Elrántott terelőoszlop

2001.06.12. 11:17

Véleményünk szerint, ha egy oszlop dől el, akkor nem vízszintes csíkot húz az autó kilincsének magasságában a bal tükörtől a bal hátsó sárvédőig, hanem lefelé húzódik a küszöb irányába, valamint nem üti le a festéket az ajtók szélénél. Látszólag tipikusan olyan sérülések voltak a sértett gépkocsiján, amit egy másik autóval való találkozás okoz, de az én járművemen külső sérülés nem volt látható mint azt a rendőr meg is állapította.

Kedves Autójogász úr!

Egy eléggé érdekes, de legalábbis engem közelről érintő ügyben kérdezném Önt. Az történt ugyanis hogy Budapesten behajtottam egy kis utcába, amiről később kiderült hogy zsákutca, de a tábla fordítva volt kirakva. Valaki az utat elzárván kihúzott egy vékony műanyag huzalt, melyet két kis terelő oszlopra rögzített a két végénél. Én behajtottam éjjel ebbe a kis utcába, és a rossz kivilagítás valamint amiatt, hogy nem volt előre jelezve, hogy elzárás lesz, későn álltam meg, és a gépkocsim megrántotta a kötelet és ezzel eldöntötte a két kis oszlopot.
Nem is volt semmi baj, a kocsiról leszedtük a zsinórt és félreálltunk. A rendőrök nyomban ott teremtek mivel szórakozóhely közelében voltunk, és igazoltattak, közben kiderült, hogy állítólag az oszlop végighúzott egy ott parkoló másik autót.
Véleményünk szerint, ha egy oszlop dől el, akkor nem vízszintes csíkot húz az autó kilincsének magasságában a bal tükörtől a bal hátsó sárvédőig, hanem lefelé húzódik a küszöb irányába, valamint nem üti le a festéket az ajtók szélénél. Látszólag tipikusan olyan sérülések voltak a sértett gépkocsiján, amit egy másik autóval való találkozás okoz, de az én járművemen külső sérülés nem volt látható mint azt a rendőr meg is állapította.
A sértett nem akarta elfogadni az általam felkínált betétlapot - melyet nem ereztem szükségszerűnek részemről, de úgy véltem hogy hamarabb megoldódik vele a problémam -, hanem a rendőrség feljelentést tesz az ügyben. A károsult és én is kitöltöttük a nyilatkozatot, amit a rendőrök eltettek, de erről bizonylatot nem voltak hajlandók adni, aláíratni semmit nem írattak, nem értesítettek arról sem, hogy milyen ügyben jelentenek fel.

Viszont méricskélték a féknyomokat, amiről azt állították, hogy azt az én autóm tette az útra, de erre semmi bizonyíték nincsen. A közegek a porszemcsékre hivatkoztak a budapesti sötét éjszakában, hogy azok egy irányba állnak. Több tanúval is tudom igazolni, hogy a gépjárművem más gépjárművel/személlyel nem érintkezett.
Az lenne a kérdésem, hogy jogszerűen jártak-e el a rendőrök, illetve hogy ha a sertett nem fogadja el a betétlapot, akkor mi a teendő. A káresemény megállapítására kérhetek-e igazságügyi szakvéleményt, és ennek költségét ki fizeti? Én nem ismerem el, hogy az oszlop nekiütődött annak a kocsinak, és azt sem ismerem el, hogy azt a féknyomot én húztan az úttestre. Mi a teendő ilyenkor? Illetve röviden annyi, hogyan mászhatok ki ebből a slamasztikából, amibe szerencsétlen véletlenek folyományaként kerültem?

Válaszát várva tisztelettel, Péter
(2001. 04. 17.)

Kedves Péter!

Az Ön által leírtak számomra azt jelzik, hogy az ügyben Önt felelősség nem terheli. Hibát az út kezelője követett el, amikor a helytelenül elhelyezett táblát nem állította helyre, illetve az, aki nem jól láthatóan zárta el az utat. Ebből fakadóan Ön a felelősség alól mentesülhet. A káreseményeknél amennyiben indokolt, szakértők bevonását lehet indítványozni, melynek költségét az indítványozónak kell megelőlegezni. Amennyiben az eljárásban a szakértő a vétlenségét állapítja meg és ezt a bíróság elfogadja, a szakértő költségeit a pervesztes fél meg kell hogy térítse. Szabálysértési eljárásban, ha a szakértőt a hatóság rendeli ki, annak költségét a szabálysértő, illetve ennek hiányában a hatóság fedezi.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Mivel cégautóval járok, egy barátomnak kölcsönadtam a saját autómat, amiről szerződést is írtunk.
Már jó ideje a barátom használta az autót, mikor a műszaki lejárt, de ő ezt nem vette észre és a forgalmi egyik lapját elvették tőle egy közúti ellenőrzés során. Illetve azt hiszem, fel is jelentették ezért.

Kérdéseim:
1, Terhel-e engem bármilyen felelősség? (Megbüntethet-e engem (is?) a rendőrség?)
2, Mivel én egy vidéki városban lakom, ő pedig Pesten használta a kocsit, mi lesz ezek után a teendő?
A budapesti rendőrség leküldi az én lakóhelyem szerint illetékes RFK-ra a papírokat és nekem kell levizsgáztatni az autót itt, vidéken?
3, Ha igen, akkor szabad-e a vidéki városig a lejárt műszakijú autóval lemenni?
4, Melyikünk teheti ezt meg? (A rendőri intézkedés során a forgalmiba egy papírt tettek, mely szerint az autó a legrövidebb úton a telephelyére visszahajthat. Feljogost-e ez rá? Mert ugye mi most a telephely? A barátom fővárosi vagy az én vidéki lakhelyem. Súlyadót vidéken fizetek érte.) Esetleg külön útvonalengedélyt kell(ene) kérni, vagy tréler?

Egyébként egyiket sem tartanám indokoltnak, mivel az autó most 3 éves és 2 hónapos, és ennek megfelelően kiváló műszaki állapotban van.
Köszönettel, GT
(2001. 04. 17.)

Kedves GT!

A gépjármű műszaki állapotáért a mindenkori üzembentartó felel. Ennek megfelelően Önnel szemben szabálysértési eljárás nem indítható, a járművet azonban a rendőrhatóság kezdeményezésére az önkormányzati okmányiroda ki fogja vonni a forgalomból.
A rendőr által adott átvételi elismervény a jármű azonnali továbbközlekedésére jogosít, nem pedig arra, hogy azt hetek múlva használják fel. Ebből fakadóan be kell fáradjon vagy Ön vagy pedig az üzembentartó az okmányirodára, ahol egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt kell igényelni. A forgalmi engedélyt pótolhatja a műszaki vizsga napján a közlekedési felügyelet által a vizsga helyéről és idejéről szóló idézés is. Ezek nélkül valóban csak a tréler marad, mint megoldás.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Szerencsére még nem kerültem ebbe a helyzetbe, de felötlött bennem a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha mondjuk a négyes úton száguldozó román gépkocsik valamelyike balesetet okoz. Milyen papírokat kell kitölteni ekkor, illetve mi a teendő akkor, ha az illető esetleg egy szót sem tud (vagy hirtelen elfelejt) magyarul?

Köszönettel:
Kiss István Zsolt
(2001. 04. 17.)

Tisztelt Kiss István Zsolt!

Abban az esetben, ha külföldi járművel karambolozunk, a helyszínelés feltétlenül szükséges, mivel a nyelvi nehézségekből fakadóan az ügy hatóság nélküli tisztázása nem lehetséges. A rendőri intézkedés azért is indokolt, mert a külföldi állampolgár sérült járművel hatósági igazolás nélkül nem hagyhatja el az országot.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Dr. Mándi úr!
Megint csak magánimport, de most egy kicsit más szemszögből.
Mindennek sikerült utánanéznem (vám, illetékek, környezetvédelmi díjak, stb.) csak annak nem, hogy mi a pontos folyamata a behozatalnak. Mit kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek, milyen nyelven kell íródnia (különösen, hogy magánszemély az eladó is és a vevő is), mikor és hol kerül sor a rendszám cserére (EU belső vagy EU külső határon vagy a vásárlás helyén) és melyek az egyéb behozatalhoz tartozó operatív teendők.
Kérem segítsen ezen információk megszerzésében, akár úgy hogy közvetlen leírja, akár úgy, hogy tájékoztat a hiányzó információk elérhetőségéről. Ha esetleg más már feltette kérdéseimet valamely fórumon, természetesen csak hivatkozzon akkori válaszaira.

Köszönettel, Kovács Gyula
(2001. 04. 17.)

Tisztelt Kovács Gyula!

Az adásvételi szerződést általában azon a nyelven kell megkötni, amely a szerződéskötés helye szerint hivatalos nyelvnek tekinthető. Nincs akadálya kétnyelvű szerződésnek sem. Az idegen nyelvű magánokiratot vám- és pénzügyőrség szakemberei megfelelő módon tudják értelmezni, gond esetén kérik a hivatalos fordítást.
A külföldi rendszámmal az országhatárig lehet közlekedni, itt a vám- és pénzügyőrség szakemberei E betűjelű rendszámtáblát és egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt adnak ki. Ez a rendszám alkalmas arra, hogy a jármű forgalomba helyezéséig az indokolt közlekedési jogosultságot biztosítsa.
A határátlépéskor a vámosoknak jelezni kell a jármű behozatali szándékát, ahol lényegében már elkezdődök a vámeljárás. Ezt követően a közlekedési felügyelet szakemberei megvizsgálják, hogy a jármű műszakilag megfelel-e a hatályos előírásoknak, majd megtörténik a vámkezelés. Az eljárás további szakaszában a járművet el kell vinni eredetiség ellenőrzésre, műszaki vizsgára, majd az önkormányzati okmányirodához kell benyújtani az okmányokat a forgalomba helyezés érdekében.

Tisztelettel: AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.