Elgurult autó törte meg az autómat

2020.03.31. 13:25

das header

Tisztelt Autójogász!

A következő ügyben kérném szíves véleményét: január végén egy elgurult autó megrongálta a járművem elejét. A vezető kiszállt, nem húzta be a kéziféket, majd magára hagyta a járművet, az hátra gurult, és nekiütközött az útra éppen bekanyarodó autómnak. Az is csak utólag derült ki, hogy a járműben nem ült senki.

Kértem rendőrségi helyszínelést, de az időközben előkerülő károkozó azt nyilatkozta, elismeri a felelősséget, így végül csak rögzítették az esetet. A probléma itt kezdődött, mert mint kiderült, a károkozó járművet nem a tulajdonos vezette (egy autószerelő, akinél javításon volt). A tulajdonos kitöltötte a kárbejelentőt. A kárfelvevő csóválta a fejét: nem lesz egyszerű a dolog, mert -állítólag- az autó nem minősül üzemben levő járműnek, ha nem vezeti senki. Illetve javasolta, hogy javíttassam meg az autómat a saját cascomra. Majd a károkozó biztosítója egy nyilatkozatot kért a jármű vezetőjétől, hogy "tisztázzák, miért volt nála a jármű". Ezt a nyilatkozatot azonban már sem a jármű vezetője, sem a tulajdonos közel 2 hónapja nem volt hajlandó megküldeni a biztosítónak, így az ügy gyakorlatilag ebben a fázisban áll.

Kérdésem, ez az eljárás, amit a biztosító folytat, szabályos? Miért releváns kérdés, hogy ki vezette az autót, ha van érvényes felelősségbiztosítása? Tudok bármit tenni az ügyben? Ha a saját cascomra csináltatom az autót, nyilván enyém az önrész és nő a díja is... köszönettel,  Péter

Kedves Péter!

A tényállás további részleteitől függően ön a kártérítési igényét érvényesítheti véleményem szerint

  1. a mulasztó járművezetővel és az üzembentartóval szemben vagy
  2. a járművezetővel/üzembentartóval és a jármű felelősségbiztosítójával szemben egyetemlegesen

Egy nagyon hasonló tényállású jogesetben, ami a legfelsőbb bírói fórumig jutott, a bíróság rögzítette, hogy a gépjármű üzemeltetése és egyúttal a tevékenység fokozottan veszélyes jellege akkor szűnik meg, amikor a gépjárművet szabályszerűen leállítják, azaz elvégzik mindazt a szükséges tevékenységet, amely a teljes üzemen kívüli állapot létrehozásához elengedhetetlen. Ennek része a kézifék behúzása is, amely az adott esetben elmaradt.

Ebben az ügyben azt a végkövetkeztetést vonta le a bíróság, hogy az emberi hatás átmeneti megszűnése a gépjármű veszélyes üzemi jellegét nem szünteti meg, ha annak a rövid időre történt megállítása a közúton, a továbbhaladás szándékával történt, és ezért elmaradt a teljes üzemen kívüli állapot létrehozása. Az így történt leállással a gépjárműnek nem szűnik meg a közúti forgalomban való részvétele, a fokozott védelmet igénylő veszélyessége. Emiatt ilyen esetben a jármű felelősségbiztosítójának meg kell térítenie a kárt.

A jármű vezetőjének személye az ön számára akkor érdekes, ha van olyan tényállási elem, ami a biztosító helytállási kötelezettségét kizárja. Ebben az esetben véleményem szerint az üzembentartótól és a járművezetőtől lehet a kár megtérítését követelni. A biztosító pedig a saját regressz igényének érvényesítése miatt érdeklődik az ügy részletei iránt. Ennek azonban nem eshet túszul az ön kárigénye, a kettőt szét kell választania a biztosítónak.

Ön nem köteles a casco-t igénybe venni, mindazonáltal lehetséges, hogy célszerű, főleg, ha ezzel további károk és költségek védhetők ki. Az önrészen kívül a bónusz romlás miatti díjkülönbözet is érvényesíthető, az is a kár része.

Üdvözlettel:

Autójogász

Az Autójogász nem bíróság, és a fenti írás egy általános jellegű tájékoztatás, amely a kérdező által megadott információkon alapul. Vagyis hivatalosan fogalmazva: nem lehet teljes körű, és nem minősül egyedi jogi tanácsnak, mert nem biztos, hogy ismerjük az ügy összes részletét, és lehetnek olyan apróságok, amelyek ismeretében az itt közölt választól gyökeresen eltérő vagy akár teljesen ellentétes véleményt fogalmaznánk meg. Ezért ha bírósághoz fordulna, a konkrét ügyével kapcsolatban mindig keressen meg előtte egy hasonló ügyekben jártas jogászt, és kérje ki a tanácsát, mert nem szeretnénk, ha egy rosszul értelmezett Autójogász-válasz miatt kellene bíróságra szaladgálnunk.