Eredetvizsgálók felelőssége

2001.06.13. 10:27

Válaszában kérem vegye figyelembe, hogy alapvetően nem akarom visszacsinálni a vételt, hanem azt szeretném, hogy kártalanítsanak. Nem csak a pénz miatt (bár az is fontos), hanem elsősorban azért, mert vérlázítónak tartom hogy relatív nagy összeget fizettetnek ki velünk és a nyújtott szolgáltatás pedig egyenlő a semmivel.

Tisztelt Mándi Úr!
Lenne egy nem is kicsi problémám, és szeretném tanácsát kérni. Röviden leírnám az esetet: Cirka három hónapja vásároltam egy személygépkocsit. Vásárlás előtt telefonon egyeztettem az eladóval, aki mire odaértem (szombat reggel) megcsináltatta az eredetiségvizsgálatot (melyet én a vételárban megtérítettem).

Az eredetiségvizsgálat okmányán szó szerint a következők szerepelnek (a teljesség igénye nélkül):
...
Gyártási év: 1989
Minősítés: "A" (nagy A)
Megjegyzés: a gépkocsin lévő illetve a gépkocsi okmányaiban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, bűncselekmény gyanúja nem merül fel.
...

Namármost, nekem rendelkezésemre áll egy tanúsítvány (illetve még nem, de kérésemre kiállítják), melyben a márkaszervíz igazolja, hogy a motorszám valamint az alvázszám alapján egyértelműen megállapítható, hogy a gépkocsi 1983-as évjáratú.
(Sajnos ezt én a vételkor nem tudtam megállapítani, tekintve hogy a típust gyakorlatilag változtatás nélkül gyártották 1982 és 1990 között.)

Ez listárban (is) mintegy 350-480 ezer forintos különbséget jelent, körülbelül én is ennyivel fizettem volna kevesebbet az autóért, ha tudom, hogy ilyen öreg. Azóta egyébként az autón jelentős felújításokat végeztem (végeztettem), és át is írattam; a törzskönyvben is az 1989-es gyártási év szerepel (helytelenül!).

Elolvastam a törvényt ez ügyben, amely azt állítja:

"44. § ...
(3) A szakértői állomás köteles a járműazonosító adatokat - a külön jogszabályban meghatározott díj ellenében biztosított - nyilvántartásban is ellenőrizni, valamint a szakvélemény kiadásáról és a vizsgálat eredményéről nyilvántartást vezetni. A szerződési feltételek teljesítését, így különösen az adatellenőrzési és nyilvántartási kötelezettséget, valamint a szakértői állomás működésének személyi és tárgyi feltételeit (8. számú melléklet) a
Hivatal ellenőrzi."
...
8-as melléklet:
"6. Egyéb feltételek
A szakértői állomás:
a) rendelkezik olyan, az autógyárak által kiadott adatbázissal, amely tartalmazza a magyarországi járműállományt jellemző járműtípusok azonosító adatainak elhelyezésére és összetételére vonatkozó információkat,"

Namármost: a szóban forgó (egyébként japán) autó esetében hónapra pontosan lehet tudni a gyártási időpontot a motor és alvázszámból!

Ezek alapján kérdéseim:

1. perelhető-e (pontosabban biztosan nyerhető-e a per) az eredetiségvizsgáló állomás különösen nagy kárt okozó hanyagság miatt?
2. perelhető-e a tulajdonos?

Válaszában kérem vegye figyelembe, hogy alapvetően nem akarom visszacsinálni a vételt, hanem azt szeretném, hogy kártalanítsanak. Nem csak a pénz miatt (bár az is fontos), hanem elsősorban azért, mert vérlázítónak tartom hogy relatív nagy összeget fizettetnek ki velünk és a nyújtott szolgáltatás pedig egyenlő a semmivel.

Válaszát előre is köszönöm, v.
(2001. 04. 18.)

Tisztelt V!

Az eredetiség vizsgálatot végző szakértői állomások az általuk kiadott igazolásért felelősséggel tartoznak. Ez a felelősség kiterjed a jármű gyártási évére is. Amennyiben ebben a szakvélemény téves adatot tartalmaz, az ebből fakadó kárért felel. Ugyancsak kártérítésre kötelezhető az eladó is, mivel olyan árut értékesített Önnek, melynek értéke a vételárban meghatározottnál jóval alacsonyabb.
Ebből fakadóan a per megfelelő jogi támogatással megnyerhető. Elképzelhető, hogy perre nem is lesz szükség, mivel az eredetiség vizsgálatot végző cégek rendelkeznek kötelező felelősségbiztosítással az ilyen tévedésből eredő károk megtérítése érdekében. Keresse fel e témakörben jártas jogi képviselőjét, és várhatóan a kára megtérítésre kerül.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Mándi úr!

Az autópályákon elhelyezett "előzni tilos" táblákkal kapcsolatban kérnék egy kis jogértelmezést. Ezeken az útszakaszokon elhaladhatok-e a belső sávban a külsőben lassabban haladó mellett? Vagy csak olyan esetben, ha a külső telített?

Tisztelettel: Viktor
(2001. 04. 18.)

Kedves Viktor!

A kérdés nem teljesen érthető, mivel az autópályán igen ritkán fordul elő. Legfeljebb akkor, ha az egyébként 2 vagy több sáv egy sávra szűkül. Egyébként több sávú úton a párhuzamos közlekedés szabályai érvényesülnek az egymás mellett oszlopban haladó járművek mozgása nem minősül előzésnek. Nagyon bízom benne, hogy az Ön által felvetett példa csak elméleti és a valóságban ilyen jelzőtábla párhuzamos közlekedésnél nem található.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Turi László vagyok Szolnokról, a "SWIFT" Speciális Mentőcsoport elnöke.
Szeretnénk a hatóságoktól járműveinkre megkérni az engedélyt megkülönböztető jelzés használatára, de sajnos nem tudom a feltételeit.
Kérem, írja meg, hol tudok ezeknek pontosan utánanézni, esetleg tudassa velem a szabályozásokat!

Előre is köszönöm: Turi László
(2001. 04. 19.)

Tisztelt Turi László!

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzésre vonatkozóan - éppen a mindenki által közismert tragikus baleset kapcsán - új jogszabály jelent meg. Ez a jogtárban 33/2000. (XI.29.) BM rendelet címszó alatt található meg.
Az Önök tevékenysége határesetnek tűnik, a kérelmet elbírálásra a megyei - Budapesten a budapesti - rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályára kell előterjeszteni. Tanácsolom, hogy az élet- és egészségmentési funkció alaposan hangsúlyozza ki a kérelemben. Sok sikert.


Tisztelettel: Autójogász

Tisztelt Mándi Úr!

Kérdésem hasonló témájú, mint Rácz András korábbi levele, azaz a kocsi üzembentartójával kapcsolatban érdeklődnék:
- lehet-e egy természetes személy autójának az üzemben tartója egy jogi személy (vállalkozás),
- ha igen, akkor ehhez milyen feltételek szükségesek a természetes személy részéről (valamiféle engedély, szerződés),
- kérhet-e ezért a természetes személy ellenszolgáltatást ("bérleti díjat"), ha igen ennek mi a feltétele (pl. adószám)?

Tisztelettel: Telek György
(2001. 04. 24.)

Tisztelt Telek György!

A forgalmi engedélyben üzembentartónak akár jogi személy, akár természetes személy bejegyezhető. A közlekedési igazgatási hatóságot az üzembentartói minőség jogalapja sem érdekli különösebben, elegendő a tulajdonos nyilatkozata.
Ha jogi személynek akarja bérbe adni, erről mindenképpen szerződést kell kötni, és ha ez viszterhes szerződés, a többletjövedelemmel az adóhatóság felé el kell számolni.

Tisztelettel: AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.