Súlyadó mentesség

2006.10.30. 19:15

Tisztelt Autójogász!

Édesanyám súlyos mozgáskorlátozott, velünk egy településen él. Én és a férjem szállítjuk vizsgálatokra, és megigényeltük az Önkormányzattól a súlyadó mentességet. Az autónk a férjem nevén van. Először megkaptuk a mentességet, majd visszavonták és utólag megfizettették, mondván csak közeli hozzátartozónak jár. Kérdésem ebben az esetben ki számít közeli hozzátartozónak? Jár-e nekünk a mentesség?

Tisztelettel:

F. Lászlóné

Tisztelt F. Lászlóné!

A törvény szerint súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására elsősorban az a személyszállító gépjármű szolgál, amely a súlyos mozgáskorlátozott adóalany tulajdonában van. Ha a súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában nincs gépjármű, akkor a súlyos mozgáskorlátozott személyt - írásbeli nyilatkozata alapján - rendszeresen szállító, vele ugyanazon önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek mint adóalanynak a tulajdonában álló gépjárművet lehet ilyennek tekinteni.. A Ptk. 685. § b) pont szerint b) közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. A két rendelkezést egybevetve és leegyszerűsítve tehát a mentességet igényelheti a gyermek, a szülő, a testvér, a házastárs, az élettárs és a tartásra kötelezett személy. Az Ön férje sajnos nem tartozik ebbe a körbe, ha az Ön nevén lenne a gépjármű, járna a mentesség.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István