2000.06.08. 17:14

A Nokia autóba építhetô új TETRA rádiói nemcsak hangátvitelre alkalmasak, de mobil adatkommunikációra is, például helymeghatározásra, adatbázis lekérdezésére.

 
   

A szabványosított TETRA digitális trönkölt rádió képes ugyanarra, mint a mobiltelefonok, sôt jellegébôl és alapvetô funkciójából adódóan még többre is. Így két személy között sokkal gyorsabb, szinte azonnalinak érzékelhetô kapcsolatot létesít, diszpécser jellegű és csoportos hívások kezdeményezhetôk, valamint virtuális magánhálózati szolgáltatások vehetôk igénybe.

 
   

A Nokia autóba építhetô új TETRA rádiói nemcsak hangátvitelre alkalmasak, de mobil adatkommunikációra is, például helymeghatározásra, adatbázis lekérdezésére. A felhasználási módtól és beépítési helytôl függôen két különbözô vezérlôegységgel szerelhetôk fel. A beépítô tartozékok és készletek lehetôvé teszik, hogy a készüléket különbözô helyeken használhassák, hajón, motorkerékpáron, autóban vagy az irodában.

A professzionális mobilrádiók (PMR) használói folyamatosan törekszenek rendszerük hatékonyságának növelésére, ezért a rádiórendszerektôl jobb frekvenciahatékonyságot, nagyobb adat-átviteli sebességet, titkosítást, rugalmasságot várnak el. Ezeket az igényeket legjobban a digitális trönkölt technológia elégíti ki.

 
   

A PRM felhasználók hagyományosan a saját hálózatukra támaszkodtak, amelyet egyedi igényekhez terveztek. Az egymást átfedô magánhálózatok költségesek, korlátozzák a lehetséges együttműködést. Ilyen hálózata van Budapesten a rendôrségnek, erre csatlakozik a Közterületfelügyelet és a Parkolási Társulás is. A legújabb digitális technológia révén a PRM felhasználók közös hálózaton osztozhatnak, anélkül, hogy fel kellene adni a zárt felhasználói csoportok biztonságát.

A TETRA a digitális trönkölt technológia új nemzetközi szabványa, amely megváltoztatja a professzionális mobilrádiók világát. A TETRA a legújabb ETSI (Európai Távközlési Szabványügyi Hivatal) szabvány, és megfelel az egész világon elfogadott mobil távközlési szabványnak. Második generációs, digitális, nyalábolt mobilrádió-rendszer, amely különbözô összetételű professzionális felhasználói körök kommunikációs igényeinek kielégítésére készült, és zárt, illetve különcélú felhasználásra optimalizált.

Korábban Trans European Trunked RAdioként, ma pedig - az Európán kívüli nagy felhasználói érdeklôdés és valószínű elterjedés miatt - TErrestrial Trunked RAdio néven ismerik. Elsôsorban nagyvállalatok, hatóságok, rendfenntartó szervek veszik igénybe.

 
   

A TETRA kombinált beszéd- és adatkommunikációs rendszer, amely különlegesen biztonságos kommunikációt tesz lehetôvé, és rugalmasan szabható a felhasználók igényeihez. Európában már számos TETRA projekt tervezése és kivitelezése kezdôdött meg - Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Finnországban, Svédországban, Olaszországban, Németországban, Norvégiában, Portugáliában és Franciaországban - fôként a közbiztonság és a segélynyújtás területén. Ezeket követik a polgári célokat szolgáló rendszerek.

A következô években számos európai ország biztonsági szolgálata fogja felújítani mobilrádiós hálózatát. A segélynyújtó szolgálatok közösségének egyetlen harmonizált szabvány kiválasztására való törekvése mind a felhasználóknak, mind pedig a gyártóknak elônyös a hálózatok együttműködése és a biztonsági szolgálatok nemzetközi kooperációja - magyarul a barangolás - elôsegítése érdekében. Magyarország igazodik ahhoz a határozathoz, amely kimondja, hogy a segélynyújtó szolgálatok létesítésére kijelölt harmonizált frekvenciasávban (380-385 MHz és 390-395 MHz) egyetlen ETSI által elismert digitális mobilrádiós szabvány telepíthetô.

 
   

Az elônyei: A szabványosított TETRA digitális trönkölt rádió képes ugyanarra, mint a mobiltelefonok, sôt jellegébôl és alapvetô funkciójából adódóan még többre is. Így két személy között sokkal gyorsabb, szinte azonnalinak érzékelhetô kapcsolatot létesít, diszpécser jellegű és csoportos hívások kezdeményezhetôk, valamint virtuális magánhálózati szolgáltatások vehetôk igénybe.

A tartalékutas átviteli technológia, a hurokhálózatok, a teljes tartalékhardver és a duplikált adatbázisok biztosítják, hogy a TETRA rendszer maximálisan megbízható és mindig rendelkezésre áll. A szolgáltatás elérhetôségét a bázisállomások vészüzemmódja és a TETRA terminálok közötti direkt üzemmód is tovább javítják.

A legújabb készülékek formája már összevethetô a megszokott GSM-telefonokéval, az árak a szabványosításnak és a sorozatgyártásnak köszönhetôen egyre csökkennek, ma már 400 dollár körüli összegért is lehet Tetra-telefont kapni. A Motorola és a Nokia a kézikészülékek gyártásában jár élen, a Simoco és a Cleartone pedig autóba szerelhetô berendezéseket gyárt.