A lízing és a casco fogságában

2003.03.28. 10:52

2002. december 20-án megérkezett a lízingcég gépkocsi elszállító legénye azzal, hogy vagy fizetek immár a gépkocsit értékének harmadát meghaladó összeget casco díjra, vagy viszik a kocsit.

Tisztelt Autójogász!

Egy érdekes történetre szeretnék jogi tanácsot kapni.
2002.február 27-én kötöttem egy 9 éves használt autóra 20%-os induló részlettel egy lízingszerződést. A szerződés szerinti kötelezettségem egy CASCO biztosítás megkötése, 2-3 biztosító társaság megjelölésével. A casco díjra vonatkozó ajánlatot se autókereskedő, se a lízingelő cég az átvételkor nem tudta megmondani. Válaszul azt kaptam, hogy majd küldik.
A lízingcég saját biztosító brókercége meg is küldte 2002. április 27-én a casco ajánlattal együtt bekérő csekket 91.600 Ft negyedéves díjról. (A gk. vételára 1 M Ft volt) A brókercéget telefonon azonnal kértem módosítás miatt, amire azt a választ kaptam, már negyedéves hátralékom van, azt be kell fizetnem, és akkor tudják módosítani a casco díjat, amit előrejelzett negyedévenként 3000 Ft-tal kevesebbre. Még mindig sokalltam, hiszen egy saját biztosítós ügynököm felvilágosított, hogy ilyen öreg (10 éves) autóra a legjutányosabb Casco a CASH CASCO negyedévenként max. 41.700 Ft-ért.
A lízingcég brókercégének kötelessége lett volna ezt nekem kiajánlania.
A casco nem fizetése odáig vezetett, hogy a lízingcég 2002. augusztus 26-án felszólított az autó leadására.
A levél után telefonon megállapodtam a lízingcég ügyintézőjével, hogy nyújtsak be egy kérelmet nekik, egy ún. külsős casco biztosítás kötésére (azt elfelejtette közölni, hogy az engedélyt csak a "casco hátralék megfizetése után adhatják meg nekem). Erre a kérelmemre nem kaptam se írásos, se szóbeli elutasítást és engedélyezést sem.
2002. december 20-án (szombat reggel 8-kor) megérkezett a lízingcég gépkocsi elszállító legénye azzal, hogy vagy fizetek immár a gépkocsit értékének harmadát meghaladó összeget casco díjra, vagy viszik a kocsit. Vitték is.
Az akciót követően a lízingcégnek levélben beszámoltam az eljárásukról, amely a cég jogi képviselőjének asztalára került kivizsgálásra, mivel szerintük ők jogosan jártak el velem szemben.
A brókercégük és az autókereskedő hibájáról ők nem tehetnek. Szerintük vagy kifizetem a gépkocsira általuk aláírt és megkötött horrorisztikus casco díjat, amit én soha el nem fogadtam, annak tartalmával nem értek egyet, hamis adatokat tartalmaz és még lopás ellen sem védne meg, ezzel szemben a CASH CASCO igen.
A Lízingszerződésben rögzített többi kötelezettségemnek mindig időben eleget tettem.

Kérem szíves jogi tanácsát, mit csináljak, mert most se pénzem, se kocsim nincsen, és ki tudja milyen kárigénnyel lép még fel a lízingcég az esetleges értékesítésből eredő veszteségeiért.
Fáradozását elöre is megköszönöm.

Maradok szívélyes üdvözlettel,
Bencsik Éva

Tisztelt Bencsik Éva!

Ahhoz, hogy teljes értékű választ tudjak adni, ismernem kellene a vonatkozó szerződéseket. Általánosságban annyit tudok mondani, hogy biztosítási szerződés a Ptk. szerint írásban, vagy ajánlat elfogadásával jön létre.
Amenniben ön az ajánlatot nem fogadta el, hátraléka sem keletkezhetett, mivel a szerződés létre sem jött, tehát a biztosító nem kérhette volna az irreálisan magas díj megfizetését.
Más kérdés, ha a közvetítő az ön nevében elfogadta az ajánlatot, de ha ön erre nem adott meghatalmazást, akkor jogosulatlanul járt el. Ezért kellene ismernem az ön által aláírt papírokat.
Mindezektől függetlenül a lízingcég és a biztosító nem járt el jogszerűen, mindenképpen javaslom, hogy jogi úton próbáljon érvényt szerezni az igazának.

Tisztelettel,
Dr. Bodolai László