A forgalomból kivonás nehézségei.

2005.01.31. 14:09
Tisztelt Autójogász!

Illeszkedik a témához, ezért ide tettem: Tudomásom szerint 2005. 01. 01-től akkor vonható ki egy gépjármű véglegesen a forgalomból, ha arról egy bontó cég bevételi bizonylatot állít ki (alváz és motorszámmal együtt).Van egy gépkocsi, mely olyan állapotban van, hogy a bontó sem ad érte semmit, ezérta még használható alkatrészeket (számhoz nem kötött kisfődarabok) a családban szétosztottam, ugyanis hasonló gépjárműveink vannak. A többi elemet: motor, karosszéria, stb. elbontottuk, a fémek szétválogatásával. Ezután ezek a "MÉH"-be kerülnek. Így sokkal többet kapok érte, mint ha bontó vittem volna. Ez a művelet a télen elkezdődött, azaz autó már nincs. A forgalomból most, 2005. 01. 04-én megpróbáltam kivonni, de az okmányiroda nem teszi meg az igazolás nélkül, viszont igazolás nem lesz, hiszen a járművet nem bontó cég, hanem én bontom el. Hogyan vonjam ki a már csak elvben létező járművet a forgalomból?

Köszönettel:

Komáromi Z.

Tisztelt Komáromi Z.!

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szabályozza ezt a kérdést. A rendelet 94. §-a szerint: "A közlekedési igazgatási hatóság járművet a jogosult kérelmében megjelölt időtartamra vonja ki a forgalomból. A kérelemre történő kivonás lehet ideiglenes vagy végleges. A 95. § szerint: "Amennyiben a jármű forgalomból történő kivonására az ismételt belföldi forgalomba helyezés szándéka nélkül kerül sor - a hatósági engedély és jelzés visszavonásával egyidejűleg - a törzskönyvet érvénytelenítve vissza kell adni a jármű tulajdonosának, kivéve, ha a külön jogszabályban hulladékkezelésre feljogosított kezelőnek átadta, és az erről szóló bontási igazolást a közlekedési igazgatási hatóságnak bemutatta. Amennyiben a jármű forgalomból történő kivonására bontási igazolás alapján kerül sor, a jármű hatósági engedélyét, jelzését és törzskönyvét, feltéve, hogy ez utóbbival rendelkezett, a közlekedési igazgatási hatóságnál le kell adni." Szerintem a fentiekből nem következik, hogy csak bontási igazolás bemutatásával lehet a forgalomból való kivonást elintézni, ha megvan a forgalmi, a rendszám és a törzskönyv, akkor a gépjárművet kérelem alapján bontási igazolás nélkül is ki kell vonni a forgalomból.

Tisztelettel:

Dr. Bodolai László