Megtéríti a vadásztársaság a kárt?

2004.08.26. 12:54
Tisztelt Autójogász!

Augusztus 11-én este történt baleset az öcsémmel, amikor egy alsórendű úton haladt a motorjával és egy előzést követően őz ugrott ki elé, olyannyira közel, hogy fékezésre vagy kikerülésre már nem maradt ideje. Szerencsére nagyobb sérülést csak a motor szenvedett, az öcsém kisebb zúzódásokkal megúszta. A rendőrséget természetesen kihívták és jegyzőkönyvet vettek fel. A vadásztársaságtól a vadőr és az elnök voltak jelen, elismerték, hogy vadveszélyt jelző tábla nincs kihelyezve az adott útszakasz előtt. A megelőzött autós vállalta, hogy szükség esetén tanúsítja, hogy az öcsém nem haladt gyorsan, max. 70-80 km/h sebességgel, és nem tehetett semmit, hogy az ütközést elkerülje. A kérdésem az, hogy a Vadásztársaság köteles-e megtéríteni a motorban keletkezett kárt?

Válaszát várva köszönettel:

Zsiga Tímea

Tisztelt Zsiga Timea!

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 75. §-a szerint a vadgazdálkodás jogosultja, azaz a vadászterület tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül (tehát pl. a közúton) másnak okozott kárt. A Ptk. szerint aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult felróható magatartásából származott. A vadászterület tulajdonosának kötelessége, hogy a vadkárt a minimumra csökkentse, illetve megelőzze, ennek során a mezőgazdálkodáson, illetőleg az erdőgazdálkodáson kívül okozott károk megelőzése érdekében - vadveszély esetén - az út létesítőjénél, illetőleg fenntartójánál megfelelő védelmi berendezések létesítését, illetőleg közúti, jelzések elhelyezését kezdeményezheti. A vadveszélyt jelző tábla hiánya arra enged következtetni, hogy a kár megelőzése érdekében a vadásztársaság mulasztott, így feltehetően a keletkezett kár neki felróható, így kártérítési igényükkel fordulhatnak a társasághoz.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László