2010.07.14. 14:14

Tisztelt Autójogász!

Tisztelettel kérdezem, hogy hol lehet letölteni az ez évtől alkalmazható átírási nyomtatványokat, illetve üzemben tartói megállapodást is. A helyi okmányiroda szerint a nyomtatványboltban jelenleg kapható formanyomtatványok ez év januárjától már nem használhatók!

Segítségüket megköszönve várom szíves válaszukat.

Tisztelettel: B. Gy.

Tisztelt Levélíró!

2010. január 1-jén hatályba lépett a 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet, mely alapján az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei jelentősen módosultak.

A jogszabály rendelkezései szerint a következőket mindenképpen tartalmaznia kell az adásvételi szerződéseknek:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Mintát ott nem találtam, ahol leginkább lennie kellene, de több okmányiroda tett közzé megfelelő mintát pl. itt: és itt.

Tisztelettel: Dr. Koszoru István