Elvették a forgalmit

2002.08.05. 12:06

Az érvényes műszaki ellenére kifogásolták, hogy az autó elöl amerikai világítással van felszerelve (belül az index és kívül a helyzetjelző, továbbá a fényszóróüvegben nem szerepel az E1 vagy Exx jelzés) - de hát mi mással lenne szerelve, ha ez az amerikai változat.

Tisztelt Autójogász!

A következő eset történt velem, pontosabban az autómmal a minap, amit történetesen nem én vezettem, hanem ismerősöm. Az autó egy amerikai kivitelű Nissan 300-as, 2002 év végéig érvényes műszaki vizsgával és zöldkártyával.
Az autót megállította 4 járőr, továbbá velük volt egy civil KF-es vagy KPM-es kolléga (elnézést, de nem tudom a pontos megnevezést).
Az érvényes műszaki ellenére kifogásolták, hogy az autó elöl amerikai világítással van felszerelve (belül az index és kívül a helyzetjelző, továbbá a fényszóróüvegben nem szerepel az E1 vagy Exx jelzés - de hát mi mással lenne, amerikai változat, továbbá a KPM ezt többször is levizsgáztatta már, kb. 8 éve helyezték forgalomba az autót Magyarszágon.)
Rövid szóváltás után a rendőr a már nála lévő forgalmiból kivette a műszaki vizsgát igazoló betétlapot, továbbá beleírt és belepecsételt a forgalmi engedély maradék részébe, hogy "Telephelyig közlekedhet".

Én egy fél éve vettem az autót, s mivel érvényes műszakival vettem, nem gyanakodtam rá, hogy ilyen eset előfordulhat vagy egyáltalán gond lehet belőle. Az előző tulajdonos, akitől vettem és aki vizsgáztatta nem említette, hogy problémám lehet az autóval.
Az egy dolog, hogy nekem rengeteg utánjárást jelent az ismételt vizsgáztatás, ezt senki nem fogja megtéríteni, abban biztos vagyok. Kérdés, hogy van-e joga a járőröző rendőrnek ilyen esetben a forgalmi engedély egy darabját bevonni (ráadásul nem is a teljes forgalmit)?
Tudtommal ez jelenleg az okmányirodák hatáskörébe tartozik. A rendőr jelentést tehetett volna az Okmányirodának és nekik kellett volna kiértesíteni engem, mint tulajdonost ajánlott levélben, hogy vigyem el az autót ismételt vizsgára. Tudtommal a járőr lopott autó esetében vonhat be forgalmit a helyszínen illetve ha hamisak az okmányok, esetleg közlekedésre alkalmatlan és veszélyes a jármű.
Jelen esetben én az autómat, ami tökéletes műszaki állapotban van, a közlekedési biztonságra nem veszélyes, nem tudom használni, ami a legnagyobb érvágás nekem. Tekintve, hogy nem a telephelyen történt mindez, időbe fog telni, míg a telephely szerinti okmányiroda kézhez kapja az ügyet és kiértesít engem, hogy vihetem vizsgára - gyanítom ez legalább 2-4 hetes procedúrát jelent.

Hogyan tudja egy állampolgár ilyen esetben érvényesíteni a jogait, tudja-e egyáltalán? Van-e helye egyáltalán panasztételnek, vagy örüljek, ha valamikor újravizsgáztathatom az autót? Felelősségre vonható-e ez esetben az előző vizsgázatást bonyolító tulajdonos? Nyilvánvalóan ő levizsgáztatta valahogy az autót és tudnia kellett, hogy az első világítás problémát okozhat. (Arról nem is beszélve, hogy két első fényszóró ára nem épp egy kerekítési hiba kategórájába eső tétel.)

Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Krutzler Krisztián

Tisztelt Kultzer Krisztián!

A 35/2000 BM rendelet 84.§ -a részletesen felsorolja, hogy a forgalmi engedélyt mely esetekben lehet a helyszínen bevonni. Jogi értelmezésem szerint az Ön által említett esetben a helyszínen nem lehetett volna bevonni a forgalmi engedélyt, ugyanis a jogszabályban felsorolt esetek egyike sem fedi a rendőrség álláspontját.
Valószínű, hogy a rendőr az említett paragrafus a) pontjára gondolt, de igen erőltetetten értelmezhető engedély nélküli átalakításnak az amerikai szabványú fényszóró. A c) pontra azért nem hivatkozhatott, mert a jogszabály 85§. szerint a járművel való közlekedés közvetlen balesetveszéllyel jár, ha a jármű az üzemi fék meghibásodása miatt fékezhetetlen, a kormányberendezés meghibásodása miatt irányíthatatlan, kerekeire szerelt gumiabroncsok futófelületének bordázata a külön jogszabályban meghatározott minimális értéket nem éri el, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően szerelték fel. Javaslom, hogy az illetékes rendőrkapitányságon tegyen panaszt az eljárás ellen, és amennyiben helyt adnak a panasznak, államigazgatási eljárás során okozott kárért kártérítés követelhető.

Üdvözlettel:
dr. Bodolai László

84. § A rendszámtábla érvénytelenítése és a forgalmi engedély helyszíni elvétele
84. § (1) A rendőr a forgalmi engedély műszaki lapját a helyszínen elveszi, illetve a rendszámtáblát érvényteleníti, ha
a) a járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították,
b) a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel vettek részt a közúti forgalomban, illetve, ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgára történő berendelésre vonatkozó jogerős határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget,
c) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek,
d) a tulajdonos (üzemben tartó) nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy a biztosítási fedezet fennállásáról szóló igazolással,
e) a jármű nem rendelkezik környezetvédelmi igazolólappal, vagy annak érvényessége legalább harminc napja lejárt,
f) a jármű tulajdonosa (üzemben tartója) jármu rendszámtáblájával, forgalmi engedélyével, törzskönyvével, érvényesítő címkéjével visszaélt vagy azt meghamisította, vagy ilyen rendszámtáblát, okmányt felhasznált,
g) a járművel az előírt hatósági engedély nélkül végeztek közúti közlekedési szolgáltatást,
h) a járműre jogosulatlanul megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést helyeztek el,
i) a járművön annak működési körére, funkciójára vonatkozóan megtévesztő jelzést, feliratot, tárgyat helyeztek el, vagy az üzemben tartó megtévesztésre alkalmas okmányt jogosulatlanul használt fel,
j) a jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzője bejelentési kötelezettségének a kötelezettség keletkezésétől számított tizenöt napon belül önhibájából nem tett eleget.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja esetén meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek.