Buick Skylark emisszió

2002.11.19. 13:33

Ha az adatbázisában nincs meg a szükséges adat, mindenképen feladatköre annak a beszerzése.

Tisztelt Autójogász!

Olyan problémám van, hogy 1981-es Buick Skylark típusú gépkocsimra nem tudnak sehol zöldkártyát csinálni a gyári emisszió-adatok hiányában.
A Közlekedési Felügyeletnek kötelessége az adatok beszerzése, vagy ha nem, akkor milyen módon tudom megoldani ezt a problémát?

Segítségét előre is köszönöm.

Tisztelt Uram!

Az alább idézett jogszabályi rész szerint a Közlekedési Főfelügyelethez kell fordulni a szükséges információért. Ha az adatbázisában nincs meg a szükséges adat, mindenképen feladatköre annak a beszerzése.

Tisztelettel:
Dr. Bodolai László

7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről
6. § (1) A gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálata során a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának megengedett legnagyobb mértéke, valamint a szabályozott keverékképzésű motorok légviszonyára vonatkozó követelmény a gyártó által, az általa kibocsátott műszaki dokumentációban (javítási kézikönyv, vizsgálati, beállítási utasítás stb.) előírt, tűrésmezővel együtt értelmezett érték. Dízelmotoros járművek esetében a gyártó által előírt füstölési érték az ENSZ EGB 24. számú előírás, illetve azzal külön jogszabály szerint egyenértékű előírások szerint a füstölés alapján történő jóváhagyást jelző táblán feltüntetett adat. A gyártó által kibocsátott dokumentációban szereplő adatok helyett alkalmazható a KFF által elfogadott kiadványokban, adatbázisokban az adott típusra (változatra, kivitelre) megadott érték. A KFF a jóváhagyott adatforrások listáját évente közzéteszi a GKM hivatalos lapjában.

(A Totalcar még egy kicsit utánakérdezett, és eszerint a zöldkártyás műhelyeknek nincs joguk olyan autóra kiállítani az igazolást, amelyhez nem rendelkeznek az előírt értékekkel. Az ilyen problémás járművet a fővárosban a Mozaik utcai felügyelethez, Pest megyében pedig Ceglédre lehet vinni. A szerk.)