Súlyos káosz a rendőrségénél?

2011.09.27. 10:21

Kedves olvasónk jól ráfutott egy aknára: úgy tűnik, Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon bajok vannak, és most az összes csőstül szakadt az ő nyakába.

Mit tehet a magyar, ha jó szándékkal intézkedik s fizet, majd a határidőn túl cseszegetik? Gábor a levélírást választotta, és másolatot, igaz, az dokumentumok nélkül, nekünk is elküldte - szívesen ott lennénk, amikor az illetékes jelvényes munkaerőtől megkérdi a főnöke, hogy mi is volt ez?

Tudják, kezdeném én úgy a levelem, hogy Tisztelt Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata, vagy Tisztelt BRFK Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztálya, de a tisztelet szikrája sincs meg bennem! Az, amit önök közigazgatásnak hívnak, egyre közelebb áll a közröhejhez ...

Ügyszám: 21000/00237936/1/2010 ált.

2010.05.29. 15:43-kor, Kaposvár belterületén a megengedett 50km/h helyett 72km/h sebességgel közlekedtem édesapám (Sz. József, született: ---------, 1962. január 15., lakcím: 8630 Balatonboglár, -----------), ---759 forgalmi rendszámú gépjárművével! Ezt soha, egyetlen percig nem tagadtam!

Az önök részéről 2010.06.03-i dátummal keltezett és édesapám által 2010.06.18-án átvett "Értesítés a közigazgatási eljárás megindításáról" tárgyú levelükre (iratazonosító: 800463597), az önök által kiszabott 5 munkanapon belül 2010.06.25-én, írásban, postai úton válaszoltunk!

Gyengébbek kedvéért:
2010.06.18. péntek - az átvétel napja
2010.06.19 szombat - hétvége
2010.06.20. vasárnap - hétvége
2010.06.21. hétfő - 1 munkanap
2010.06.22. kedd - 2 munkanap
2010.06.23. szerda - 3 munkanap
2010.06.24. csütörtök - 4 munkanap
2010.06.25. péntek - 5 munkanap - a mentesülési körülményekre való
hivatkozás postára adása

A mentesülési körülményekre való hivatkozás postára adását
természetesen, a Magyar Posta "Könyvelt küldemény feladóvevénye" dokumentummal igazolni tudom! Ezt a dokumentumot önök, Vas Megye Rendőrfőkapitánya által fejlécezett és a dandártábornok aláírásával 2010.10.22-én keltezett levelükben (iratazonosító: 801482741) írtak alapján befogadták. Ebből idéznék:

"A gépjármű üzemben tartója 2010.06.25. napján a közigazgatási bírság megfizetése alóli mentesülés céljából nyilatkozatot nyújtott be hatóságomhoz. A benyújtott nyilatkozat megfelel a Kkt. 21/A. $ (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, így a közigazgatási bírságot a jármű használatra átvevőjével szemben kell kiszabni."

Ergo, Velem szemben.

Édesapám, 2010.07.02-án kézhez kapott, egy az önök részéről 2010.06.24-én keltezett határozatot (iratazonosító: 800574810), mely szerint 30 000 Ft közigazgatási bírság megfizetésére kötelezik.

Mivel a gépjárművet használatra átvevő, vagyis Én, korábban írásban elismertem a gyorshajtást, így ezzel a határozattal nem foglalkoztunk, hiszen a gépjárművet nem édesapám, hanem én vezettem.

2010. augusztus közepén -Én naiv- felhívtam a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat Végrehajtási Osztályát, hogy megérkezett-e a nyilatkozatom, ugyanis eltelt bő 1,5 hónap és még mindig nem kaptam meg a nevemre kiállított határozatot, melyben köteleznének a bírság megfizetésére.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat Végrehajtási Osztályán egy hölgy arról tájékoztatott, hogy a levelem megérkezett, legyek türelemmel és postázni fogják a határozatot. A hölgy konkrétan felolvasott a nyilatkozatomból, így minden kétséget kizáróan a nyilatkozat beérkezett önökhöz.

A következő levelüket nagy örömömre 2010. november 2-án vehettem kezembe. A levél tartalmazott egy, a nevemre kiállított határozatot (iratazonosító: 801482741, ebben a határozatban ismeri el a r. dandártábornok, hogy "A benyújtott nyilatkozat megfelel a Kkt. 21/A. $ (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek"). Ezzel a határozattal együtt érkezett egy 2010.10.26-án keltezett levél (iratazonosító: 801536037) melyben szerintem minden épeszű ember számára érthetetlen dolgokat írnak, majd a levél végén megállapítják, hogy " A gépjármű használójának neve és címe helyesen: T. Gyula 8251 Zánka, R----- utca 12."  Sajnos T. Gyula Urat nincs szerencsém ismerni, de azt garantálom, hogy az ---759 forgalmi rendszámú gépjárművel még életében nem találkozott ...

Pusztán csak a sztori végett elmeséltem ezt a kis, immáron 6 hónapja tartó játékot egy ügyvéd barátomnak, aki nevetve annyit mondott, be ne fizessem! Itt kerekedtek el először a szemeim. Az önök által először küldött levél (iratazonosító: 800463597), mely tárgya: "Értesítés a közigazgatási eljárás megindításáról" hátoldalán kerek perec le van írva, hogy: "A bírságot a Kkt. 21. $ (4) bekezdésében foglaltak szerint az előírás megsértésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kell kiszabni."

A 2010. november 2-án kézhez vett határozatukra, 2010. november 3-án, természetesen 5 000 Ft illeték rányalását követően fellebbezést nyújtottam be. Ugyanis ha drága és szeretett országunk törvényes lehetőséget és jogot biztosít számomra, hogy ne kelljen 30 000 Ft-ot betennem a rendőrség zsebébe, akkor én ezzel a joggal szeretnék is élni!

Emlékeztetőül, 2010. november 3-a a dátum, ahol járunk, immáron bő 6 hónappal, a gyorshajtást követően. A következő levelet, mely iratazonosítót már nem tartalmaz, ügyszámként "21000/00237936/16/2010 ált." van feltüntetve, tértivevényesen 2011.06.22-i bélyegzővel ellátott borítékban hozta a postás.

És itt térnék ki arra, hogy mit képzel magáról az a hivatal-osztály-szerv, de miattam akár a levelet aláíró rendőr őrnagy osztályvezető, aki 5 munkanapot biztosít a részemre, hogy válaszoljak a levelére, ugyanakkor -számoljunk csak, november, december, január, február, március, április, május, június- 8, azaz nyolc hónapra rá tisztel meg egy levéllel? Hát saját magát, a munkahelyét, a hivatalát, az egyenruháját és a jelvényét járatja le...

E levelet már a Budapesti Rendőr főkapitányság, Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztálya, Közigazgatási Hatósági Osztály Alosztálya I. fejlécezte. A dátumot követő következő meglepetés, hogy a levelet édesapámnak
címezték, nem a részemre (holott egyszer már elismerték, hogy "A gépjármű üzemben tartója 2010.06.25. napján a közigazgatási bírság megfizetése alóli mentesülés céljából nyilatkozatot nyújtott be hatóságomhoz. A benyújtott nyilatkozat megfelel a Kkt. 21/A. $ (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, így a közigazgatási bírságot a jármű használatra átvevőjével szemben kell kiszabni."

Ebben a levélben, 3 oldalon keresztül ecsetelik azt, amit én magam is átéltem. Hogy hol mikor hajtottam gyorsan. Hogy mik a KRESZ által meghatározott sebességhatárok. A sebességmérő típusát, pontos GPS koordinátáit, hogy természetesen a rendőrség részéről minden maximálisan szabályosan és a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott ... blablabla ... blablabla ... blablabla ...

Idéznék egy bekezdést ebből a levélből. 5 sor melyet önök írtak és mely 5 sor elolvasása után számomra érthetetlenné vált, hogy mit keresnek önök ott ahol ülnek???

Eltelt 13 hónap és azt sem tudják, hogy mikor mit küldtek ki édesapám részére ... 5 sor, melyet elolvasva és az általam rendelkezésre álló levelek, borítékok, postai dátumok, feladóvevények tükrében felmerül bennem a kérdés, hogy van-e Magyarországon érdemi munkát végző rendőrség?

"A felterjesztett iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az üzembentartó a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló döntés kézbesítése-átvétele-(2010.06.18) után nyújtotta be a mentesülésről szóló nyilatkozatot, amely 2010.06.28-án érkezett meg az első fokú hatósághoz. A közigazgatási bírság kiszabására -azaz a határozat postára adására - 22 munkanapon belül 1. munkanapon került sor."


2010.06.18-án nem a "közigazgatási bírság kiszabásáról szóló döntés"-t vehette kézhez édesapám, hanem az "Értesítés a közigazgatási eljárás megindításáról" tárgyú levelet. Édesapám azért nem tudta a "közigazgatási bírság kiszabásáról szóló döntés"-t 2010.06.18-án átvenni, mert a döntést Vas Megye Rendőrfőkapitánya, illetve a r. dandártábornok 2010.06.24-én keltezte és a postai bélyegző tanulsága szerint a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata ezt a levelet 2010.07.02-án adta postára...

Nevetséges nem? És egy 8 hónapot késett, 6 oldalas levélben önök erre hivatkoznak ... ezt komolyan gondolják?

Tudják, a nevetséges nem ez. A nevetséges az, hogy az ebben a 2011.06.22-én postára adott levélben található, édesapám! nevére szóló 30 000 Ft-os csekket, én a rendelkezésre álló 30 munkanapon belül, 2011.07.20-án befizettem! Magyar ember vagyok, aki beletörődik a rendőrség igazságtalanságába, mert hiszek a "hagyom magam, előbb szabadulok" elvben. Én hülye barom magyar állampolgár!

Mint minden valamire való történetnek, ennek is lesz csattanója. Igazolva azt a sok sértő dolgot, amit a rendőrségre nézve, mint saját véleményt leírtam. És ilyenkor nyugszik meg a lelkem, nem biztos, hogy Velem, állampolgárral van a baj. Sokkal nagyobb baj van önöknél a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatánál, BRFK Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztályánál és még sorolhatnám.

A mai napon kézhez kaptam egy 2011.09.21-én keltezett, nevemre! szóló határozatot (iratazonosító:804042048), mely szerint: "Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk szerint Önnel szemben közigazgatási bírság kiszabására került sor, melyben a mai napig nem történt befizetés. AZ Ön ügyének adatai:
Eljáró hatóság: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Határozat száma: 21000/00237936/2010 ált.
Kiszabott bírság összege: 30 000Ft
Rendszám: ---759
Kérjük a fennálló tartozását levelünk kézhezvételétől számított 8 napon belül, a bírságot kiszabó határozathoz mellékelt készpénzátutalási megbízáson fizesse be."

Eszem ágában sincs befizetni azt a bírságot, amit már egyszer indokolatlanul, mindenféle jog alap nélkül, az önök idióta hülye indoklására való "hagyom magam előbb szabadulok" hozzáállásom miatt befizettem. Az, hogy önök nem normálisak, minden épeszű magyar állampolgár, aki elolvassa ezt a levelet, befogja látni.

Szomorú az, hogy önök a magyar rend fenntartás.
Szomorú az, hogy önöknél ekkora rendetlenség van.
Szomorú az, hogy buta, tudatlan magyar állampolgár vagyok.
De a legszomorúbb az, hogy a magyar rend fenntartás ezt kihasználja ...

Jelen levelemet, a magyar internetes társadalom minden autós médiájához igyekezni fogok eljuttatni! Had röhögjön más is a magyar rendőrségen.

Maradok mindennemű tiszteletet mellőzve,
Sz. Gábor
8630 Balatonboglár
------------ 20/a