Nagymotorok kötelező biztosítása

2007.05.25. 17:37

Tisztelt Autójogász!

Van egy nagy motorkerékpárom, melyet 2006. október 17-én ideiglenesen kivonattam a forgalomból. Ez gyakori dolog lehet, hiszen a motort szezonálisan használja az ember, s teszi mindezt azért, hogy ez idő alatt, amíg nem használja, ne kelljen adót és biztosítást fizetnie. Most amikor a 6 hónap leteltével visszahelyeződött ismét a forgalomba, a biztosítóm közölte, hogy egy bizonyos kormányrendelet alapján a nagymotorkerékpárt hiába vonattam ki ideiglenesen a forgalomból, a kivonás idejére is kell kötelezetőt fizetni. Ezt abszolút logikátlannak tartom - bár ebben az országban már minden lehetséges - hiszen ha valamit nem használok illetve a kivonás miatt nem is használhatok, akkor miért kell kötelezőt fizetni, a biztosító sem visel kockázatot. Tisztelettel várom szíves válaszát a fentiekre vonatkozólag, melyet előre is köszönök:

Tisztelettel:

Szeni

Tisztelt Szeni!

A 190/2004-es kormányrendelet szabályozza a kötelező biztosítás szabályait. A biztosítás általános szerződési feltételeinek 6. (1) pontja szerint: "A biztosítási szerződés kettőtől hat hónapig terjedő tartamban szünetel, ha a biztosított bemutatja a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonását igazoló - külön jogszabályban meghatározott - okiratokat. A szünetelés a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik és tart az újbóli üzembe helyezés napjáig. Az újbóli üzembe helyezés napját az üzemben tartó köteles a biztosítónak bejelenteni." A 6. (2) pont szerint pedig: "Forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek, valamint a motorkerékpárok esetében az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók." Tehát ideiglenes kivonás esetén lehet a biztosítást szüneteltetni általában, de motorkerékpárok esetében nem lehet.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István