2017.11.12. 07:03 Módosítva: 2017.11.12. 07:32

Balázs 2014-es Volkswagen Passatja hónapok óta áll egy márkaszerviz udvarán, miután a kétliteres TDI motor egyes hengerében leszakadt a kipufogószelep. Az autó elvileg garanciális, az importőr mégsem akarja ingyen megjavítani. Tanulságos történet, és még nem látszik a vége.

Több mint hét éve már, hogy a magyar Volkswagen-importőr megduplázta az újként nála megrendelt autók kétéves gyári garanciáját. Azóta a kopó alkatrészek kivételével ebben az időszakban gyakorlatilag minden hibát ingyen javítanak az érintett autókon, de ennek feltétele, hogy a futásteljesítmény kétszázezer kilométer alatt legyen (az első két évben nincs kilométer-korlátozás), illetve, hogy a karbantartásokra és javításokra vonatkozó előírásokat mindig betartsa a tulajdonos. És persze kizárják a tuningot is. 

Amikor Balázs 2015-ben először ült a cége nevére lízingelt, másfél éves Volkswagen Passat B7 TDI-be, szinte új autóhoz jutott, és joggal számított arra, hogy a következő öt év eseménytelenül telik. A kétliteres TDI motor ideális ehhez a kasznihoz, rengeteg korabeli Volkswagenbe, Audiba, Seatba és Škodába szerelték, konstrukciós hibájáról nem tudunk, az importőr és az általam megkérdezett független szerviz sem. Pedig az utóbbi évben több tízezer kétliteres TDI-vel szerelt autó fordult meg a márkaszervizekben.

Mivel aligha van szó tömegjelenségről, a szelepszakadás oka lehet akár anyagfáradás vagy anyaghiba, esetleg kenési elégtelenség. A pontos ok feltárásához szét kéne szerelni a motort, és anyagtani vizsgálatokat végezni a szelep maradványain. Egy ilyen szakértői vizsgálat költsége nehezen behatárolható, lehet 50 ezer, de akár 200 ezer forint is.

Balázs autójában két és fél évvel a vásárlás után még mindig csak 92 ezer kilométer van, de hónapok óta a szigetszentmiklósi márkaszerviz udvarán áll, és javításra vár. Július 30-án tette le a tréler a bejárat előtt, miután az M0-ás autóúton, az Anna-hegyi pihenő közelében váratlanul leállt a motor. Olvasónk a következő hétfőn átadta a szerviznek az autót, leszerelték a hengerfejet, így kiderült, hogy a motor egyes hengerének kipufogószelepe leszakadt, összeverte a dugattyút és a hengerfejet, illetve megsértette a hengerfalat is, ezért várhatóan az egész motort ki kell cserélni.

Mivel a Passatot korábban is ebben a szervizben tartották karban, a szerelő megnyugtatta Balázst: még tart a 2+2 éves garancia második szakasza, így várható, hogy az importőr fizeti majd a drága javítást. Balázs arra is emlékszik, hogy a szerelő anyaghibát említett, bár erről mostanáig nem kapott írásos szakvéleményt. 

Pár nappal később ismét telefonáltak neki, hogy az importőr nem vállalja a garanciális javítás költségeit. Arra hivatkoztak, hogy Balázs egyszer túllépte az előírt szervizciklust. A szervizkönyv nálam lévő másolata szerint 2015-ben 58328 kilométernél vitte karbantartásra az autót, majd 2017 tavaszán ismét, de ekkor már 89565-öt mutatott a számláló, ami 1237 kilométerrel haladja meg a gyár által maximált 30 ezer kilométeres értéket.

Tényleg ennyit számít 1237 kilométer?

A Volkswagen-csoport modernebb típusainál nem fix, hanem rugalmas karbantartási ciklusokat határoztak meg, vagyis ez a harmincezer nem úgy értendő, hogy eddig bárki bármikor elmerészkedhet. A modern motorokban az az igénybevétel alapján számítja ki, hogy mikor időszerű a szervizlátogatás.

A fedélzeti számítógép egy hónappal, illetve néhány ezer kilométerrel a szerviz szükségessége előtt dobja fel először a villáskulcs-piktogramot, és ad hangjelzést, illetve a figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd onnantól minden motorindításkor megismétli ezeket.

A szervizelés után szakadt le a szelep

Balázs állítja, hogy miután idén tavasszal meglátta a figyelmeztetést, haladéktalanul szervizbe vitte az autót, és arra is ügyelt, hogy ne szegje meg a másik szabályt, a kétéves időkorlátozást sem, ezért nem érti, hogyan mehetett tönkre a motor kevesebb mint háromezer kilométerrel a legutóbbi szervizlátogatást követően.

Mit mond az importőr?

Az ügy kapcsán általános kérdéseket tettem fel a Porsche Hungáriának, hiszen az ügy még folyamatban van. Azt javasolták, hogy a Balázshoz hasonló helyzetben lévő autótulajdonosok próbáljanak egyeztetni a szervizzel és áttételesen az importőrrel, hogy végül mindkét fél számára megfelelő megoldást találjanak.

Új motor 2,5 millió forintért

Ehhez az autóhoz 2 millió 477 ezer forintért lehet komplett új motort vásárolni, de ha csak úgynevezett törzsmotor kell a javításhoz, az egymillió forinttal olcsóbb. Hozzá kell adni a szerelési- és anyagköltségeket, tehát a szívátültetés aligha kerül majd kevesebbe 1,5 millió forintnál. Bontott motorral jelentősen kevesebb pénzből is meg lehetne oldani, de abba az importőr aligha menne bele. Egy ilyen 2014-es Passat vezetett szervizkönyvvel és ennyi kilométerrel körülbelül 4 millió forintot ér, a felszereltségi szint és az autó általános állapota ezen változtathat. Ehhez érdemes viszonyítani a várható javítási költségeket. 

Balázs ügyvédet fogadott, aki több felszólítólevelet is küldött már a Porsche Hungáriának, és a teljes javítási költség megtérítését kérte. Eddig minden esetben elutasító válaszok érkeztek a cég ügyvédjétől. Az ügy vegyes megítélésű, mert a PoHu valóban nagyon világosan fogalmaz a garanciális feltételekről (a Garancia4 szolgáltatás feltételeiről itt olvashatnak), és Balázs sem tagadja, hogy egyszer nem tartotta be az autó szervizelőírásait.

Az is tény, hogy ez a motor is érintett a 2016-ban kirobbant világméretű dízelbotrányban. Egy másik alkalommal Balázs aláírt egy nyilatkozatot, melyben lemond a környezetvédelmi vizsgálat eredményeinek meghamisítására szolgáló motorvezérlő szoftver eltávolításáról és a szoftverfrissítésről.

Azért döntött így mert tartott attól, hogy a csalós TDI rosszabbul fog menni, és többet fogyaszt majd az új szoftverrel. Németországban nem szabadon eldöntendő kérdés, hogy az érintett autók tulajdonosa akarja-e a legális szoftververziót, vagy megmarad-e a trükkös változatnál, a magyar hatóságok viszont nem kötelezik a tulajdonosokat, hogy vegyenek részt a világméretű visszahívási akcióban.

Kinek kell bizonyítania a motorhiba okát?


Megkerestem Dr. Vágány Tamást, a DAS Jogvédelmi Biztosító csoportvezető jogtanácsosát is, hogy lássuk, mit mondanak a törvények, illetve mire számíthat Balázs, ha bírósághoz fordul az autója ügyében. Jogi szakértőnk szerint az adásvételi szerződés hibás teljesítése esetén - ilyennek tekinthető a 3,5 éves autó motorjának elromlása - mindig meg kell vizsgálni, hogy jótállási igény vagy szavatossági igény érvényesíthető-e az eladóval szemben. A jótállási igény kedvezőbb jogi pozíció a vásárló számára. Ez alapul(hat) jogszabályon, és keletkeztetheti szerződés is. A polgári törvénykönyv rögzíti, hogy aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

Akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ez egy nagyon fontos szabály, amit ebben a történetben is alkalmazni kell. A nem jogszabályon, tehát szerződésen alapuló jótállás esetén a jótállás kötelezettje kiköthet bizonyos feltételeket, és akár ki is zárhat bizonyos meghibásodásokat. Ilyen kizárás vagy korlátozás a jogszabályból fakadó kötelezettség esetén érvénytelen, de a szerződéses "jótállás-kiterjesztés", vagy más hasonló megállapodás tartalmazhat megkötéseket.

Ezzel együtt a jótállás lényege a hibás teljesítés melletti vélelem, akár szerződéses, akár törvényi alapja van. A bírói gyakorlatban e körben publikált egyik döntés ezt úgy magyarázza meg, hogy a jótállási kötelezettség szerződésben vállalása kockázati helytállást eredményez, a szolgáltatás esetleges hibája bizonytalan eredetének kockázatát a kötelezett (tehát a kereskedő vagy az importőr) előre magára vállalja. Ha a jótállási időn belül a szolgáltatás hibája jelentkezik, a jogosultnak (tehát a vásárlónak) nem kell bizonyítania, hogy a hiba oka a szolgáltatásban már a teljesítéskor is benne volt, hanem a vélelem a hibás teljesítés mellett szól.

A jótállás időtartama alatt a hiba okával, keletkezésével, eredetével összefüggő szakmai bizonytalansági tényezők - a kellékszavatosságtól eltérően - a kötelezettet (tehát itt az importőrt) terhelik, mert neki kell bizonyítania, hogy mi volt a hiba oka és azt is, hogy az a szolgáltatás teljesítését követően, rajta kívülálló okból keletkezett. Nem elegendő a kimentéshez a hibalehetőségek példálózó felsorolása sem.

Mindez nem jelenti azt, hogy a vásárló mentesül az ésszerűen elvárható gondosságból adódó teendőktől. Az autó használati utasítását be kell tartania, az állagromlást ésszerűen meg kell előznie. A kötelezően előírt szervizt időben el kell végeztetnie, illetve e nélkül is haladéktalanul ki kell vizsgáltatnia és meg kell javíttatnia az autó hibáit. Ha a műszerfalon hibajelzés jelenik meg, majd ezt követően még tízezer kilométert mennek az autóval, előfordulhat, hogy a tulajdonos közrehatása, mulasztása miatt elveszíti a jótállásból származó jogát.

A konkrét esetben ezzel együtt a vélelem amellett szól, hogy a Passat hibája gyártási eredetű rejtett hiba. Ennek az ellenkezőjét a jótállás kötelezettjének kell bizonyítania. Jelen esetben tehát azt, hogy akár egy szoftverfrissítés elmaradása, akár pedig az előírt szervizelési határidő (futásteljesítmény) elmulasztása közvetlen okozati összefüggésben áll a felmerült hibával, és ezek hiányában a hiba biztosan nem merült volna fel.

Ha ezt a jótállás kötelezettje nem tudja bizonyítani, akkor a jogosult választása szerint ki kell cserélnie a főalkatrészt vagy magát az autót, ennek hiányában vissza kell fizetnie a jármű vételárát. Ezzel azonban nem merül ki a kötelezettet terhelő helytállás köre, mivel a jogosult érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő igazolt költségeit és kárát (pl. bérautó költsége, az időráfordítás költsége, keresetkiesés, ügyintézési költségek, motorcsere esetén adminisztratív költségek).

A fentiekből az következhet, hogy ha Balázsnak nem sikerül megegyeznie a szervizzel, illetve az importőrrel, ügye a bíróságon landol. Hogy pontosan mi lesz a következő lépés, egyelőre nem tudjuk. Akármi is történik majd a Passattal, az ügy fontos tanulsága, hogy nem érdemes bármilyen vitaalapot adni egy fiatal vagy új autó garanciájával kapcsolatban.

Amíg tart a gyártói vagy importőri garancia, azzal biztosíthatjuk be magunkat egy baj esetére, ha időben, vagy akár idő előtt elvisszük a szervizbe az autót, hiszen egy súlyos hiba esetében ez az óvatosság akár milliókat érhet, a per vagy ügyintézés pedig akár évekig elhúzódhat. Nagyon leegyszerűsítve most úgy áll a dolog, hogy Balázsnak két lehetősége van: vagy belemegy egy pereskedésbe és akkor és reméli, hogy neki ítél majd a bíróság. Ez esetben az időtényező lesz a legnagyobb ellensége. A másik esetben megállapodik az importőrrel, és bár jelentős kiadással számolhat, akár heteken belül ismét használhatja a Passatot.

Mielőtt bármilyen használt autót megvenne, kérdezze le kártörténetét a Totalcar kártörténeti adatbázisban.