Üzembentartó jogai a tulajdonossal szemben

2006.09.17. 19:12

Tisztelt Autójogász!

Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy az általam vásárolt és üzembentartott, autót volt élettársam nevére irattam. Ő ezt az autót ismeretlen helyre vitte, kapcsolatba lépni vele nem tudok, azonban az üzembentartói jog gyakorlásából teljes mértékben kizárt, mert elvitte a gépjármű forgalmi engedélyét is. A kérdésem a következő lenne, milyen jogok illetik meg a gépjármű üzembentartóját a tulajdonossal szemben? Valamint köteles vagyok-e fizetni bármilyen költséget (kgfb, súlyadó), ha a gépjármű hollétéről nincs tudomásom? Esetleg milyen módon vonathatom ki a gépjárművet a forgalomból?

Köszönettel:

M. Krisztián

Tisztelt M. Krisztián !

Annak nincs jelentősége, hogy a volt élettársa nevére Ön iratta az autót, azt kell nézni, hogy Ő a tulajdonos és neki szélesebb körű jogai vannak, mint az üzembentartónak. A tulajdonos jelöli ki az üzembentartót és ő jogosult azt visszavonni is. A jogszabály szerint az üzembentartó e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történő visszavonásáig - a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzemben tartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Természetesen az üzembentartó ezeket elintézni csak a gépjármű okmányainak birtokában tudja. Az jogtalan elvárás Önnel szemben, hogy úgy fizesse ki a gépkocsi költségeit, hogy a használatából teljesen ki van zárva, ezért próbálja megkeresni a volt élettársát, címére küldjön ajánlott levelet, ebben szólítsa fel, hogy mint üzembentartónak biztosítsa a jármű használatát, vagy az üzembentartói jogot az okmányirodában írásbeli nyilatkozattal vonja vissza, hogy Ön mentesüljön az ezzel járó kötelezettségek alól. Mivel a gépjárműadót és a kötelező biztosítást akkor is Ön köteles fizetni, ha a járművet nem kapja vissza használatra, jelentse be az okmányirodában, hogy mi történt. Nyilatkozzon, hogy üzembentartói jogát nem tudja gyakorolni, próbálja igazolni valahogyan (pl. ajánlott levél másolata, tanú nyilatkozata) hogy a tulajdonosnál érvényesíteni próbálta jogait. Mondjon le az üzembetartói jogról, de ezzel a fizetési kötelezettségek alól nem mentesül, ehhez a tulajdonos együttműködése is szükséges. Ha a helyzet tovább mérgesedik és Ön fizetni kényszerül a tulajdonos helyett, a kifizetett adót és biztosítást bírósági eljárásban követelheti a volt élettárstól.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István