Négykerekű Simson építése

2003.03.18. 18:16

A kérdés nem autóra vonatkozik, de a tuk-tuk-ról szóló írásában láttam, hogy esetenként egyéb járművekkel is foglalkozik.

Tisztelt Bodolai úr,

A kérdés nem autóra vonatkozik, de a tuk-tuk-ról szóló írásában láttam, hogy esetenként egyéb járművekkel is foglalkozik.
Egy tetővel rendelkező, 50 cm3-es Simson motorral hajtott, egyszemélyes hobbijárművet tervezek építeni. A masinát közúton is használnám, ezért szeretnék tisztában lenni az erre vonatkozó szabályokkal.
A szerkezetet eredetileg háromkerekűnek terveztem, hogy továbbra is segédmotornak számítson, de nemrég csodálkozva láttam a feleségem újabb kiadású KRESZ könyvében, hogy immár négykerekű is lehet a segédmotor. Tehát most négy kerékben gondolkodom, az mégiscsak stabilabb.
A kérdésem az, hogy kell-e valamilyen átalakítási engedélyt kérni ehhez? Szükséges-e, hogy a tulajdonomban legyen egy donor jármű? Az eredeti segédmotoros kerékpárból csak a motorblokkot és kerekeket használnám fel. Ha csak ezeket vásárolom meg, milyen papírokkal kell rendelkezzem ahhoz, hogy az utcai rendőr semmibe ne köthessen bele?

Köszönettel,
Varga Zoltán

Tisztelt Varga Zoltán!

Amennyiben egyedileg hoz létre járművet - a jogszabályi megfogalmazások szerint "Összeépít", akkor a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályai szerint kell az összeépítési engedélyt megkérni. A rendelet vonatkozó részét az alábbiakban közzéteszem.

Tisztelettel:
Bodolai László

JÁRMűVEK ÖSSZEÉPÍTÉSE

Összeépítés

9. § (1) A jármű összeépítéséhez szükséges engedélyt a területi közlekedési felügyelet adja ki. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az 1. számú mellékletben felsoroltak közül az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt. A területi közlekedési felügyelet a kérelmező költségére külső szakértőt is igénybe vehet.
(2) Az összeépítési engedélyben a területi közlekedési felügyelet feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését - az engedélyben meghatározott esetekben - a területi közlekedési felügyelet az engedély záradékolásával igazolja.
(3) Járművet összeépíteni csak kísérleti célra vagy olyan különleges egyedi rendeltetésre szabad, amelyre a hazai kereskedelem járművet nem forgalmaz. Összeépíthető ezenkívül pótkocsi és muzeális jellegű jármű, valamint - a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Technikai Bizottságának szakvéleménye alapján - az igazolt sportegyesület vagy versenyző tulajdonában lévő, kizárólag versenyzési célra készülő, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) sportszabályainak megfelelő, "feljavított túrakocsi" és "feljavított terepjáró kocsi" osztályba sorolt gépkocsi.
(4) Nem kell előzetes hatósági (összeépítési) engedély a segédmotoros kerékpárnak, a közúton személy- vagy teherszállítást nem végző, pótkocsit nem vontató lassú járműnek és az MR 118. §-ában említett lassú járműnek, valamint a lassú jármű teherszállítást nem végző pótkocsijának az összeépítéséhez.
(5) Jármű összeépítéséhez, új, felújított, javított, illetoleg bontás során kinyert és javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezekre az alkatrészekre - a gyári új alkatrészek kivételével - a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(6) Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria felhasználásával.
(7) Az összeépített járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni a területi közlekedési felügyeletnek. Az összeépített jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az érvényes összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek minősül. Ha a területi közlekedési felügyelet az összeépítésre feltételt állapított meg, a feltétel teljesítését is igazolni kell.

I. Jármu összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk
1. A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.
2. A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal kiegészített részletrajzai.
3. A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.
4. A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.
5. A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.
6. A jármu kormányozhatóságára vonatkozó adatok.
7. A jármu rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.
8. A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.
9. Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.
10. Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.
11. A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.