Motorost leszorító rendőrök

2001.11.11. 21:00

A visszapillantóban egy kék lámpát használó rendőrautó közeledésére lettem figyelmes. Természetesen jobbra húzódással a továbbhaladást igyekeztem biztosítani a rendőrautónak. Meglepetésemre mikor a rendőrautó mellém ért, a kormányt rám rántotta. Én pedig kb. 90 km/h sebességgel majdnem az árokba rohantam. Nagy mutatványok árán a motoron maradtam.

Tisztelt Autójogász!

Folyó év februárjában Rendünk őrei megállítottak menet közbeni mobilhasználatért és felírták az adataimat a helyszíni bírságos formula tömbbe. Mivel az eset piros lámpánál álltomban történt, én nem írtam alá. Most meg jön a felszólítás az adómódjára behajtható osztályról, hogy fizessem be a helyszíni bírságra a tízezret.
Hát nem nagyon akarom.
A következőket kérdezném:
1. Piros lámpánál (a forgalomban) állva, kézben mobilozva, valóban elkövettem-e a közúti forgalom súlyos veszélyeztetését?
2. Ha nem írtam alá a helyszíni bírság formulát, érvényes-e? Mert betekintve az ügyiratba úgy tűnt, hogy az 'elkövető' aláírása szükséges lenne.
3. Tekintettel az azóta eltelt 7 hónapra tehet-e mégis szabálysértési feljelentést a rendőr?

Válaszát várva : Hertendi Ervin
(2001. 08. 30.)

Kedves Ervin!

A mobiltelefon használata az idevonatkozó jogszabályok szerint a közúti forgalomban való részvétel idején tilos, íly módon a piros lámpánál való ácsorgás bőven belefér a jogszabály adta keretekbe. Ezért nincs más hátra mint előre, kivéve ha a hatóság "hülye". A szabálysértés tényét a helyszínen el kell ismerni, és ezt a szabálysértő az aláírásával igazolja. Ez esetben az autogram elmaradt, ezért a rendőrnek nincs más hátra, mint feljelentést tenni. A jelek szerint ez is elmaradt, mivel a hat hónapos elévülési idő eltelt. Hiába a lassú munkához idő kell. Az ügyet el kell felejteni és újabb kísérletekkel tesztelni a rendőrség éberségét, hátha egyszer meg is tudja büntetni Önt. Azért javaslom legyen óvatos!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Az Alfa Romeo hátsó napellenzőjével kapcsolatos válaszára reflektálnék. A gépkocsiba szerelt napellenző minden bizonnyal gyári, de Magyarországon jármű csak úgy vehet részt a forgalomban, ha a személygépkocsi hosszanti átláthatósága biztosított. Ilyen okból engedélyezik csupán a 70 százalékos átláthatóságú (30 százalékban sötétített) üvegeket. A gyári napellenző használata a gépkocsi álló helyzetében teljesen szabályos (éppúgy, ahogy az első szélvédő mögé helyezett papír napvédő), ám ha a gépkocsi a forgalomban részt vesz (közlekedik), úgy a jogszabálynak meg kell felelnie. Műszaki vizsgán a forgalomban való részvétel szempontjából vizsgálják a gépkocsit, tehát ha a napellenző lehajtható (sőt lehajtott állapotában rögzíthető), úgy a gépkocsi a forgalomban való részvétel szabályainak megfelel (5/1990. KöHÉM rend. IV.fejezet 4.1.a-b pontja valamint, 6/1990. KöHÉM rend. 97.§ (5)bek.) Az Önhöz irt és közzétett levélből kiderül, hogy a levélírót megállították, tehát a forgalomban a gépkocsival részt vett. A levélből nem derül ki, bár utalás történik rá, hogy a kérdéses roló fel volt húzva. Amennyiben fel volt húzva, úgy a rendőr jogszerűen figyelmeztette a gépkocsivezetőt, amennyiben nem volt felhúzva, úgy a figyelmeztetés nem volt jogszerű.
A kolléga műszaki szakértelmére vonatkozóan információm egyébként nincs.
Az alábbiakat csak a pontosítás érdekében közöltem.
Tisztelettel:
Havas István r.törzszászlós
BRFK XIV.ker. Rendőrkapitányság
(2001. 09. 06.)


Tisztelt Dr. Mándi Sándor!

Szerződéskötés előtt átvételi elismervény ellenében 20 ezer Ft vételárelőleget adtam az eladónak. Az autót banki finanszírozással kívántam megvenni, de sajnos annak kora miatt elutasították kérelmemet. Így el kívánok állni a vételtől. A vételár előleg visszajár nekem vagy azt az eladó megtarthatja?

Előre is köszönöm állásfoglalását.
Tisztelettel:
N. Károly
(2001. 08. 31.)

Kedves Károly!

Az Ön által elmondottak nem egyértelműek. A jog ismeri az "előleg" és a "foglaló" intézményét is. Amennyiben a jogügylet meghiúsul, az előleg visszajár. Foglaló fizetése esetén az összeget az eladó megtarthatja, illetve ha a jogügylet az ő hibájából hiúsul meg, a foglaló visszaadása mellet a pórul járt vevőt a foglalónak megfelelő plusz összeggel kell kárpótolni. Ezért fontos, hogy az erről szóló szerződés az átadott összeget minek nevezi.
Az ilyen típusú szerződésekben a tőlünk független meghiúsulási ok külön kiemelhető, ilyenkor a foglaló is visszajár.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az az ötletem támadt, hogy az autómra viccből felírom, hogy TERRORISTA ELHÁRíTÁS.
Kérdésem: Sértek-e ezzel valamilyem törvényt vagy szabályozást? Pl.: megtévesztés vagy ilyesmi, ami miatt a "rend tiszteletbeli őrei" haragudnának az autómra és rám.

Tisztelettel, Levente
(2001. 08. 31.)

Kedves Levente!

Igen, ezért őszintén remélem különösen a New York-i események fényében, hogy "korszakalkotó ötletét" még nem valósította meg. A 35/2000(XI. 30.) BM rendelet a megtévesztő felirattal ellátott járművek forgalomból való kitiltását írja elő, tehát ilyen járművel óvakodjon a rendőröktől és az arab terroristáktól!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Szüleimmel történt a következő eset: a fővárosi autópiacon kinéztek egy autót persze egy kereskedő (dealer) árulta, megegyeztek, le is foglalózták 10 százalékot adtak foglalónak (170 ezer Ft) amiről papírt is kaptak. Leutaztak Szolnokra az autókereskedésbe, rögzítették a feltételeket miszerint, ha nem kapják meg a banki kölcsönt az XY banktól, akkor a befizetett foglaló továbbá a befizetett 700 ezer Ft
visszajár. Sajnos a bank nem engedélyezte a kölcsönt és a kereskedés alkalmazottja akinek a foglalót adták, nem is akart arról hallani, hogy visszaadja a 170 ezer Ft-ot.
Előkérették a főnökét, ennek hatására sikerült kicsikarni tőle 120 ezer Ft-ot. Az lenne a kérdésem ,hogy milyen mód van arra, hogy a szüleim a maradék 50 ezer Ft-ot is visszakapják?
Joguk van a dílereknek ahhoz, hogy így meglopják az embert?

Előre is köszönöm válaszát, Máté Mónika
(2001. 09. 03.)

Kedves Mónika!

Amennyiben a foglaló kifizetése során kikötötték, hogy amennyiben kívülálló ok (bank) miatt hiúsul meg a szerződés, a foglaló visszajár, akkor a kereskedő a pénzt nem tarthatja meg. Ilyenkor a legegyszerűbb fizetési meghagyással fordulni a bíróság felé.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

A nyár folyamán motorkerékpárral közlekedtem a 4-es főúton, ahol éppen a rendőrök egy kamiont igazoltattak. Az egyik intézkedő rendőr figyelmetlenségből, vagy saját felsőbbrendűségének biztos tudatában majdnem elém lépett (átjött a főúton). Mivel egy erős kormánymozdulattal sikerült őt kikerülnöm, nyugodt lelkiismerettel továbbhaladtam.
Mintegy 10 km-rel az eset után a visszapillantóban egy kék lámpát használó rendőrautó közeledésére lettem figyelmes. Természetesen jobbra húzódással a továbbhaladást igyekeztem biztosítani a rendőrautónak. Meglepetésemre mikor a rendőrautó mellém ért, a kormányt rám rántotta. Én pedig kb. 90 km/h sebességgel majdnem az árokba rohantam. Nagy mutatványok árán a motoron maradtam.
A rendőr megállás után kiugrott az autóból és ordítani kezdett velem, hogy én a rendőr jelzésére nem álltam meg és elvette a papírjaimat. Kénytelen voltam visszatérni hozzájuk az első helyszínre. A másik rendőr habzó szájjal nekem esett, hogy így meg úgy nem álltam meg, és hogy ha gumibot a kezében lett volna, akkor leütött volna a motorról. Erre én felajánlottam neki, hogy máskor lője le az ilyen alakokat.
Ezt követően igyekeztem elmagyarázni nekik, hogy mind a szellemi állapotom, mind a irataim, mind a motor műszaki állapota nem indokolja, hogy én meneküljek az engem megállítani igyekvő közeg elől. Kérdésem, hogy mit tehet ilyenkor az ember, ha történetesen utast szállítok a motoron, akkor most egy semmiért valószínűleg nem tudnám ezt a levelet megírni, mivel biztos hogy nem tudtam volna megállni, és vagy agyonütöm magam s utasom, vagy nyomorékok maradunk.
Szabályozza valami a rendőr viselkedését, előírja valami intézkedéseinek formáját, hová mehet az ember panaszra? Amennyiben tanúkkal igazolom, hogy szabálysértést a rendőri állítással szemben nem követettem el, hová fordulhatok jogorvoslatért?
Válaszát előre megköszönve, tisztelettel: Petrányi Jenő
(2001. 09. 04.)

Kedves Jenő!

A rendőri ténykedés kereteit több jogszabály és belső norma is meghatározza. Ez persze nem jelenti azt, hogy az érintettek be is tartják azt. Az Ön által leírtak alapján a rendőrök megvalósították a közúti veszélyeztetés bűncselekményét, ezért és az inkorrekt intézkedésért panaszt kell tenni az érintett rendőrkapitányságon. Ez akkor hatékony eljárás, ha az Ön által elmondottakat tanúval is tudja bizonyítani.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Kettő és féléves VW Polo Variant gépkocsimban rendeltetésszerű használat mellett 40 ezer km-nél meghibásodott a vízszivattyú, aminek szerencsére egyéb műszaki következménye nem lett.
A szegedi márkaszervizben a cserét úgy végezték el, hogy az alkatrész ár felét és a teljes munkadíjat velem térítették meg, az elengedett 50 százaléknál is méltányosságra hivatkoztak, mondván, hogy csak két éves korig térítik meg a teljes alkatrész árat, 2-3 év között csak 50 százalékot.
A számlát jogfenntartásal egyenlítettem ki. A Porsche Hungariától (visszaigazolt) emailben kértem a feltételeiket, de még nem kaptam meg.
Kérem, szíveskedjék tanácsot adni, érdemes-e valahova fordulnom, vagy jogos a Porsche Hungaria eljárása.

Segítségét őszinte tisztelettel köszönöm
dr. Boros István
(2001. 09. 04.)

Kedves István!

A garanciális javítás határideje az Ön esetében lejárt. A gyári szavatosság pedig csak kifejezetten gyártási hibára visszavezethető kár esetén alkalmazható. 30-40 ezer km és két-három év használati idő esetén az ilyen hibák már általában túllépnek a gyári szavatosság körén. A bizonyítási teher ilyenkor a vásárlót terheli. Ezért javaslom, békélje meg a helyzettel.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Doktor Úr!

Váratlan és igen kellemes meglepetésként harmadik alkalommal ikreink születtek, így gyermekeink száma négyre nőtt. Ez igen örömteli, az már viszont kevésbé, hogy így a közlekedésünk meglehetősen nehézkessé vált. Nyilván biztonságban szeretném tudni az összes apróságot, mindet biztonsági ülésben szeretném szállítani, viszont ez egy 5 személyes autóba (légyen az bármilyen nagy kombi), nem megoldható. A gyárilag hat személyes autók (Opel Zafira, Fiat Multipla) a hétköznapi autók kétszeresébe kerülnek, a való egyterű hétszemélyesek pedig a 3-4-szeresébe (7-8 millió Ft).
Felmerült annak a lehetősége, hogy ha van egy olyan autó, ami eredetileg öt személyes, ami elérhető árú és elég nagy a raktere, pl. Citroen Berlingo, akkor abba beszereltetni egy pótülést, vállalva természetesen azt, hogy a raktér ezáltal csökken. A kérdésem az, hogy vajon, ha ez technikailag megoldható, akkor levizsgáztatható-e egy autó így, hogy hivatalosan is 6 legyen a szállíthat személyek száma?

Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel, Bodor Gábor
(2001. 09. 04.)

Kedves Gábor!

A hatályos jogszabályok lehetővé teszik az ilyen jellegű átalakítást, amennyiben az megfelel a biztonsági előírásoknak. Javaslom keresse meg a területileg illetékes közlekedési felügyeletet, és előzetesen érdeklődjön elképzelésének megvalósíthatóságáról. Egyébként gratulálunk, a hét törpétől már nem áll olyan messze, csak Hófehérke is beleegyezzen.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.