorban az új Mercedes-Benz tûnik fel, de ott az [amerikai] Hudson is.

Szemben az Automobil Behozatali Rt pálmásan dekorált dekoratív szalonja tûnik fel. A gyorsan népszerûvé vált Bianchi nevet egy hallatlanul finom cabriolet dicséri a szalonban, mig mellette a régebben bearrivált Lancia gyárnak egyik arisztokratikus vonalú Lambdája vár "befûtésre".

 
   
  Dacára a heves iparpártolásnak és a MÁG autók ebből következő térhódításának az olasz Fiat mégis többször vezette 1920-1935 között az eladási statisztikákat, mint akármelyik honi gyártmányú gépjármű.

Új otthona készül a Bárdiék jobb szomszédságában Fordéknak. A Hahn Arthur és Tsai cég helyezi ide át Üllôi úti üzletét". Ezekben az években alakult ki a Liszt Ferenc téren, a Jókai utcában és ezek szomszédságában a népnyelven csak "csaló-köznek" hívott terület, ahol autókereskedõk, -javítók és garázsok sokasága várta a betévedõt.

Majláth Mihály Hunyadi utcai kereskedése még a második világháború után is ismert találkozóhelye maradt a motorosoknak, egy-két Liszt Ferenc téri portál pedig a '80-as években rövid idõre ismét autókkal hivalkodott. A "csaló-köz" azonban a gazdasági válság idején inkább a pangó-köz nevet viselhette volna.