Családtagom kárt okozott az én autómmal

2009.08.23. 17:55
Tisztelt Autójogász!

Volt egy közlekedési baleset, ahol a rendőrségi határozat szerint a nevemen lévő (autó+biztosítás) gépjárművel kárt okoztak egy másik autóban. Az autót nem én vezettem, hanem az egyik családtagom. Ebben az esetben is nekem kell a következményeket viselnem? Úgymond a károkozás az én nevemhez fog kerülni? A bónuszomat is el fogják venni?

Üdvözlettel:
Gábor
Tisztelt Gábor!

A jogszabály szerint az érintett kgfb-szerződés vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek, függetlenül attól, hogy az üzemben tartó gépjárművét ki vezette. Ha azonban az adott gépjárművet idegen személy jogtalanul használatba veszi, és ennek ténye a rendőrhatóságnál bejelentésre kerül, úgy a gépjármű jogellenes vezetője által okozott kár a szerződés osztályba sorolását nem érinti. Az üzemben tartó jogosult arra, hogy a biztosítónak a teljes kárkifizetés összegéről szóló írásbeli értesítését követő hat héten belül a teljes kárösszeget a biztosítónak megfizesse, és így a bonus-malus osztályba sorolását ne rontsa. Magyarán: ha az Ön hozzátartozója balesetet okozott az Ön autójával, azt bizony az Ön bónuszbesorolását érinti. Ez alól csak akkor mentesül, ha az autót idegen személy ellopta, és ezt követően okozott balesetet, és Ön ezt bejelentette a rendőrségen, vagy ha Ön megtéríti a biztosítónak a károsultnak fizetett összeget.    

Tisztelettel:
Dr. Koszoru István