Újabb feljelentés az NKH ellen

2010.03.01. 09:54
0 hozzászólás

Nem elég az NKH-nak a maga baja, konkrétan a friss korrupciós botrány, most a mopedautósok is támadásba lendültek – persze nem először.

MOPEDAUTÓK és SEGÉD-MOTORKERÉKPÁROK
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete
5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. út 4.
Tel: 30/9982-725

Cím: dr. Szabó Máté
Országgyűlési Biztosok Hivatala
panasz@obh.hu
1387 Budapest Pf. 40.

Fa: Bander Ferenc
Elnök

Tisztelt Cím!

Az általam MOPEDAUTÓ-nak nevezett zárt utasterű motorkerékpárokat és segédmotoros-kerékpárokat, valamint a QUAD-okat, 2001. május 1. óta az Európai Unió közlekedési kultúrájából és rendelkezéseiből a Magyar KRESZ átvette, és beültette rendelkezéseibe! Amelyben Ön is komoly elismerendő jelentést készített.

Megállapítható, hogy az Európai Uniós szabályozás (az Európai Unió Tanácsának 93/34/EGK. (1993. június 14.) számú irányelve a motorkerékpárok és a segédmotoros-kerékpárok előírt azonosítási jelzéséről, valamint az Európai Unió Tanácsának 92/61/EGK. (1992. június 30.) számú irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros-kerékpárok típusjóváhagyásáról) értelmében a típusengedélyezést elegendő egyetlen tagországban elvégezni, és az ott kiadott típusbizonyítványt az unió többi tagországai az engedélyezés során, azt kötelesek figyelembe venni. A típusbizonyítványban szerepel az adott jármű azonosítási száma, amely azoknak a karaktereknek a megszerkesztett kombinációjából áll, melyeket a gyártó rendel minden egyes járműhöz. A kombinációnak lehetővé kell tennie azt, hogy minden jármű – más adatok igénybevétele nélkül – 30 éven át a gyártóján keresztül egyértelműen azonosítható legyen. Ez az azonosító szám 3 részből áll, amely összesen 17 karaktert tartalmaz (93/34/EGK. irányelv mellékletének 3. pontja).

Az Európai Uniós szabályozás szerint a forgalomba helyezéshez, illetőleg a forgalomba részvételhez más engedélyre vagy igazolásra a típusbizonyítványon, az 1988. évi MT rendelet alapján a FORGALMAZÓI TANÚSÍTVÁNYON és az azonosító számon kívül nincs szükség. Ide vonatkozó Európai Uniós szabályozás a biztosítás megléte, valamint annak a járművön elhelyezett jól láthatósága, mely jogkörét nem a közlekedési hatóságnak kell gyakorolnia, ha nem az Önkormányzatnak, illetve Biztosító társaságoknak.

Továbbiakban az is értelmezendő az Európai Unió közlekedésre vonatkozó rendelkezéseiből, nem is beszél a magyar KRESZ tartalmáról, hogy segédmotoros-kerékpárral 2001. Május 01-óta, lehet személyt szállítani, olyan utast, amely eleget tesz a KRESZ előírásainak. A magyar KRESZ 2001-ben, két részben is változott a segédmotoros-kerékpár témakörben, s a fentiekre bizonyítékul szolgál!

Az egyik az, hogy a segédmotoros-kerékpár definíciója megváltozott (r., pont), 2001 előtt a segédmotoros-kerékpár utas szállítására alkalmatlannak kellett, hogy legyen! A 2001 óta megjelent KRESZ rendelkezései nem tartalmaznak tiltást, a személyszállítás lehetőségére vonatkozóan. Mint azt tudható, minden járművel annyi személy utazhat, amennyire az adott jármű Típusbizonyítványa engedélyt ad.

A második az, hogy a KRESZ 48.§ (9). bekezdése szabályozza a segédmotoros-kerékpárokkal történő utas szállítást, az alábbi megfogalmazással, „A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpárral és segédmotoros-kerékpárral csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a vezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel”. Így az gondolhatóan véletlenül az Uniós változtatások után a KRESZ szövegében bent maradt 54.§ (8). bekezdés b, pontja, a következő szövegrésze, „segédmotoros kerékpáron utast szállítani nem szabad” értelmetlenné vált, mely kitörléséről rendelkezni kell. Megjegyzendő azért, hogy a KRESZ különbséget tesz személyszállítás és utasszállítás között! A szállított személy az az utas, aki eleget tett a rendeletek előírásainak

Tehát minden estben, ha az utas nem köti be a biztonsági övét, vagy a bukósisakot nem csatolja be, jármű kategóriának megfelelően, abban az esetben nem szállítható!

Tehát utas szállítás vonaton, repülőn, lovas kocsin, egyes esetekben buszokon, más járművek esetében személyszállításról beszélünk. Ennek ellenőrzéséül figyelembe ajánlom az 54.§ (5). bekezdését, ahol a kerékpárokra vonatkozó szabályozás, a személyszállítást tiltja, s nem az utasszállítást, azaz semmilyen egyéb rendelkezés nem ad lehetőséget. Így ugyan a KRESZ 54.§ (8). bekezdése értelmezhető, de félrevezető információ tartalma miatt törlendő.

Tisztelt dr. Szabó Máté Úr, ma a négykerekű zárt utasterű segéd-motoroskerékpárok használóit jogtalan költségekre kényszerítik, szerzett jogaiktól megfosztják.

1., A négykerekű segéd-motoroskerékpárokat regisztrációs adóval terhelik, oly módon, hogy motorkerékpár vagy személygépkocsi adót állapítanak meg.

2., Csak vezető közlekedhet a járművel az NKH határozatai szerint, szemben a gyárilag kétszemélyes kialakítással és vezethetőségüket személygépkocsik vezető engedélyéhez kötik, mikor segéd-motoroskerékpár kategóriába gyártották, s ezzel a rendelkezéssel pont azon embereket fosztják meg a vezethetőségüktől, akiknek gyártották. Úgy gondolom, ha egy gyerek segéd-motorkerékpár vezetői engedéllyel egy lassú járműnek vizsgáztatott 60-80 lóerős IFA vagy ROBUR gyártmányú teherautót vezethet semminemű gyakorlat nélkül, akkor egy 4 kw-os mopedautót is vezethet!

Kérem az ügy kivizsgálását, mivel a 2009. március 31. dátummal kelt, 14/2009.(III.31.) KHEM, Miniszteri Rendelkezések szerzett jogokat, és emberi jogokat sértenek. Véleményem szerint alábbiak változtatása indokolt:

a., Segédmotoros-kerékpárokon elhelyezett rendszámok félre vezető szóhasználat, mivel azok a segédmotoros-kerékpárokon nem hatósági jelzések, a segédmotoros-kerékpárok rendszámának feladata, a biztosítás meglétének azonosíthatósága . Segédmotoros-kerékpárok hatósági jelzése a gyártó által elhelyezett 17 karakterű azonosító. Így a segédmotoros-kerékpárok jelzését, nem nevezhetjük rendszámnak, hanem segédmotoros-kerékpár azonosítónak kell azt nevezni.

b., Forgalmazói tanúsítvánnyal rendelkező zárt utasterű segédmotoros-kerékpárokat a Közlekedési Hatóságnak nem kell bevizsgálnia, azok már a Magyar Köztársaság területén üzembe lettek helyezve (1988. évi MT. rendelet alapján),  regisztrációs adó nem róható ki rájuk. Egyéb esetként megjegyzendő az is, hogy forgalmi engedélyre nem kötelezett járművekre a regisztrációs adó nem terjed ki, tehát semmilyen segédmotoros-kerékpárra az nem róható ki.

c., Segédmotoros-kerékpárral lehet utast szállítani, így a zárt utasterű segédmotoros-kerékpárok (MOPEDAUTÓK) valamint a négykerekű segédmotoros-kerékpárok (QUADOK) vezethetősége segédmotoros-kerékpár jogosítvánnyal történhet.

A kéréseim abból indulnak ki, hogy a hazai jogi szabályozást és jogi alkalmazást összhangba kell hozni a nemzetközi szabályozással és gyakorlattal, melynek a Magyar jogi szabályozásban megvannak a kiinduló alapjai, és az Európai Unióhoz való csatlakozással szerződésbe is foglalt feladata a Magyar Kormánynak.

Törökszentmiklós, 2009-05-28
Tisztelettel: Bander Ferenc
Elnök

MOPEDAUTÓK és SEGÉD-MOTORKERÉKPÁROK
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete
5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. út 4.
Tel: 30/9982-725