Tartozik a vevő

2006.02.12. 22:35

Tisztelt Autójogász!

2005. januárjában eladtam a személygépkocsimat. A szerződést úgy kötöttük meg, hogy 60.000 Ft-ot kp-ban kifizet a vevő, ami meg is történt, a másik 60.000 Ft-ot 2005. márciusáig teljesíti. Mivel ez nem történt meg többször is telefonon figyelmeztettük rá. A vevő a szerződésen megjelölt albérletből időközben elköltözött. A szerződés jogilag megfelelően volt kitöltve. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnánk behajtani a vevőtől a fennmaradt tartozását? Kihez kellene fordulni?

Köszönettel:

B. Ildikó

Tisztelt B. Ildikó !

Forduljon lakcímkutatási kérelemmel a lakóhelye szerinti okmányirodához, vagy a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalhoz (1450 Budapest, Pf. 81.). A kérelemnek tartalmaznia kell: az Ön adatait, a vevő ismert személyi adatait, utolsó ismert címét, az adatok felhasználásának célját (tartozás behajtása, bírósági eljárás), az adatfelhasználás jogalapját igazoló okiratot (adásvételi szerződés másolata). Ha megvan a vevő címe, ajánlott levélben szólítsa fel a tartozás kifizetésére, a felszólítás eredménytelensége esetén fizetési meghagyást nyújthat be ellene a bíróságra, ennek részleteiről a bíróságon érdeklődhet.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István