Elvesztettem a törzskönyvet

2006.10.30. 19:30

Tisztelt Autójogász!

Eladtam a kocsimat, és nem adtam hozzá a törzskönyvet, jelenleg nem találom, hogy tudom pótolni, és mennyi díjért?

Tisztelettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

Törzskönyv elvesztése esetén írásban kell nyilatkoznia a lakóhelye szerinti okmányirodában, vagy jegyzőkönyvet vesznek fel az elvesztés körülményeiről. A pótlás illetéke 6000 Ft. Az elveszett, megsemmisült törzskönyv pótlására csak az okmány számának a Magyar Közlönyben történt megjelenésétől számított 15 nap elteltével kerülhet sor. Ez úgy történik, hogy a törzskönyv elvesztéséről az okmányiroda értesíti a központi nyilvántartó hivatalt és ez intézkedik a Magyar Közlönyben való közzététel iránt. Nem kell azonban pótolni a törzskönyvet, ha annak elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása a tulajdonjog változásának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárás megindítását megelőzően történt, és a jármű tulajdonjogának jogszerű megszerzését az ügyfél az eljárásban hitelt érdemlően igazolja. Ilyenkor ugyanis már az új tulajdonos nevére lesz kiállítva a törzskönyv a közlönyben való közzétételt követő 15. nap után.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István