Díjnemfizetés miatti bónuszvesztés

2010.12.16. 09:41 Módosítva: 2010-12-16 09:42:16

Tisztelt Autójogász!

Idén januárban eladtam az autómat, és az eladás miatti "kavarban" a későn kapott 1200Ft-os (!) csekket késve fizettem be, ezért a biztosító felmondta a biztosítást (miután én már az eladást bejelentettem). Kérdésem, hogy elveszett a B10 bónuszom, vagy az új állítólagos jogszabálymódosítás miatt ez meg kellett maradjon?

Köszönöm.

Üdv.,
T. Attila

Tisztelt T. Attila!

Attól függ, melyik negyedévet nem fizette be. Ha 2010. január 1. utánit, akkor díjnemfizetés esetén nem szűnik meg a bónusz besorolása, hanem a kiesett időre fedezetlenségi díjat kell fizetnie. Ha viszont 2009-es az elmaradás, akkor nincs fedezetlenségi díj, viszont a bónusz  ugrott, mivel az új kgfb. törvény 61-ik szakasza kimondja, hogy a fedezetlenségi díjra vonatkozó rendelkezéseket azon fedezetlenségi díj megfizetésére kell alkalmazni, ahol a fedezetlenség időtartama e törvény hatálybalépését követően (2010. 01. 01.) kezdődik.
A törvény 21. §-a rendelkezik arról, hogy köteles a biztosító eljárni ilyen esetben: „(5) A biztosító köteles a szerződés megszűnéséről 15 napon belül az üzemben tartónak igazolható módon értesítést küldeni, amennyiben a szerződés megszűnése díjnemfizetés miatt következett be.
(6) Ha a szerződés díjnemfizetés miatti megszűnése az üzemben tartó önhibáján kívül eső okból következik be, az üzemben tartó a megszűnés tudomására jutásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a megszűnést követő 2 hónapon belül, kizárólag az önhiba hiányát alátámasztó tények hitelt érdemlő igazolásával kezdeményezheti a jövőre nézve - egy adott biztosítási időszakon belül - az eredetivel egyező szerződéses állapot helyreállítását.
(7) Az üzemben tartó a szerződéses állapot (6) bekezdés szerinti helyreállítására akkor jogosult, ha a szerződés megszűnéséig esedékessé vált díjat a biztosítónak megfizeti, és a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnését követően a szerződéses állapot helyreállításáig a gépjármű nem vett részt a közúti forgalomban, illetve azzal kárt nem okoztak.”
Fontos tudni még, hogy ha a biztosító késve küldi a csekket, az Önt nem mentesíti a határidőben való fizetés kötelezettségétől. Ilyenkor megkövetelik, hogy Ön menjen utána a csekknek vagy teljesítse a befizetést másképpen, pl. banki átutalással.

Tisztelettel: Dr. Koszoru István