Ellenőrök gumisoknál

2008.06.10. 12:00
62 hozzászólás


Ismét levél érkezett a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. Ezúttal arról számoltak be, milyen szabálytalanságokat találtak gumijavító műhelyekben. Vegyesek az érzelmeim. Egyrészt kicsit furcsállom, hogy a közlekedési szakhatóság ilyen specifikus munkavédelmi, munkaügyi, technológiai határterületeken bukdácsol, gumisműhelyek dolgozóinak bizonyítványait böngészi, miközben Budaörsnél még mindig villog az ezerszer elátkozott szellem-fénysorompó.

Másrészt dolgoztam már igazi iparvállalatnál, és tudom, hogy az ilyesfajta ellenőrzések eredményeinek 99%-a pusztán adminisztratív kekeckedés: a kitöltetlen gépnapló általában nem jelenti azt, hogy bármikor a gumiszerelő fejére szakadhat az emelő. Így hát kicsit sajnálom a vegzált gumisokat is.

Harmadrészt viszont rend a lelke mindennek, valamint első a biztonság, tehát cseppet sem baj, hogy a Zállam gyakorol némi nyomást a gumisokra, hogy én, mint Fogyasztó nyugodtabb szívvel bízzam rá kerekeimet a centrírozókra, nyomásmérőkre.

Nincs véletlenül gumis a Belsőség olvasói közt? Igazán megírhatná, ő hogy látta mindezt:

Sajtóközlemény

Nemzeti Közlekedési Hatóság

2008. június 6.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) sajtóközleménye az országosan végzett gumiműhely ellenőrzések tapasztalatairól

A Nemzeti Közlekedési Hatóság ellenőrei összesen 158 gumiműhelyt vizsgáltak országszerte május folyamán az alábbi szempontok szerint. A vizsgálati szempontoknak nem mindenben megfelelő műhelyek száma 75 volt.

A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételei nem teljesültek 14 esetben. Ez a tényező a képesítések tekintetében ad iránymutatást. Az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú melléklete 5. pontja kimondja, hogy milyen végzettségű munkavállalók foglalkoztathatók gumiabroncs-javító műhelyben. Előírt képesítés: gumiabroncs-javító szakmunkás-képesítés, illetve gumijavító, autószerelő vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés gumiabroncs-javító tanfolyammal. Az NKH vizsgálatai 14 esetben tártak fel ettől eltérő végzettséggel való foglalkoztatást.

A gépjárműfenntartó tevékenység dologi feltételei nem teljesültek 17 esetben. Ide a körülmények, helyiség kialakítás tartozik. A tevékenység feltétele: pormentes padlóburkolatú, berendezések szakszerű elhelyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség. Az ellenőrök 17 esetben tártak fel hiányosságot, pl. a technológiához nem volt megfelelő hely, átépítés miatt, rendetlenség miatt stb. Ebben az esetben a helyszínen szóban történik a felszólítás arra vonatkozólag, hogy tegyenek rendet és ezt egy későbbi alkalommal a hatóság utóellenőrzi.

A javításhoz használt anyagok alkalmazási módját és korlátait, az előírt speciális eszközök, berendezések, célszerszámok és bemérő eszközök alkalmazását tartalmazó műszaki előírással nem rendelkeztek 15 esetben. Ez a vizsgálati pont azt mutatta, hogy például a ragasztási technológia leírását dokumentum formájában nem tudták bemutatni, alkalmazott kéziszerszám, eszközök kezelési utasítása nem állt rendelkezésre. Hiánypótlás ez esetben az utólagos bemutatás. Ilyen szabálysértést 15 esetben észleltek a közlekedési hatóság ellenőrei.

Berendezések gépkönyv szerinti kalibrációja nem történt meg 72 esetben. A periódusonként előírt pontosságmérésről nem tudtak dokumentációt bemutatni, azaz nem tudták az ellenőrzés időpontjában bizonyítani, hogy a kalibráció megtörtént. 72 esetben találkoztak ilyen szabálytalansággal az ellenőrök. Utóellenőrzés a hiánypótlásra adott határidő lejárta után megtörténik.

Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (kéziszerszám stb.) nem történtek meg 36 esetben. Leginkább munkabiztonsági megközelítés, amely azt jelenti, hogy érintésvédelmi felülvizsgálata mikor volt, illetőleg mikor kellett volna megtörténnie a villamos energia által meghajtott kéziszerszámnak, sűrített levegő előállítására és tárolására kompresszornak, légtartálynak (nyomástartó edény, csőhálózat) légkulcsnak. A eszközök, gépek, berendezések dokumentációjában mindezek leírásra kerülnek. 36 esetben találtak szabálytalanságot az NKH ellenőrei.

Emelő berendezések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata nem volt érvényes (dokumentálás alapján) 50 esetben. A műhelyben alkalmazott járműemelők, villás targoncák, kézi emelők („zsiráf, béka” emelő) esetében időszakos felülvizsgálatot kell lefolytatni a gépkönyvben leírt gyakorisággal, műterheléssel terhelési próba és szemrevételezéses működési vizsgálattal. Mindezen vizsgálatok időpontjait illetőleg megállapításait az emelőgép naplóban rögzíteni szükséges, illetőleg a felülvizsgálónak az ellenőrzésről dokumentációt kell készíteni. Az ellenőrök 50 esetben derítettek fel ezzel kapcsolatos szabálytalanságot.

Anyagtárolás biztonsága nem volt megfelelő 4 esetben. A különböző geometriai alakzatú anyagok biztonságos tárolására mozgatására különféle technológiák léteznek. Külön biztonságtechnikai előírások vonatkoznak a tároló polcokra, egymásra, rakásra, kiékelésre, kötegelésre stb. A felderített szabálytalanság (4 eset) értékeiből úgy tűnik, az anyagtárolással van a legkevesebb probléma.