Örökölt autó problémamentes eladása

2019.07.23. 10:54

das header

Tisztelt Autójogász!

Szavatosság kérdéskörében szeretnék tanácsot kérni. A családban történt haláleset miatt örököltünk egy 13 éves autót. Nagy valószínűséggel el fogjuk adni, viszont az autó előéletéről igen keveset tudunk. Tudtommal az eladás után szavatossággal tartozunk az autóért ill. annak esetleges hibáiért.

Kérdésem, hogyan tudjuk megvédeni magunkat egy esetleges rossz szándékú vásárlótól, aki vissza akar élni a szavatossági jogokkal? Ha eladás előtt egy szervizben átnézetem az autót, ott felvesznek egy "látleletet" az autó aktuális állapotáról és ha ez része az adás-vételi szerződésnek, akkor ezek a hibák nem reklamálhatók?

Mi a helyzet az olyan hibával, ami az átnézéskor nem volt észlelhető, később mégis felbukkan és a hiba oka elmaradt karbantartásra vezethető vissza? pl. eltörik valami a váltóban, mert pl. a gyártó előírása ellenére sosem volt váltóolaj cserélve Ha ezekről a (valószínűsíthetően) elmaradt karbantartásokról tájékoztatjuk a vevőt a szerződésben is, akkor mentesülünk a szavatossági kötelezettség alól?

Köszönettel: Stefán Gábor

Tisztelt Stefán Gábor!

Levele és kérdései alapján Ön egy felelős eladónak (érdekelt félnek) tűnik és a levele egyúttal egy fontos kérdésre világít rá.

Magánszemélyként nincs semmi akadálya annak, hogy akként adják el a megörökölt gépjárművet, hogy az adásvételi szerződésben egész egyszerűen kizárják az eladó felelősségét a jármű meghibásodásáért és az ebből eredő kárért. A kellékszavatossági kötelezettség és a kártérítési felelősség tehát kizárható a leendő vevővel szemben. Magánszemélyként ugyanis különösebb megkötés nélkül eltérhetünk a Ptk. vonatkozó szavatossági és kártérítési kötelezettséget előíró rendelkezéseitől. Ha a vevő ezt a szerződési tartalmat elfogadja, akkor vállalja az ügylettel járó kockázatot.

Én azonban azt az eljárást javaslom (a felelősség kizárásán felül), amit Ön is említett, mely szerint a járművet alaposan átvizsgáltatják egy javító szervízben, munkalapot állíttatnak ki a vizsgálat eredményéről és ezt közlik a vevővel. A munkalapot akár az adásvételi szerződés mellékletévé is tehetik. Ennek alapján a vevővel kötendő adásvételi szerződés nem sérti a tisztességes és jóhiszemű eljárás elvét.

Ezzel a megoldással álláspontom szerint teljes egészében kizárható az utólagos vevői jogérvényesítés az autó bármiféle rejtett műszaki hibája miatt.

Üdvözlettel:

D.A.S. LEGAL

Dr. Megyesi Ügyvédi Iroda

Az Autójogász nem bíróság, és a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, és lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt, és kérje ki a tanácsát, mert nem szeretnénk, ha egy rosszul értelmezett Autójogász-válasz miatt kellene bíróságra szaladgálnunk.