Kötelező tartozékok

2007.12.31. 17:21

Tisztelt Autójogász!

Sem a korábbi tanácsaiban, sem a KRESZ-ben nem találok utalást a személygépkocsi kötelező tartozékaira. Nem tudom pontosan, hogy az elakadásjelző háromszögön, az izzókészleten, és az elsősegélydobozon kívül mit kell még magamnál tartanom. Kérem, segítsen.

Tisztelettel:

V. Lajos

Tisztelt V. Lajos!

A gépjárműtartozékok felsorolását és a velük szemben támasztott követelményeket az 5/1990 KHVM és a 6/1990. számú KÖHÉM rendelet tartalmazza: Ezek a következők: tűzoltó készülék, elsősegélydoboz, izzólámpa készlet, elakadásjelző háromszög és kerékkitámasztó ék. Tűzoltó készüléket csak a 3500 kg megengedett legnagyobb össsztömeget meghaladó tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, valamint autóbuszon és veszélyes anyagot szállító járművön kell készenlétben tartani. Elsősegélydobozból oldalkocsi nélküli motorkerékpár és motoros tricikli esetében A típusú, személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, valamint a kizárólag menetrendszerű helyi járatban közlekedő autóbusz esetén B típusú, minden egyéb jármű esetén, ahol a szállítható személyek száma 10 vagy annál több, valamint a tűzoltó jármű esetében C típusú szükséges, mely a lejárati idejéig használható fel. Az izzókészletet minden gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön készenlétben kell tartani (az első és hátsó helyzetjelző lámpában, a tompított fényszóróban, a féklámpában és az irányjelző lámpában használt izzólámpák minden fajtájából legalább egy-egy darabot, az izzólámpacsere elvégzéséhez szükséges szerszámokat, valamint a járművön alkalmazott olvadóbiztosíték minden fajtájából egy-egy darabot. Nem vonatkozik e kötelezettség azokra az izzólámpákra, amelyek cseréjéhez a gyártó szakműhely igénybevételét írja elő.) Az elakadásjelző készüléket az oldalkocsi nélküli motorkerékpár kivételével minden gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön készenlétben kell tartani és annak jóváhagyási jellel kell ellátottnak lennie. Kerékkitámasztó ék: legalább két - a jármű rögzítésére alkalmas, megfelelő méretű és teherbírású és egy személy által könnyen kezelhető - kerékkitámasztó éket kell készenlétben tartani minden járművön, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja; illetve az olyan gépjárművön, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön amely 3500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsit vontathat. A fentiekből tehát önnek az elsősegély felszerelést, az izzókészletet és az elakadásjelző háromszöget kell kötelezően magánál tartania.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István