Biztosítós ügyintézés

2006.11.20. 19:46

Tisztelt Autójogász!

Kérem, adjon felvilágosítást arról, hogy van e jogszabály, mely kimondja, hogy egy kárügyintézés mennyi idő alatt kell, hogy lezajlódjon? Szeptember elején totálkárosra tört az autóm, a kártokozó fél biztosítója (KÖBE) a mai napig semmit nem mond, tudomásom szerint minden várt papír, szakvélemény beérkezett. Belső elbírálás folyik egy ideje. Nekem november 26-át mondták, mint belső szakember által megítélt határidő. Kérdésem, mi alapján ítélik meg a határidőt? Várva válaszát.

Tisztelettel:

H. Gyula

Tisztelt H. Gyula!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a befogadott kárigény intézése esetén a következő határidők betartását várja el a biztosítóktól: a biztosító három munkanapon belül tegye lehetővé a kár felvételét, a kárigény elfogadásáról szóló döntést következő tíz munkanapon belül a biztosító érdemben vizsgálja meg a kárbejelentés teljes dokumentációját és amennyiben szükséges, ez időn belül hiánypótlásra hívja fel a káresemény valamennyi érintettjét. az általa elfogadott kárösszeget tizenöt munkanapon belül a károsult részére fizesse meg. Ha a KÖBE ezeket a határidőket nem tartja meg, tegyen panaszt a PSZÁF-nál. 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777, Telefon: 06-40-203-776.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István