Eladásra megbarkácsolt autó

2001.09.04. 09:41

A vásárlás után kiderült, hogy a kocsi két hét alatt kb. két liter olajat "eszik". A szerelő szelepszár szimmeringre tippelt (részben igaza volt), a motor megbontása után kiderült, hogy az egyik hengernek régebben gyűrűtörése volt, és a fémszilánkok teljesen felsértették a motor falát.

Tisztelt Autójogász!

Egy hónapja egy magánszemélytől vásároltam egy használt autót.
A vásárláskor az autót kipróbáltam, szerelővel átnézettem (amennyire egy kocsit megbontás nélkül át lehet nézetni) nem volt vele semmi gond.

A vásárlás után kiderült, hogy a kocsi két hét alatt kb. két liter olajat "eszik". A szerelő szelepszár szimmeringre tippelt (részben igaza volt), a motor megbontása után kiderült, hogy az egyik hengernek régebben gyűrűtörése volt, és a fémszilánkok teljesen felsértették a motor falát. (Ezért ette az olajat).
Az előző tulaj ahelyett, hogy rendesen megcsináltatta volna inkább "összebarkácsoltatta" (mindenféle tömítő anyagok segítségével), hogy el lehessen még adni. (Tehát tudott a romos állapotáról).
A javítási költség kb. 200?250 ezer Ft.
Az előző tulaj "nem foglalkozik vele", mivel én kipróbáltam, és megnézettem szerelővel, és elég lekezelően viselkedett.
A szerződésben a következő állt:

"Eladó kijelenti, hogy a gépjárműnek semminemű eltitkolt, rejtett hibája nincs. " Azt hiszem ez eléggé eltitkolt hiba.
"Eladó kijelenti továbbiakban, hogy a gépjármű jövőben előforduló rejtett hibáiért szavatosságot nem vállal."
Mi a tanácsa, mit lehet ilyenkor tenni?
Érdemes-e ilyen összegnél bíróság felé fordulni? vagy csak több lenne a perköltség?
Köszönettel, Domonkos Ádám
(2001. 07. 24.)

Kedves Ádám!

Nyert ügynél a perköltséget nem kell számolni, mert azt a vesztes fél fizeti. Az Ön által említett összeg 6 százaléka egyébként sem jelent megoldhatatlan feladatot. Amennyiben az Ön által leírtak bizonyíthatóak, az összeg megnyerhető.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Mikor jogosult a vevő garanciális körben gépkocsijának új gépkocsira való cseréjére?
A problémás autó 2000. decemberi. Az autóval kapcsolatos eddig felmerült problémáimat idézem a magyarországi disztribútor (FIAT Magyarország - nem a márkakereskedés, ahol az autót vásároltam) munkatársának küldött levelemből.

"A gépjármű átadáskor eggyel kevesebb kuccsal érkezett, mint szokott, és ennek beszerzése további utánajárást igényelt. Erre az eladó felhívta a figyelmemet, és elfogadtam ezt a tényt, és ezzel semmilyen problémám nincs is.
Azonban a továbbiakban a következő problémáim adódtak a gépjárművel:
Az első hónapban eltört a stabilizátor rúd, melyet garanciában kicseréltek. (2 alkalom a szervizben)
Az alapjárati motorom tönkrement, melyet egyszer javítottak, és most várok cserére. (Júli 31-re előjegyezve.)
A kormánymű ereszti a szervófolyadékot, ezért most várok kormánymű cserére. (Júli 31-re előjegyezve.)
A vezetőoldali záram fedőlapja beragadt, nem csukódik be, így a víz belefolyik a zárba. Ennek megoldásához a teljes zárgarnitúra cseréjére van szükség, melyet későbbi időpontban cserélnek.
A vezetőoldali első ajtómon a jobb oldali ablak felhúzója lifeg. Szóbeli egyeztetés alapján ez szintén kicserélendő.
A fenti problémák, bár azt gondolom jelentős problémák egy kevesebb mint fél éves autóhoz képest, nem okoztak különösebb csalódást részemről az autóban.
Sajnos azonban a fenti - úgy érzem - súlyos gondok mellett, további, valószínűleg az autó állapotát minimálisan befolyásoló, de számomra elkedvetlenítő, és eladás szempontjából kellemetlen változások következtek be az autón.
A kisebbik probléma, melyet még a szervizzel nem is közöltem, hogy a műszerfalam elkezdett zörögni. Ez remélem javítható.
A nagyobbik probléma, hogy az autó üzemszerű használata közben, valamilyen (talán barack) fáról rácsorgott az autóra valamilyen folyadék, amely foltokban leoldotta a festéket az utastér tetején. Ez kb. 4 darab 20 Ft nagyságú és egy tenyérnyi területet érint, utóbbi helyen úgy látom a festék három rétegben sérült.
Ezt a problémámat telefonon egyeztettem a Fiat M0 szervizével. Telefonos beszélgetés alapján közölték velem, hogy a fenti problémára nincs garancia a garancia füzet 8. oldalán is megtalálható leírás alapján, miszerint a fényezési garancia nem vonatkozik: "vegyi anyagok (só, fanedv, madárürülék, ipari szennyeződés, szállórozsda, stb. ) miatt bekövetkezett elváltozásokra".
Ennek szószerinti értelmezése alapján azt gondolom, semmilyen elváltozásra nincs garancia, mely esetén a garancia fogalma igen érdekes. Más oldalról viszont vitathatónak tartom, hogy az alapozó festékkel együtti leoldódást, és festék védelmének megszünését, fedi-e az "elváltozás" fogalma.
Mivel a garancia füzetben tételesen említésre került a fenti tétel, úgy érzem a fenti jelenség megítélsélése meghaladja az M0 szerviz hatáskörét, ezért írok önöknek.
A szerviz által telefonos egyeztetés során közölt árbecslés (45-55 ezer forint) a fényezési probléma kijavítására, az autó árának törlesztése mellett jelenlegi anyagi lehetőségeimet meghaladja, és nem kívánok élni vele.
Azért fordultam önökhöz, mivel a fentebb említett szerviz időpontig nem állt szándékomban ellátogatni az M0-s autószervizbe, azonban a fenti probléma meglehetősen zavar, és nem látom, hogyan fog megoldódni.
Tisztában vagyok vele, hogy a fenti probléma felületi, és minimális
súlya van az autó használati értékére nézve, (szemben a fenti
garanciális körben megoldásra került, vagy közeljövőben megoldásra
kerülő problémákkal) mégis ez okozta az autóban vetett bizalmam
megrendülését, és csalódásomat.
Hangsúlyozom, hogy a FIAT M0 Autócentrum szervizével, és az általuk
nyújtott szolgáltatással elégedett vagyok, és ellene semmilyen kifogásom nincsen."

Telefonos kérdésemre azt a választ kaptam, mely a garanciafüzetben is szerepel, hogy az autót akkor kötelesek kicserélni, ha az 30 napon belül nem javítható.
Valóban nincs semmilyen racionális határ az elégedett ügyfél érdekében, hogy mielőtt az autó összes alkatrészét kicserélnék az autót cserélik ki inkább?
Nincsenek olyan minőségi és megbízhatósági normák, melynek nem betartása alapján támadható a forgalmazó?
Köszönettel, Friedman Dávid
(2001. 07. 30.)

Kedves Dávid!

Az Ön esetében a Ptk. lehetővé teszi a választást a kijavítás, vagy a megfelelő árleszállítás között. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy elálljon a szerződéstől és a vételárat visszakövetelje. Az Ön által felsorolt hibahalom ez utóbbi megoldást támasztja alá. Kérem, keresse fel jogi képviselőjét ez ügyben. A festék fölmaródás szakértői kérdés, bár bizonyos esetekben kizárhatja a felelősségét a gyártó, a színvonal alatti festés hibáiért a gyártó mégis felelősséggel tartozik. Fel a fejjel, a harc nem könnyű, de megéri.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi úr,

Biztosítóval kapcsolatos lenne a kérdésem. A történet úgy kezdődött, hogy egy kedves fiatal hölgy a Múzeum körúton egy piros lámpánál parkolni szeretett volna. Mivel láttam a szándékát, így megpróbáltam kikerülni, de a lámpa pirosra váltott, így mögötte ragadtam. Mellém és mögém is beállt egy-egy autó, így amikor a hölgy tolatni kezdett a parkoláshoz, a kocsim kicsit ferdén állt. A tolatáskor megsérült a gépkocsim jobb első eleme, és csak az. A hölgy elismerte a károkozást, a kárbejelentő lapon ezt fel is tüntettük.

A meglepetés csak akkor ért, amikor a márkaszervizben közölték, hogy ilyen káreset nincs, mivel tolatáskor nekem az első résznél is sérülni kellett volna. Én még aznap bementem a biztosítóhoz, ahol közölték, hogy a károkozót is meg szeretnék hallgatni.
Kérésemre a hölgy is befáradt (ma pontosan 4 hete), és a biztosító kárfelvevője előtt is elismerte a felelősségét. Ennek ellenére nekem a márkaszervizben ki kellett fizetnem a casco önrészét, mivel a biztosító malmai lassan őrölnek. Az elmúlt három hétben heti egy, néha két alkalommal is voltam benn személyesen, hogy az ügyemet megsürgessem. Ezen bentlétek alatt a biztosító adatbázisában a javítás felelősségbiztosításra volt feltüntetve.

Mivel a kifizetett pénzre szükségem lenne, ezért ismételten megkerestem a biztosítót, hogy mikor utalják át az összeget, amikor a meglepetés erejével ért, hogy a káresetet mégis az én cascómra rendezték, így nem fizetnek vissza egy fillért sem.

Mivel a káreset több, mint másfél hónapja történt, így attól félek, hogy a kárt okozó hölgy már megcsináltatta a kocsiját, így a most elrendelt szemlén nem lehet semmit sem megállapítani.

Kérdéseim:
1. Felelőssé tehető-e a kárfelvevő, aki megpróbálta rávenni a károkozó hölgyet, hogy ne ismerje el a felelősséget? Gondolok itt akár büntetőjogi felelősségre vonásra is.
2. Mi a teendő a fent vázolt esetben, azaz ha a hölgy már megcsináltatta a kocsiját, így egy esetleges szemle esetén már semmi sem állapítható meg?
3. Kit lehet felelősségre vonni a 4 hetes késlekedés okán? (Az ügyintéző elismerte, hogy csak a mai napon kapta meg a káreset iratait, ráadásul a 4 hét alatt 4 különböző ügyintéző foglalkozott az ügyemmel azzal a felkiáltással, hogy "a kolléganő szabadságra ment, én csak most jöttem, örülök, hogy az iratokat megtaláltam")?
4. Milyen -- akár jogi -- lehetőségeim vannak a biztosító packázásának "visszaadására"?
Köszönettel venném segítségét.

Tisztelettel:
Szalai Károly
(2001. 07. 28.)

Kedves Károly!

Úgy gondolom, hogy az ügy a "Gordiuszi-csomó" kategóriájába tartozik. Határozott, kemény fellépés a biztosítót a kötelezettségének teljesítésére kényszerítheti. Ha nincs más megoldás válassza a peres utat. Nem ez az első per amit a biztosító elveszít.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Mivel újonnan kötött biztosítási kötvényem apróbetűs sorai között nem navigálok teljes biztonsággal, Önhöz fordulok kérdésemmel, remélem tud némi tájékoztatással szolgálni.

Június közepén Nissan Micra-mra biztosítási ajánlatot írtam alá (kötelező + Casco). Mire július közepére kézhez vettem a kötvényt, illetve a befizetésről szóló csekket, anyagi viszonyaim úgy alakultak, hogy a cascótól szeretnék elállni.
Mivel befizetés még nem történt, úgy gondoltam itt a legegyszerűbb kilépni a szerződéses kötelékből, de ennek mikéntjéről sem az ajánlathoz csatolt szabályzatban, sem a biztosítóval folytatott telefoni megbeszélésem alapján nem találtam biztos megoldást.

A szabályzatból a "Díjnemfizetés miatti megszűnés" tűnik a megoldásnak, ugyanakkor a biztosítónál kérvény megírására, a 1/2 éves díj befizetésére stb. utasítottak.

Kérdésem a következő lenne (elnézést, ha nem a megfelelő jogi kifejezéseket használom): ha a szerződés még nem teljes érvényű, hiszen az ajánlat van aláírva, de még egyik fél részéről sem történt teljesítés (én még nem fizettem, tehát nyilván a biztosító sem vállal fedezetet), ezért úgy vélem volna tisztességes és normál honpolgár számára egyszerűen kivitelezhető lehetőség az elállásra. Abban kérném segítségét/magyarázatát, hogy mi lenne a megfelelő eljárás.

Köszönettel, Benczik Judit
(2001. 07. 31.)

Kedves Judit!

A szerződés bár köti a feleket, mégsem szentírás. Érdekmúlás esetén megvan a lehetősége a szerződés felmondásának. Különösen igaz ez akkor, ha a biztosító az ajánlattétel elfogadására határidőt szab magának. Úgy hiszem ebből per nem lesz, tehát mivel a biztosítónak többlet költségei nincsenek, az ügy egy szívhez szóló búcsúlevéllel rendezhető.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.