Teljesítményadó kérdések

2010.03.19. 16:01

Tisztelt Autójogász!

2 kérdés megválaszolása kapcsán kérem a segítségét.

125 kW feletti teljesítményű gépkocsival rendelkezem. Abba már beletörődtem, hogy e miatt mostantól kezdve lényegesen több lesz az adó az autóra. Kérdésem az lenne, hogy ezt a "vagyonadót" milyen formában kell megfizetnem. Küldenek majd csekket, vagy mi lesz erre a metodika? Adóbevallásban kell "bevallani"?

Hallottam valami olyasmiről, hogy a "normál" teljesítményadó levonható lesz a vagyonadóból (ami ugye a teljesítményadó 2-szerese jelen esetben).

Másik kérdésem az, hogy ha egy jármű teherautónak van vizsgáztatva, akkor az után kell-e vagyonadót fizetni, ha 125 kW-nál erősebb. Ha nem, akkor teherautóra teljesítményadót minden esetben kell fizetni, ugye?

Válaszát előre is köszönöm.

Mihály

Tisztelt Mihály!

Az APEH tájékoztatója szerint az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót

– a személyi jövedelemadóról szóló bevallást adóhatósági közreműködés nélkül benyújtó magánszemélyek – ide nem értve az egyéni vállalkozókat és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeket – 2010. május 20-áig,
– munkáltatói adómegállapítást vagy egyszerűsített bevallást választó magánszemélyek 2010. május 20-áig,
– nem egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva) alany egyéni vállalkozók és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek 2010. február 25-éig,
– eva alany egyéni vállalkozók és bevételi nyilvántartást vezető eva alany társaságok 2010. február 25-éig,
– kettős könyvvitelt vezető eva alany társaságok 2010. május 31-éig,
– nem magánszemély adózók – ide értve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókat is – 2010. május 31-éig,
– a fentiekben fel nem sorolt adózók (jövedelmet nem szerző magánszemélyek, társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot tevő szervezetek, egyéb, adókötelezettséggel nem rendelkező külföldi adóalanyok) 2010. május 20-áig kötelesek bevallani.

A bevallásban az adót forintban – kerekítés nélkül – kell feltüntetni.

Az adózó az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót az adóévben két egyenlő

részletben köteles megfizetni. Az első részletet az adózóra irányadó éves bevallás

benyújtására előírt határidőig (első alkalommal 2010. február 25., május 20. vagy

május 31.), a második részletet az adóév szeptember 30-áig (első alkalommal 2010.

szeptember 30-áig) kell megfizetni.

Tehát a vagyonadót a bevallásban be kell vallani a fentiek szerint, és helyesen tudja, a gépjárműadó összege levonható a vagyonadó összegéből, illetve a 3 vagy több gyermekesek 50% adókedvezményt is igénybe vehetnek.

Második kérdésére a válasz, tehergépjárművekre vagyonadó nincs, csak a személygépkocsik, vízi és légi járművek után kell adózni. Természetesen a teljesítményadót meg kell fizetni. Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Tisztelettel:
Dr. Koszoru István