Megint szabad a pálya az álszlovákoknak?

2012.08.15. 11:26

Tisztelt Autójogász,

El tudná magyarazáni hétköznapi emberek számára is érthető módon az augusztus 7-től életbe lépő változásoklat a külföldi rendszámú autót vezetőkkel kapcsolatban? Amenyiben jól értem, akkor 7-től elég egy igazolás a külföldi lakcímről, amit akár én is lefordíthatok, ahhoz hogy a külföldi rendszámú automat vezethessem Magyarországon, úgy hogy rendelkezem magyar lakcímmel is. És még azt is mondanom kell, hogy a szokásos tartozkodási helyem az a külföldi lakcímem?

Jól értem?

Válaszát előre is köszönöm,

Kállay Tamás

Tisztelt Kállay Úr!

A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésével kapcsolatos szabályok 2012. augusztus 7-én hatályba lépő módosítása értelmében a jármű jogszerű belföldi üzemben tartásának igazolására a továbbiakban olyan egyszerű fordítást is el kell fogadni, amelyet nem az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban: OFFI), vagy a konzuli képviselet munkatársa állított ki. Az egyszerű fordítás fogalmát jogszabály nem határozza meg, így annak alakisága sem szabályozott. Emiatt bármilyen, az adott idegen nyelvű iratról készített magyar nyelvű iratot el kell fogadni, ha arról az ellenőrzés alá vont személy úgy nyilatkozik, hogy az az adott irat fordítása.

A jogszabály a belföldi üzembentartó fogalmát is módosítja, mely szerint a természetes személy csak akkor minősül belföldi üzembentartónak, ha mind lakó-, mind szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha az üzembentartó igazolja, hogy a Magyarországon egyébként lakóhellyel rendelkező üzembentartó tartózkodási helye külföldön van, a jármű belföldi üzemben tartása nem jogsértő.

Az alább meghatározott személyi kör mentesül továbbá 25/B. § (1) rendelkezés hatálya alól:

Magyar költségvetési szerv hivatalos célú külföldi kiküldetésben lévő dolgozója vagy a vele közös háztartásban, a kiküldetés teljesítésének helyén élő közeli hozzátartozója, illetve

az Európai Unió intézményeinél - vagy olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek Magyarország is tagja - tisztséget betöltő, vagy az e szervezetekkel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vagy vele közös háztartásban - a tisztség betöltésének vagy munkavégzés helyén - élő közeli hozzátartozója, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges igazolással. A jogszabály nem írja elő az igazolás ellenőrzés során való bemutatásának kötelezettségét.

Ha az ellenőrzés során a fenti mentesülési körülményre hivatkoznak, de a szükséges igazolást nem mutatják be, akkor közigazgatási eljárás indul, amely során az ügyfélnek lehetősége van az igazolás bemutatására. Bírság kiszabására csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél az ellenőrzés idejére vonatkozóan a közigazgatási eljárás során sem igazolja a jármű üzemben tartásának, illetve vezetésének jogszerűségét.

Tisztelettel:

Autójogász

dr. Lenkei Balázs

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.