Nem a tulajdonos vezette a kocsit

2005.04.15. 20:18
Tisztelt Autójogász!

A kérdésem a következő lenne: Édesapám nevén van egy autó, amit kizárólag én használok már egy ideje. Az az aggály merült fel, hogyha a gépjárművel balesetet okoznék, akkor fizetne-e a biztosító a károsult félnek vagy sem? Édesapám szerint nem, mert abba kötnének bele, hogy nem ő használta az autót a baleset idején.Másik kérdésem szintén ehhez kapcsolódik: Ha az autó az én nevemre kerülne, de édesapám lenne az üzembentartó, akkor hogyan módosulna a helyzet kárrendezés esetén?

Köszönettel:

B.G.

Tisztelt B.G.!

A kötelező felelősségbiztosítás szempontjából a gépjármű üzembentartója és vezetője is biztosítottnak számít. Ha a vezető az üzembentartónak a hozzátartozója és az üzembentartó engedélyével vezeti a járművet, akkor a biztosító a káresemény bekövetkeztekor ugyanúgy jár el, mintha az üzembentartó vezette volna a járművet. Értelemszerűen azonban a gépjárművet ténylegesen vezető személy jelenti be a káreseményt és adja le az őt érintő hatósági, rendőrségi határozatot, ezt követően a biztosító tisztázza az üzembentartóval azt, hogy a kárt okozó vezető a hozzátartozója-e. Akkor lenne más a helyzet, ha idegen személy az édesapja tudta és beleegyezése nélkül vezetné a járművet és így okozna balesetet. Ebben az esetben is a biztosító a kárt megtéríti a károsultnak, és a kárt okozó jogellenes vezetőtől az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését fogja követelni. Ha a gépjárművet idegen személy jogtalanul használatba veszi (magyarul ellopja) és ezt az üzembentartó a rendőrségnél bejelenti, a gépjármű jogellenes vezetője által okozott kár a biztosítási szerződés bonus-malus besorolását sem érinti. Tehát az autót emiatt nem érdemes átíratni az ön nevére.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István