Büntető önkormányzat

2002.07.02. 19:35

Figyelembe véve a személyi és anyagi körülményeimet, továbbá azt az enyhítő körülményt, hogy elismertem a parkolást, ismét 10 ezer Ft-os büntetést szabtak ki.

Tisztelt Autójogász!

A következő ügyben szeretném a segítségét kérni. 2002. februárjában a XIII. kerületben, az út mellett, a füvön parkoltam. Az autómra rövid időn belül megérkezett a büntetés, amely szerint megsértettem a XIII. kerületi közterület-használatról szóló rendeletet (60/1995. (XII. 11.) 14/A és 14/B paragrafus), büntetésem 10 ezer Ft.

Ez ügyben egy meghallgatáson is megjelentem, ahol elmondtam, hogy a parkolást tábla nem tiltotta és a fűre sem volt tábla kitéve, hogy arra lépni tilos. Úgy érzem, amikor autóval közlekedem elsősorban a KRESZ-ben foglaltak az irányadóak nem pedig az aktuális került önkormányzati rendeletei (hiszen azokat táblával nem jelezik).

A meghallgatáson az érveimet elfogadták, ám ennek ellenére elég furcsa határozatot hoztak, ahol figyelembe véve a cselekmény tárgyi súlyát, jellegét és az én személyi és anyagi körülményeimet, továbbá azt az enyhítő körülményt, hogy elismertem a parkolást, ismét 10 ezer Ft-os büntetést szabtak ki.

Furcsa, hogy enyhítés után a büntetés összege változatlan maradt. Bár ez kevésbé zavar, mint az a tény, hogy konkrét ismeretek nélkül, gondolom a ruházatomból, leszűrték a személy és anyagi körülményeimet. Tehát összegezve: megbüntettek, mert nem ismertem egy helyi rendeletet és olyan helyen parkoltam, ahol ezt tábla nem tiltotta, a büntetés összegét pedig a vélt személyi és anyagi körülményeimhez igazították.

Még egy kedves furcsaság volt a szívhez szóló önkormányzati levélben, ahol azt közlik: "amennyiben a jövőben szabálysértést követ el, cselekményét szigorúbban fogom elbírálni". Mit jelent az, hogy a jövőben? Két év? Száz év? Ez az unokámra is átszáll? Az egész levél hitelét emelte az a tény, hogy senki nem írta alá.

Itt állok kezemben a kissé röhejes határozattal és hezitálok azon, hogy vajon most a KRESZ szabályain kívül be kell-e bifláznom esetleg az összes önkormányzati rendeletet is. Persze nem csak a budapesti kerületieket, hiszen sokat járok vidékre is. Kérném tehát, hogy a fent vázolt problémával kapcsolatban - miszerint egy olyan önkormányzati rendelet be nem tartásáért megbüntettek, amelyet a KRESZ előírásainak megfelelően táblával nem jeleztek - véleményét részemre elküldeni szíveskedjék.

Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Mihalek Géza
(2002. 06. 27.)

Tisztelt Mihalek Géza!

Tekintettel arra, hogy a sérelmezett határozatot nem ismerem, csak az Ön által közölt információk alapján tudok véleményt mondani. Az önkormányzatok - és nem csak a fővárosi önkormányzat - jogosult rendeletben szabályozni a közterületek használatát, beleértve a parkolás rendjét, beleértve az ezt szabályozó táblák szükségszerű kihelyezését. A szabálysértési törvény szerint Önt "visszaesőnek" két év eltelte után nem minősítheti a szabálysértő hatóság, és az esetet súlyosító körülményként sem
értékelheti. A jogszabályok nem ismerete nem mentesít senkit a felelősségrevonás alól, viszont az önkormányzatnak kötelessége táblával jelölni a megállási tilalmat, ha a KRESZ szerint alapesetben ez a tilalom nem áll fent. A megállni tilos tábla hiányára nehéz bizonyíthatóan hivatkozni, csak pld. ha a
környéket dátumos fényképezőgéppel lefényképezi, esetleg tanukkal igazolja, vagy helyszíni szemlét kér a tárgyalás során. Mivel alapesetben ritkán járkál az ember dátumos fényképezőgéppel, a többi lehetőség talán kivitelezhető, de egy bíróságig elvitt jogi procedúra költségesebb lehet, mint maga a büntetés mértéke.

Vonatkozó jogszabályok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerint a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen h) rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett és védett parkolási övezeteket, az alkalmazható várakozási díjak megállapítását, a közterülethasználatot és a közterület rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait;

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 28. § szerint az olyan hátrányos jogkövetkezmények alól, melyeket jogszabály a szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz fűz, az elkövető a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő két év után mentesül.

Tisztelettel:
dr. Bodolai László