CMR fuvarlevél

2007.07.15. 22:22

Tisztelt Autójogász!

A 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23 § (6) bek. alapján a fuvarlevél szigorú számadású bizonylatnak minősül. Kérdésem az lenne, hol található jogszabályi hivatkozás arra, hogy ezen okmányokat sorszámmal kell ellátni.

Tisztelettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A rendelet 2. számú mellékletének B pontjában meghatározott okmányt kell használni, ez a minta tartalmaz sorszámot, vagy legalább a 23. § (3) bekezdése szerinti adatokat: a felek megnevezése, címe, az árura vonatkozó adatok, az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje, a fizetésre vonatkozó megállapodás, a fizetés módja. Ha csak a 23. § (3) bekezdés szerinti adatokat nézzük, akkor is meg kell felelnie a fuvarlevélnek az okmányokkal szemben támasztott követelményeknek. Az okmány nem lehet egy sima feljegyzés, az elnevezés önmagában is megkövetel bizonyos kötelező adatokat: a sorszám mellett pl. kiállító neve, aláírása, dátuma is kötelező érvényességi kelléke. A 23. § (6) bekezdés szerint pedig szigorú számadású nyomtatványként kell megőrizni, ez is feltételezi, hogy száma, sorszáma legyen. Ugyenez vonatkozik a CMR fuvarlevélre is, melynek minimális tartalmát az 1973. évi 3. tvr. (törvényerejű rendelet) 6. cikke írja elő, az előzőekhez hasonlóan a sorszámot ez sem említi, de ettől még okmányszerűen kell kiállítani sorszámmal, dátummal, aláírással.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István