OT és a totalkár

2014.04.22. 09:56 - Kárszakértő

Kedves Doki!

A napokban láthattuk azt az elmebeteg RS Octáviást aki a ferihegyi úton totálkárra törte azt a csodaszép OT-s Mercit. Kérdésem az lenne, ilyenkor hogyan és mennyit térít a skodás biztosítója egy OT-s jármű után, melynek a forgalmi értéke messze nem éri el az eszmei értékét, a sok sok befektetett munkaórát, restaurálást stb.

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés alapján történő kárrendezés a hatályos törvényi szabályozás alapján történhet.A veterán minősítéssel rendelkező gépjárművek értékének meghatározása esetleges helyreállítása egyedi elbírálást igényel, mert a rendelkezésre álló dokumentáció, felújítása adatok alapján a kárrendezésben is egyedi elbírálási módszereket kell alkalmazni, gyári alkatrészekkel történő helyreállítás esetében is. Természetesen a sérülésből eredő értékvesztést mint járulékos kárigényt ilyen formában nem veheti figyelembe a biztosító.

Üdvözlettel:Horvbáth László www.pba.hu

Beletolattam, kifizeti a biztosító?

2014.04.16. 08:58 - Kárszakértő

Beletolattam egy autó anyósülésnél lévő azaz jobb első ajtajába.A kocsi ajtaja behorpadt az enyém meg se sérült. A tulaj azt mondta volt már sérülés (horpadás ) az ajtón. Én elismertem hogy én voltam a hibás de az előző horpadást nem, ugyanis azt nem én okoztam. Van mindegyőnknek érvényes biztosítása. Az egyik kérdésem,hogy a biztosítom kifizeti a kártérítést? Másik kérdés ,hogy saját zsebből kell e fizetnem?

Köszönöm válaszát.

Tisztelt Érdeklődő!

A másik gépkocsiban okozott kárt az Ön által kötött gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződése alapján az illetékes biztosítótársaság megtéríti a károsult részére. A biztosítótársaság kárbejelentőlapján a káresemény leírása mezőben részletesen írja le az okozott sérülést és jelezze, hogy korábbi sérülés is volt a gépkocsin, amelyet nem Ön okozott. A biztosítótársaság kárszakértője a sérült gépjármű szemléjekor a korábbi sérülést - amely a mostani káreseménnyel nem azonosítható - máskárként jelezni fogja és ezért a kártérítési körből kizárásra kerül. A kifizetett kártérítési összegről a biztosítója levélben értesíteni fogja, és amennyiben az általuk kifizetett összeget visszafizeti a gfb. szerződése tehermentesítésre kerül, ezáltal megszerzett jelenlegi bonusz fokozatát megőrizheti. Abban az esetben ha ezen lehetőséggel nem él, a biztosítási évfordulókor két bonusz fokozattal kerül visszasorolásra a szerződése és minden balesetmentes év után egy fokozatot fog újra előre lépni.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Értékvesztést térít-e a biztosító?

2014.04.11. 11:21 - Kárszakértő

Tisztelt Horváth Úr!

A sérülésmentes, jó állapotú 10 éves gépkocsimat összetörték parkolás közben. A károkozó elismerte a felelősségét, a biztosítások rendben voltak, a kárbejelentő benyújtásra került. A biztosító csak utángyártott vagy bontott alkatrészekkel engedi a javítást. Megítélésem szerint, ha gyári új alkatrészekkel kerül az autó javításra, akkor lennénk "pariban" a biztosítóval (értékvesztés = alkatrész többlet érték).

Bontott alkatrésszel történő javítás esetén a javított gépjárművem ugyan abban az avult állapotban kapom vissza, mint a sérülés előtt. (A festés minősége még így is a gyári alatt lesz.) Azonban a baleset előtt egy sérülésmentes (ezáltal magasabb áron és gyorsabban értékesíthető) gépkocsival rendelkeztem, ezen javítási feltételekkel történő helyreállítás után azonban egy sérült, újrafestett, semmilyen értéknövelő tényezővel nem rendelkező, csak olcsóbban értékesíthető gépkocsim lesz. Semelyik autóvásárló nem ad ugyanannyit egy sérülésmentes és egy helyreállított, ezeken felül teljesen egyforma autóért.Ez biztosan kárként jelentkezik nálam. Ezt a kárt nevezhetjük értékvesztésnek. Kérdésem az, hogy hogyan érvényesíthetem ezt a káromat. Köszönöm megtisztelő válaszát.

Üdvözlettel: P. János

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű forgalmi értékcsökkenésének térítését a biztosítótársaságok az alábbi öt paraméter teljesülése esetében tudják figyelembe venni. A gépjármű magyarországi első forgalomba helyezésű, első tulajdonosnál lévő, sérülésmentes állapotú, 60 000 km-nél kevesebbet futott, 5 évnél fiatalabb gépkocsi esetében. Jelen káresemény kapcsán egy 10 éves sérülésmentes gépjármű helyreállításáról beszélünk, amelyet a gépjármű kötelező felelősségbiztosítást szabályzó hatályos törvényi rendelkezés alapján csak káridőponti értéken lehet helyreállítani.

Az utángyártott alkatrészekkel történő helyreállítás és az azt követő festés minősége által a gépjármű tökéletesen helyreállítható, hiszen a biztosítótársaság első osztályú munkát térít, tehát érdemes a javítást végző szerviz kiválasztásánál ezen szempontot figyelembe venni. Ön is levelében említette a sérülés előtti avult állapotot, amely a gépjármű életkorából adódik a biztosítótársaság sem téríthet a káridőponti értéknél magasabb áron, mert az értékemelkedést eredményezne. A későbbi értékesítési kellemetlenségek elkerülése végett javaslom a gépjármű sérült állapotáról készített fotók, valamint a kárfelvételi jegyzőkönyv megőrzését és a leendő vevő részére történő bemutatását, amely által a sérülés és helyreállítás körülményei tisztázhatóak.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Rám nyitottak, hogy fizetnek?

2014.04.08. 13:52 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor,

A társasház mélygarázsában parkoló személygépjárművünk szomszédságában parkoló háromajtós (nagyobb ajtónyitású) gépkocsi mindkét ajtónkon többszörös sérülést okozott. Mielőtt kővédőfóliát helyeztetünk fel szeretnénk megjavíttatni, kárenyhítési igényünket tudjuk-e érvényesíteni?

Tisztelettel Zsolt

Tisztelt Érdeklődő!

A szomszédos parkoló gépjármű tulajdonosának, mindenképpen a tudomására kell hozni, hogy adott szűk helyen történő kiszállás közben okozott károkért felelősséggel tartozik, tehát bizonyítottság esetén/ festékfelkenődés, nyitási magasságban az Önök gépjárművén/ köteles megtéríteni.

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítása alapján a vonatkozó törvényi szabályozás alapján, ezen igény nem érvényesíthető, mert a gépjármű üzemeltetési körén kívüli károkozásról van szó. Amennyiben rendelkezik a károkozó magánemberi felelősségbiztosítással / pl: lakásbiztosításában/ akkor ezen módozat terhére rendezhető az okozott kár, felelősségvállalási nyilatkozattal.

Az okozott sérülések megtérítése iránti kérelmét - ha az előbb leírtak nem állnak fent - jogi úton is lehetősége van érvényesíteni.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Elszakítottam a vezetéket, erre fizet a kötelező?

2014.04.02. 11:57 - Kárszakértő

Üdvözlöm!

Én egy teherautóval okoztam kárt. A teherautó teteje elszakított egy telefonkábelt közúton haladva. A kár elég jelentős. Ön szerint ezt nekem vagy a kötelező biztosítómnak kell kifizetnie?

Üdv! Bertold

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés alapján azon káresemények téríthetőek a törvényi szabályozás értelmében, amelyet a jármű vezetője, üzembentartója a jármű üzemeltetése során okoz. A törvény az alábbiak szerint fogalmaz.

"A biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak."

Tehát Ön a tehergépjármű üzemeltetése közben okozott kárt, amelyet a gépjármű kötelező felelősségbiztosítását kezelő biztosítótársaság rendezni fog a kártérítési igényt benyújtó károsult részére. Kérem bocsássa a károsult rendelkezésére a biztosítótársaság nevét, és a szerződés kötvényszámát valamint egy felelősségvállalási nyilatkozatot. Az okozott kár elismerését a biztosítótársaság kárbejelentőlapján is megteheti, amelyet a biztosítója ügyfélszolgálatán kérhet vagy letölthet a biztosító honlapjáról.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Betétlap nem volt, hogy fizet a biztosító?

2014.03.31. 15:30 - Kárszakértő

Tisztelt Címzett!

Nekimentem egy autónak (én vagyok a hibás). Mint kiderült a vezetőjének jogosítványa nem volt, az autó más nevén van, biztosításuk van. Betétlap nem lett kitöltve, mert a rendőrség intézkedés alá vonta az egészet. Kérdésem az lenne, hogy mi lesz ilyenkor a biztosítással, fizet-e a biztosító, mi fog ebben az ügyben történni?

Köszönöm a választ!

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján szabálysértési eljárás indult, amelynek lezárását követően, a jogerős határozat fogja tartalmazni, az Önnel szemben megállapított szabálysértési bírság összegét, valamint a károsult gépjármű vezetőjének büntetési tételét, amennyiben nem lejárt és újra megújított, hanem jogosítvány nélküli vezetésről volt szó az ő esetében. A rendőrség vizsgálni fogja az utóbb említett eset fennállása esetében a balesetben való közrehatás mértékét is.

Kérem a balesettel kapcsolatos adatokat felelősségvállalási elismerő nyilatkozatot - kárbejelentés - mielőbb bocsássa a gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződését kezelő biztosítótársaság rendelkezésére, eleget téve törvényi kötelezettségének a baleset bejelentésével kapcsolatosan. Természetesen az okozott kárt biztosítója a károsult gépjármű tulajdonosának meg fogja téríteni, amelyről levélben Önt értesíteni fogja lehetőséget teremtve a kifizetett kártérítési összeg visszafizetésére, mert ez esetben a gfb. szerződése tehermentesítésre kerül és megszerzett bonusz kedvezményét megőrizheti.

Üdvözlettel:Horváth László www.pba.hu

Keveset fizet a biztosító

2014.03.27. 09:18 - Kárszakértő

Tisztelt Címzett!

A minap az 1999-es évjáratú Suzuki gépjárművem jobb oldali hátsó ajtóját megtörték. Az eset egy parkolóban történt és egy céges kocsival tolattak bele az én autómba. A másik autónak nem esett baja. Az okozó elismerte vétkességét és kaptam betétlapot is.

Ma jártunk autó szervízben, ahol jelen volt a biztosító egy embere is. Állításuk szerint a kár kb. 100 000 Ft, értékű és tekintettel a gépkocsim életkorára, a biztosító csak a költségek 60%-át vállalja. Tud javasolni valamilyen megoldást, hogy a költségeket a biztosító 100%-ban fizesse?

Van értelme esetleg más autó szervízben próbálkozni? Mivel én teljesen ártatlan vagyok a történtekbe, van esély arra hogy azt a részt amit a biztosító nem fizet a vétkessel fizettessük meg?

Köszönöm a segítségét: Zoé

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés alapján rendezendő károk esetében az illetékes biztosítótársaság nem pótlási értéken hanem, káridőponti értéken téríthet a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében, mert a kártérítés gazdagodást nem eredményezhet. Jelen esetben sajnos mivel kevés információt bocsátott a gépjármű sérülésével kapcsolatban rendelkezésemre, azt tanácsolom, hogy után gyártott vagy bontott alkatrészekkel történő helyreállításról kérjen árajánlatot mert ez esetben vélhetően a gépjármű a biztosító által felajánlott kártérítési összegből megjavítható. A helyreállítás megkezdése előtt kérjen több szerviztől árajánlatot ,hogy az Ön számára legkedvezőbb mellett tudjon dönteni. Előtte egyeztessen a kárrendezésben illetékes biztosítótársasággal és kérje írásbeli tájékoztatásukat a gépjármű sérülésére fizetendő kártérítés összegére vonatkozóan.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Fedezetlenül okoztam kárt

2014.03.25. 09:21 - Kárszakértő

Üdvözlöm!

Beletolattam egy autóba, kisebb káreset történt (állítólag 40 ezer a javítás), mint kiderült a biztosításom épp nem volt érvényes, tehát fedezetlenségi időszakban történt, azóta a biztosításomat rendeztem, a hátralékot kifizettem. Ha ezen időszakban történt káresetet jelentem a biztosítónak, kifizeti-e a kárt? Vagy talán megbüntetnének? Jobban tennem ha a károsulttal rendezném az ügyet ?

Köszönöm válaszát!

Tisztelt Érdeklődő!

Hivatkozással a levelében leírtakra a fedezetlenségi időszakban okozott kárt - mivel biztosítatlan volt a gépjármű - az Ön gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának nem áll módjában megtéríteni, a hatályos törvényi szabályozás értelmében. Két lehetőség van amellyel Ön élhet ez esetben. A károsult kárát a MABISZ megtéríti és levélben értesíti Önt, a kifizetett kártérítési összegről, amelyet a közreműködési költségükkel együtt Önnek meg kell térítenie, tekintettel arra, hogy nem rendelkezett érvényes gfb. biztosítással a kár okozásákor.

A másik az Ön által is említett lehetőség, hogy közvetlenül a károkozóval rendezi a gépjármű sérüléséből fakadó helyreállítás költségét, ez esetben javaslom egyezségi megállapodás keretében leírni és mindkét fél által aláírni, hogy a kifizetett összeggel a keletkezett kár végleges rendezést nyert és a károsultnak további igénye nincs.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Silány munkát végeztek, mit tehetek?

2014.03.19. 14:54 - Kárszakértő

Tisztelt szerkesztőség!

2013.12.21-én balesetet szenvedtem az M1-es autópályán Németországból hazafelé. Az én autóm német rendszámú, a belém csattanó egyértelmű vétkes fél Bolgár. Az autóval nem tudtam elhagyni a helyszínt. Egy kárrendező cég vállalta az autóm elszállítását, javítását és csereautó biztosítását. Így az autóm Magyarországon lett "javítva". A problémám az, hogy rendkívül silány és hiányos munkát végeztek az autómon, míg a zsebüket egy jókora összeggel viszont kitömték.

A kérdésem az lenne, véd-e valami engem a kárrendező céggel szemben a hanyag munkáért.

Hova lehet ilyenkor fordulni?

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján, gondolom szerződést kötött a kárrendező céggel a teljes kárrendezési eljárás lebonyolítására, ennek keretében a gépjármű helyreállítatására is. Az elvégzett munka minőségéért a helyreállítást végző szerviz tartozik felelősséggel, mert a biztosítótársaságok, minden esetben első osztályú munkát fizetnek ki - mármint ha volt hitellevél a javításhoz - és mint megrendelő, Ön is gondolom ezen minőségű munkára adott felhatalmazást -kapott számlát - a helyreállítást végző javító részére. Lehetősége van a kárrendező cégnél írásban panaszt tenni, valamint a szerviz irányába jogos igényének érvényesítéséhez jogi segítséget is igénybe vehet.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Alkuszi megbízás felmondása

2014.03.17. 12:26 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor!

Alkuszi megbízás felmondásakor követelhet-e pénzt az alkusz cég (*risk)? Az alábbi link elolvasása után lettem tanácstalan ez ügyben.

Két esetben is aktuális:

1. Édesapám tavaly két nappal lekéste a kgfb díj befizetését (természetesen az Ő hibája volt) és így törölték biztosítását (mindez persze csak az év végi váltásnál derült ki, hogy nincs élő szerződése, habár a biztosítónál váltig állították, hogy értesítették (a díjat persze, nem utalták vissza)). Az idei évre üzembentartó váltás történt és egy másik biztosítónál (nem az alkusz céggel, hanem személyesen a biztosítónál) lett megkötve a kgfb, így már érvényes szerződés van az autón. Ezek miatt akarjuk visszamondani a megbízást az adott cégnél, hogy ez év végén újra lehessen megbízást adni, a már új adatokkal (akár másik alkusznál is).

2. Egy másik autó már 1 éve a forgalomból is ki van vonva ideiglenesen. Ez díj nemfizetés miatt szűnt meg, de azóta sincs használatban és valószínűleg már nem is lesz.

Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Dénes

Tisztelt Érdeklődő!

Az alkuszi megbízás szerződésen alapuló jogviszony felmondási kritériumai rögzítve vannak magán a szerződésen, amelyet a gépjármű kötelező felelősségbiztosítási ajánlat aláírásakor kötött az alkuszcéggel. A szerződésen szerepelő felmondási határidő betartásával érvényes felmondás esetén, lehetősége van másik alkuszcéggel megbízásos jogviszonyt létesíteni a szerződéseinek kezelése és a díjfizetési határidők nyomon követése, valamint a személyre szabott biztosítási konstrukciók elkészíttetése és a kötési folyamatban nyújtandó tanácsadás végett.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Összetörtek, gtk. Csináltassam cascora?

2014.03.13. 10:54 - Kárszakértő

Üdvözlöm!

A következő kérdéssel fordulnék Önhöz: Autómba egy hete belefutottak hátulról és jól összetörték. A másik fél volt az egyértelmű hibás, a rendőrség véletlenül még fel is vette videóra a karambolt. A gondom az, hogy kötelezőre nem tudom megcsináltatni az autót, mert a biztosító nem fizet annyit, mint amennyiből helyre lehetne állítani a kárt (gazdasági totálkár szerintük). A Casco-s biztosítómmal is felmérettem, velük megcsináltathatnám mivel ők magasab felső limittel számolnak. A gondom az, hogy így viszont olyan, mintha én okoztam volna a balesetet: 100e forint önrészt kell fizetnem és nyílván a biztosítási díj is növekedni fog. Ön szerint mit érdemes csinálni egy ilyen helyzetben? Ez egy 6 éves autó, ami újkora óta nálam van és összesen 60 000 km van benne. Szívem szerint megcsináltatnám, de nagyon nem tetszik, hogy még nekem kell ráfizetnem. Esetleg az önrészt behajthatom majd a károkozón? Tudna adni tanácsot?

Köszönöm előre is!

Üdv. T

Tisztelt Érdeklődő!

Előzetesen lehetősége van a gépjármű casco biztosítási szerződés alapján történő helyreállítására, és majd az Ön casco biztosítója, illetékességből átküldi a teljes káranyagot a károkozó gépjármű biztosítójának,akik az Ön által kifizetett önrészesedést Önnek utalják át,és elszámolnak a biztosítójával, ezáltal tehermentesítésre kerül a casco biztosítási szerződése. Gazdasági totálkárrendezés esetén, gépjármű kötelező felelősségbiztosítási alapon történő rendezéskor a káridőponti értékhez viszonyított - biztosító kárszakértője által a sérült gépjármű szemléje után megállapított - javítási értékhatár nem léphető át mert a jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a gfb. alapján rendezett károk gazdagodást nem eredményezhetnek, tehát az új alkatrészekkel történő helyreállítás a gépjármű káridőponti értékét nem haladhatja meg.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Kérhetek-e csereautót?

2014.03.10. 15:39 - Kárszakértő

Sziasztok!

Tegnap délután egy kedves Toyotás hölgy volt oly kedves és nem adta meg nekem a jobb kezet és belém rongyolt nem kicsit.

Személyi sérülés nem történt szerencsére, inkább csak sokk. A Toyotában a 2 éves picinek sem esett baja. Oly sebesen jött, hogy minket is elforgatott vagy 90 fokot és a villany oszlopot is kitörte (beton). Thalia-m mozgásképtelen, a futómű is kapott rendesen. Toyota mondjuk rosszabbul járt. Rendőrséget nem hívtunk, a hölgy mindent elismert.

Hallottam valakitől egy olyat, hogy ha a kár okozónak van casco akkor az ő biztosítójától kérhetek csereautót. Ez igaz lehet, vagy csak valami urban legend?

P.

Kedves Péter!

Az információ téves -->nem a casco biztosítás alapján jár a csereautó, hanem a másik fél / károkozó/ gépjármű kötelező felelősségbiztosítása alapján mint járulékos kárigény térül a bérgépjármű, amennyiben annak jogossága alátámasztásra kerül.

Tehát igazolni kell pl: munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges, vagy munkavégzés feltétele, munkáltatói igazolás csatolása szükséges, de a benyújtandó dokumentumok köréről az illetékes biztosítótársaság kárügyintézője tud felvilágosítással szolgálni. Amennyiben a károsult gépjármű gazdasági totálkáros akkor max 30 napra igényelhető, ha javítható a gépkocsi akkor az optimális javítási időra vehető igénybe.

Azonos kategóriájú gépjármű igénybevétele esetén 15% a számla végösszegéből levonásra kerül un.guruló költségként, mert addig a saját gépjármű nem kopik amig bérgépkocsival közlekedik a károsult.

Ez kivédhető alacsonyabb kategória bérlésével mert ezáltal a kárenyhítés is megvalósul, vagy ismerőstől történő kölcsönadási szerződés kötésével arra kb. 3000 Ft/nap értékben fizetnek a biztosítók számla és levonás nélkül. 

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu	

Mikortól jár vissza a pénz?

2014.03.06. 11:59 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor,

2014 február 3-án eladtam a gépjárművem egy kereskedőnek, aki 15 nap múlva küldte meg nekem az adás/vételi szerződést. ezek után, a biztosítóm weboldalán, a megfelelő helyen, bejelentettem az eladást, csatoltam a szerződést és kértem az éves díj időarányos visszafizetését. azóta nem törént semmi, másfél hete felhívtam a biztosítót, aki azt mondta, hogy maradjak nyugodt és majd ahogy a kollegák feldolgozzák a beérkezett igényeket, majd az enyém is sorra kerül! azóta sem történt semmi... a kérdésem az, hogy a díjvisszafizetésnél melyik időpont a meghatározó? a szerződésen szereplő dátum, a bejelentés dátuma vagy a "feldolgozás" dátuma ami alapján kiszámolják, hogy mekkora összeg jár vissza az előre befizetett egy éves díjból. válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű tulajdonjog átruházási szerződésén / adás-vételi/ szerepelő dátumtól köteles az Ön által választott illetékes biztosítótársaság, a biztosítási díjat visszautalni az Ön által megadott bankszámlaszámra vagy lakcímre, függetlenül a feldolgozás időpontjától.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

A bringás nem adta meg a jobbkezet - ki fizet?

2014.03.04. 16:05 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor!

Mai napon balesetem volt egy kerékpárral. A kerékpáros nem adta meg nekem a jobbkéz szabályt. Őt elvitte a mentő megfigyelésre(semmi komoly), én megvártam a helyszínelést, és az intézkedést. A rendőr megnyugtatott, hogy ne izguljak, a srácnak sincs baja, és mindamellett, hogy elismerte, hogy ő a felelős, a bizonyítékok is egyértelművé teszik, hogy hibázott. A rendőr mondta, mivel a kerékpárnak nincs biztosítása, hívjam fel a biztosítóm, mert 3 munkanapon belül bejelentési kötelezettségem van feléjük, jelezzem azt is, hogy én voltam a károsult, és ha a biciklisnek nincs lakásbiztosítása, a MABISZ rendezi a károm.

A biztosítóm elhajtott, hogy nem tartozom feléjük kötelezettséggel,nincs szerepük az ügyben, hívjam a MABISZt. A MABISZ is elhajtott, hogy ők csak gépjárművekkel foglalkoznak (biztosítatlanokkal). Azt ajánlotta, kérjem a biztosítóm, hogy szívességből mérje fel a kárt, vagy ha erre nem hajlandó, független kárfelmérőt is hívhatok (kb 20e Ft), kérjek számlát, és ezt is és a kár összegét is peres úton érvényesítsem a biciklis felé. A srác hibázott. Közlekedünk, mindenki hibázik. Én annak örülök, hogy nem lett komolyabb baja, mindamellett, hogy a biciklije kuka és szabálysértési eljárás indul ellene, nem szeretném megszivatni egy "pénzbehajtással", viszont én sem szeretnék a végén fizetni a kocsi rendbetételéért. Friss az esemény, a biciklis nevét tudom csak, rendőrségi papírra meg várhat az ember.. Van valamilyen biztosítós megoldás a kár rendezésére (ha nincs semmilyen biztosítása), és hová fordulhatok a problémámmal, mert úgy fest, senki sem kompetens a kérdésben, én viszont nem tudok napokat-heteket foglalkozni vele.

Előre is köszönöm a válaszát!

Tisztelettel: L.Ádám

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján szívességi kárfelvétel céljából forduljon a gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződését kezelő biztosítótártársasághoz kárfelvétel céljából-a MABISZ- által is elmondott intrukciók alapján és kérje a gépjármű sérüléseinek dokumentálását. Sajnos abban az esetben ha nem rendelkezik a kerékpáros lakásbiztosítási szerződéssel, amely tartalmaz magánemberi felelősségbiztosítási elemet, akkor nincs más lehetősége mint, a kerákpárostól kérni az okozott kár megtérítését, ha erre nem hajlandó polgári peres eljárás keretében kérheti jogos igénye megtérítését.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Rám akarják verni

2014.02.26. 09:51 - Kárszakértő

Tisztelt Bizosításdoktor!

Számomra Kafka perének első sora jut esetemről az eszembe és sajnos Josef K-hoz hasonlóan reagáltam. A mai nap parkoltam Pécsett a Tesco parkolóban, egy olyan soron, ahol egyetlen autó sem volt. Mikor végeztem, mellettem állt egy elhúzható ajtajú furgon, félig nyitott ajtóval, férfi dörmögés hallatszott belőle, de nem figyeltem rá. Ezenkívül teljesen üres volt a parkoló sor. Kitolattam, és elmentem haza. Rokkant édesanyámnak vásároltam és gyorsan elkezdtem neki főzni. Pár perc telt el amikor 2 rendőr beállított és kérdezték hogy jártam-e a helyszínen. Jártam persze. Kérdezték hogy s mint parkoltam. Mondták hogy károkozásért feljelentettek. Azt hittem a mikrobusz, pedig tudtam hogy a közelében sem voltam tolatáskor. De kideült hogy egy autós akinek a lökháritóját kanyarodáskor összetörtem kitolatáskor. Egy régi Audi. Van rajta egy fehér csík mint az autóm színe. Nem akartam elhinni a vádat annyira nonszensz. 20 éve vezetek, balesetmentesen.Egyetlen horzsolást ejtettem részben saját hibámból a kocsimon amikor rámparkoltak és nem tudtam máshogy elmenni, ennyi 20 év mérlege. A rendőrök közölték, hogy van 8 tanu, akik a mellém beparkolt buszból mindent láttak és felirták a rendszámom. Kértem adják meg a feljelentő adatait, ezt nem tették meg, viszont az enyémeket mindent elkértek, telefon, stb Választhattam, 10 ezres csekk, vagy eljárás, ami jóval magasabb összeg.

Egy ismerősöm egy hasonló nonszensz eset miatt 2 évig járt a bíróságra, csak őt a buszon bántalmazta ellenőr, hamis tanuk, stb, sokáig kínlódott mire kiderült az igazság.

Mondták a rendőrök, hogy a 8 tanú ellen semmi esélyem nincsen. Akik ugye mást se tettek mint egy elhajtó autó rendszámát figyelték és független szemtanuk, ugyanabból a buszból. Hát éreznem kellet volna azt hiszem ha autót török, utasként kisebb koccanásban volt részem párszor. Benne van a közlekedésben, de hogy egy nem létező autót?

Nagyon összezavart és felzaklatott a dolog, így hogy mielőbb vége legyen és édesanyámnak enni adhassak, belementem a csekkbe. A rendőrök fotózkodtak és mutatták a lökhárítómon a sérülést hogy szürke kocsi stb az lesz az. (használtan vettem az autóm, kisebb esztétikai hibái vannak, kb mint egy korosabb járműnél megszokott). Az este folyamán megtaláltam évekkel ezelőtti fotókat, más megyében is készültek, még korábbi lakhelyemen. És azon bizony rajta vannak a rendőrök által talált sérülések.

A kérdésem az lenne:

Vissza tudom-e vonni, hogy elismerem a károkozást? Állnék elébe a vizsgálatnak. És nagyon az a gyanúm, hogy biztosítási csalókról van szó. Akik keresnek egy kicsit kopottabb festésű autót és ezzel a módszerrel próbálnak pénzhez jutni.

Mit javasol mit tegyek? Nagyon el vagyok keseredve, hogy ilyen megtörténhet. Még annyit kérdeznék: A héten megy műszakira az autó, le akartam fényeztetni, most ezt sem merem, nehogy eltűnjön a bizonyíték, stb. Gondolom egy vizsgálatnál, már ha sor kerül rá, akkor festékmintát vesznek, stbstb.

Előre is köszönöm válaszát!

Tisztelt Érdeklődő!

A rendelkezésemre bocsátott részletes leírást, kérem az Ön által választott, jelenleg gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződését kezelő biztosítótársaságnak bocsássa rendelkezésére, kárbejelentés részletes leírásaként. A biztosítótársaság honlapján letölthet vagy ügyfélszolgálatán kérhet kárbejelentő nyomtatványt, amelyen leírhatja a tényeket utalva a gépjármű új/ valójában bizonyíthatóan régi sérülésére, amellyel állítólagosan a másik gépjármű sérülését okozta. Kérje biztosítójától a gépjárművek együttes szemléjét, valamint a rendőrségi feljelentésre hivatkozással az illetékes rendőrkapitányságon fellebbezést nyújthat be - utólagos rendőrségi helyszínelést kérve - rendelkezésükre bocsátva a korábbi fénykép másolatát.

Üdvözlettel. Horváth László www.pba.hu

Elhunyt a szerződő

2014.02.24. 14:17 - Kárszakértő

Tisztelt Horváth László!

Édesapám elhunyt, megörököltem a gépkocsit. A korábbi biztosítónál jeleztem a változást, saját nevemre új szerződést kötöttem a gépjármű átíratásakor. Édesapám szerződésének megszűnéséről akkor kaptam egy levelet, melyben "biztosító által kártérítésre még el nem ismert, a biztosítót kártérítésre még nem kötelező káreset"-ként fogalmaztak meg egy korábbi káreseményt, melyről tudtam is. Édesapám nevére szóló biztosítás megszüntetése előtt telefonon érdeklődtem a kárügyintézőtől, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a baleseti bejelentő ellentmondásos, ezért a biztosító senkit nem hozott ki vétkesnek.

A baleset után másfél évvel kaptam Édesapám nevére egy levelet, melyben közölték, hogy a károsult részére 200 ezer forintot fizettek ki, és a bonusra hivatkozva felajánlották, hogy ezt az összeget befizetheti.

Nem tudom nekem mi a teendőm ebben az esetben? Az sem egyértelmű számomra a levélből, hogy ezt az összeget köteles vagyok-e befizetni, vagy ez csak ajánlat a bónusz megmaradása miatt? Nekem, mint örökösnek (egy másik biztosítónál van az én szerződésem erre az autóra) kötelességem megfizetni, vagy a korábbi szerződő (elhunyt Édesapám)régi biztosítása fedezi a károkozást? Amennyiben köteles vagyok kifizetni a károkozást, a jelenlegi biztosításom terhére megtehetem-e?

Válaszát előre is köszönöm: Bernadett

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján két szerződésről van szó. Az első elhunyt édesapja nevén lévő gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződés alapján, a korábbi édesapja által választott biztosítótársaság az okozott kár térítéseként, gondolom a jogalapi, felelősségi viszonyok tisztázása után fizette ki az említett összeget a károsult részére. - A kárügy részleteiről, a jogalapi döntésről, mint a gépjármű jogerős hagyatéki végzés alapján forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartója tájékoztatást kérhet - Erről az édesapja nevére értesítést küldött, hogy amennyiben visszafizeti a kiutalt kártérítést a megszolgált bonusz fokozata megmarad. Jelen esetben nincs teendője, mivel a jogerős hagyatéki végzés által megörökölte a gépjárművet és ettől a naptól kell Önnek, gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötnie a gépjárműre - amit leírása szerint megtett- tehát ezen szerződést nem érinti a korábbi kifizetés mert,nem az Ön üzemben tartása - szerződéses viszonya - alatt okozta/ okozták a káreseményt, ezért az Ön bonusz fokozatát sem érinti.

Tisztelettel: Horváth László www.pba.hu

Elgurult a kocsi

2014.02.20. 10:28 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor!

Decemberben szervizbe vittem az autómat. Enyhe emelkedőn volt a parkoló és nagyon erős szél fújt. Miközben én intéztem a szervizben a papírügyeket, autóm átgurult a túloldalra és nekiment egy másik, szintén parkoló autónak. Lehet, hogy nem húztam be jól a kéziféket. Nekem a lökhárítóm sérült, neki viszont feljebb a hátsó csomagtartón volt egy sérülése. Egyáltalán nem biztos, hogy én okoztam. Az autó tulajdonosa egy kárfelmérő volt, aki azt mondta parkoló autók közt keletkezett kárra nem fizet a biztosító, és próbált rávenni, hogy ismerjem el a felelősségemet. Én nem ismertem el, mire ő azt mondta majd akkor megyünk a bíróságra, mert szerinte ajtó csere lesz a kocsiján. Próbáltam a helyszínen megegyezni vele, de ő elutasító volt. Napokban kaptam egy levelet a biztosítómtól, hogy 78 eft-ot kifizettek neki! Kérdezném Öntől, ha én nem ismertem el a felelősségem,a biztosító nem kért tőlem sem elismerő nyilatkozatot, sem újabb kárbejelentőt, de még okozói szemle sem volt, jogosan fizettek-e ki neki 78 eft-ot, az amúgy kb. 30 ezres kárára? Köszönöm segítségét!

Üdv: Gabriella

Tisztelt Érdeklődő!

A biztosítótársaság által küldött levélre hivatkozással, tájékoztatom Önt, hogy a bekövetkezett balesetért a felelősség Önt terheli, mert gondatlanul járt el a jármű parkolásakor, annak rögzítésével kapcsolatosan, ezért következett be a káresemény. A kárszámra történő hivatkozással levélben, kéréssel fordulhat a biztosítójához és kérheti a kárrendezési dokumentumokba, kárfelvételi jegyzőkönyvbe való betekintési jogát, amely alapján a biztosító a vétlen fél részére az értesítő levélben szerepelő kártérítési összeget kifizette.

Tisztelettel: Horváth László www.pba.hu

Motorkerékpár kárrendezés

2014.02.18. 16:25 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor,

Nemrég vétlen szereplője voltam egy közúti balesetnek, a károkozó fél egy fordulás közben nekem ütközött. Szerencsére személyi sérülés nem történt de a motorkerékpárban jelentős anyagi kár keletkezett. Azt halottam hogy nem szívesen fizetnek ilyen esetben a biztosítók mert gyanús körülmény hogy a vezető nem sérült meg. Én pont emiatt rendőri intézkedést kértem, a helyszínen az okozót megbírságolták a kanyarodási szabályok be nem tartása miatt, a baleseti bejelentőt kitöltöttük de egyéb intézkedés a rendőrök részéről nem történt. Ha jól tudom egy belső rendőrségi irat van az intézkedésről. Érdeklődnék tisztelettel hogy milyen ügymenetre számíthatok.

Köszönettel Kerekes Károly

Tisztelt Érdeklődő!

Hivatkozással a leírtakra, az illetékes biztosítótársaságnál gondolom a kárbejelentés már megtörtént.Amennyiben az okozó gépjármű üzembentartója elismerte a felelősségét az okozott kárért, valamint rendelkezésre áll a rendőrségi helyszínelés és rendőrségi határozat, ezen esetben a biztosító a rendelkezésére bocsátott és általa még írásban bekért dokumentumok alapján rendezni fogja a káreseményt.Kérem a részletes információért forduljon az illetékes biztosítótársaság kárügyintézőjéhez, aki tájékoztatni fogja a további lépéseket illetően.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Baleset felelősségbiztosítás nélkül

2014.02.17. 14:59 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor!

A tegnapi napon másodállásomban vezettem egy KIA kisteherautót, sajnos a Hungária körúton történt egy koccanásos balesetünk. A KIA nem az enyém sőt még a főnököm át sem íratta (csak az adásvételi van meg amit állítólag át kell íratni 15 napon belül) tehát a régi tulaj nevén futott a felmondott biztosítás. (Az ő nevére töltöttük ki a betétlapot is) Én voltam a hibás, de kiderült hogy az autón nincs érvényes biztosítás, mert közben azt a Posta biztosító felmondta. (Ez is egy kérdésem hogy a biztosító milyen okokból mondhatja fel a biztosítást?) Másik kérdésem, hogy ilyenkor ki fizeti meg az okozott kárt, mert ugyan én a sofőr voltam az okozó de nem tudtam hogy nincs biztosítás az autón. Kitől lehet ilyenkor behajtani a kár összegét? Ráadásul feketén dolgoztam a másodállásban nem is voltam bejelentve. Ja és kölcsönadási szerződést akar velem íratni utólag! Mintha nem melóba mentünk volna hanem kölcsön kértem volna tőle az autót, pedig együtt mentünk dolgozni! Eléggé kusza számomra az ügy:(

Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel Henrik.

Tisztelt Érdeklődő!

A gépjármű kötelező felelősségbiztosítási szerződést a tulajdonjog átruházási / adás-vételi / szerződésen szereplő dátumtól kell megkötni, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzésre kerülő új üzembentartónak. A régi biztosítás ezen időponttól hatályát veszti, a fent leírt indokok alapján. Azt nem tudom, hogy az említett biztosító miért mondta fel a szerződést, de véleményem szerint nem felmondásról, hanem érdekmúlással történő törlésről van szó mivel a biztosító a rendelkezésére bocsátott adás-vételi szerződés alapján törölte a régi üzembentartó nevéről a szerződést. Az okozott kárért a felelősség a gépjármű új üzembentartóját terheli, tehát az okozott kárt a vétlen fél számára a MABISZ kifizeti, majd értesítést küld a kifizetett kártérítési összegről és kéri annak visszafizetését a gépjármű biztosítatlanságára történő hivatkozással. Ön mint a gépjárművet vezető személy csak ha szabálysértési eljárás indult Ön ellen a közlekedési hatóság által, ezen határozat alapján vonható felelősségre.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Nekem jött a villamos

2014.02.14. 11:30 - Kárszakértő

Tisztelt Szakértő!

Tegnap elkövettem egy szabálysértést azzal, hogy megelőztem egy villamost olyan helyen ahol nem lehetett volna, ezt követően haladtunk tovább pár 100 métert ugy hogy a villamos bejött mögém pár méterre, folyamatosan villogott a távolsági fényszóróval, majd egy közlekedési lámpa elött lelassitottam és a villamos belémjött szinte fékezés nélkül. A kiérkező rendőrök megállapitották h az ütközés elött szabálysártést követtem el, ezért én vagyok a felelős a balesetért.

Szeretném kikérni a véleményét, válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján valóban a pályához kötött jármű elsőbbséget élvez a részére kijelölt útvonalon, amit csak a indokolt esetben és a KRESZ szabályok betartásával / pl: áthaladás a pályán útkereszteződésben stb./ lehet igénybe venni. A szabálysértési eljárás /bírság kiszabása jogos Önnek, de a villamosvezetőnek kötelessége lett volna megállni, amikor észlelte az Ön fékezését, ezért az ütközésért a felelősség őt terheli. Kérem forduljon a villamost üzemeltető társasághoz / BKV/ kártérítési igényével és kérje tájékoztatásukat az illetékes biztosítójuk megnevezésében, ahol az igényét bejelentheti.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Lejárt a jogsim, mire számíthatok?

2014.02.12. 10:23 - Kárszakértő

Tisztelt cím.

Sajnos figyelmetlenségem miatt balesetet okztam egy egyenrangú útkereszteződésben. Jobbról jövőnek nem adtam meg az elsőbbséget,aki az autóm oldalába ütközött. Sajnos a baleseti bejelentő kitöltésekor vettem észre hogy lejárt a kategóriám érvényessége. Mivel én mindvégig abban a hitben voltam hogy a jogsi lejárta az az elején lévő dátum. Ami 2017. Viszont nem tudtam hogy hátul is kell nézni és a kategóriám már több mint egy éve lejárt. 2 nap múlva megcsináltam az orvosit, ami rendben volt.  A kötelező elvileg rendben. Mire számithatok a biztositó felől?

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján a vezetői engedélye a baleset okozását követő 2 nappal változatlan feltételekkel megújításra került, tehát egészségügyi állapotában nem állt be időközben olyan változás, amely a balesettel okozati összefüggésbe hozható, és a károsult részére nyújtandó kártérítést befolyásolná. Kérem az új jogosítványának másolatát bocsássa a rendezésben illetékes biztosítója rendelkezésére, amely a kárrendezési okiratok közé csatolásra kerülhet.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Elgurult az autó, kötözködik a biztosító

2014.02.10. 11:43 - Kárszakértő

Tisztelt Szakértő!

Egy szerencsétlen káresemény (az autót beindítottam, és kiszálltam, hogy visszamenjek a táskámért, de a kéziféket valószínűleg nem húztam be rendesen, mert az udvarból kigurulva a szembeni kerítésben állt meg, ugyebár nem ült benne vezető) történt az autónkkal, melyet azonnal bejelentettünk a biztosító felé.

A kárszakértő négy nap múlva ki is jött és kitöltötte a kárbejelentés nyomtatványait. Mivel én nem voltam akkor otthon, így a férjem adatait vette fel (ő a biztosítóval szerződött fél) és az ő iratait másolta le. Mivel a férjem jogosítványa lejárt (az orvosi alkalmasságija), így pár nap múlva azt a választ kaptuk, hogy emiatt nem fizetik ki a kárigényünket.

Én telefonon érdeklődtem ezzel kapcsolatban és elmondtam, hogy a gépjárművet én akartam vezetni, de erre érdemi választ nem kaptam, majd két nap múlva jött az e-mail a férjemnek, hogy "küldjön másolatot a jogosítványáról, ami érvényes volt a káresemény időpontjában, mert ennek hiányában nem tudunk kártérítési összeget fizetni".

Kérdésem, hogy kötelesek-e az én nyilatkozatomat és másolt irataimat elfogadni ebben az esetben.

A választ előre is köszönöm!

Tisztelt Érdeklődő!

A biztosítótársaság kárbejelentésében valószínűleg az szerepel, hogy a gépjárművet a férje vezette, gondolom ő így nyilatkozott a kárbejelentő kitöltésekor, ezért a kárszakértő az ő adatait vette fel a szemlekor. Amennyiben lejárt jogosítványa a férjének változatlan feltételekkel megújításra kerül akkor ennek másolatát bocsássa a kárrendezésben illetékes biztosító rendelkezésére, mert a bekövetkezett balesettel nem hozható okozati összefüggésbe a lejárt jogosítvány, mivel gondatlanság okozta a gépjármű sérülését.

Természetesen az Ön által leírt módosítási igényt - lévén Ön vezette elmondása szerint a gépjárművet - is lehetősége van nyilatkozat formájában a biztosító rendelkezésére bocsátani, amennyiben erre tanú is van akkor az ő elérhetőségét is bocsássa a biztosító rendelkezésére nyilatkoztatás céljából.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Jogos-e a biztosító kérése?

2014.02.07. 13:16 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor!

Múlt év decemberében történt egy balesetem.

A másik autós a baleseti bejelentőn elismerte a vétkességét. A kárfelmérő a javítási árajánlatot is megedta. A pénzem viszont azóta sem kaptam meg, mivel a biztosító levélben is kéri a vétkesség elismerését a másik autó tulajdonosától. Ez - ha nem válaszol a 3. levélre sem a címzett- automatikusan elismertnek tekinthető, viszont 3 hónapba telik a levelezés. Addig az autóm nem tudom megjavíttatni ill. a javítási költség is emelkedhet ennyi idő alatt.

Szóban kértem, hogy minél előbb küldje vissza az elismerő nyilatkozatot, de ez mind a mai napig nem történt meg. Kérdésem, hogy jogosan kéri-e a biztosító a vétkesség elismerését?

Mi történik, ha ezen idő alatt a javítás ára megnő és a kárfelméréskori ajánlati ár ezt nem fedezi?

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján tájékoztatom, hogy a biztosítótársaság a baleseti bejelentőn tett felelősségvállalási nyilatkozat megerősítését kérheti a károkozó gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartójától és a gépjármű vezetőjétől egyaránt a kárrendezésben illetékes biztosítótársaságnál rendszeresített kárbejelentő formanyomtatványon. Ezen közlési kötelezettségre vonatkozó felhívásnak - a biztosító kérésére - a károkozó haladéktalanul köteles eleget tenni, ezáltal segítve a kárrendezési eljárás mielőbbi lezárását. Mint az ütközésben sérült gépjármű tulajdonosának, Önnek lehetősége van a baleset napjától a kártérítési összeg kifizetésének napjáig késedelmi kamat igényt bejelenteni írásban, a rendezésben illetékes biztosítótársaság részére.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Összezavartam a biztosítót

2014.02.05. 10:22 - Kárszakértő

Üdvözlöm!

Tavaly november 25-én megkötöttem a kgfb-met a Biztositok.hu oldalon. November 7-én a Genertel felmondta a biztosítást január 1-től. Az új kötés szintén a Genrtelre esett. December 10-én már megkaptam a biztositási kötvényt meg a jövö évi díjat is . Ez 30 000 ft. A probléma, hogy január 9-én küldtek egy e-mailt melyben a 30 000 ft 62 000 ft-ra módosult! Felhívtam öket és tjékoztattak, hogy ök felmondták velem a kgfb november 7-én és ezért ők pótdijat számolnak fel mert hát mégiscsak újból náluk kötöttem (ezt ök igy dijazzák?) Ez igy korrekt??

Köszönöm válaszát !

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján Ön több egymásnak ellentmondó tájékoztatást kapott a 2014-es évre választott biztosítótársaságtól. Mivel a biztosításkötési kalkuláció előttem nem ismert, ezért kérem forduljon a fent említett társasághoz, akik a szerződés megkötésében közreműködtek és kérje segítségüket a biztosítótársasággal történő egyeztetéshez. Panaszlevelét természetesen tértivevényes ajánlott levélben is a biztosító rendelkezésére kell bocsátani, kérve részletes magyarázatukat az Ön részére küldött dokumentumok tekintetében.

Üdvözlettel: Horváth László www.pba.hu

Kilépett a gyalogos

2014.02.03. 10:49 - Kárszakértő

Tisztelt Biztosításdoktor,

Szombaton az esti órákban egy kereszteződés balra forduló sávjában álltam, egy másik előttem lévő személyautóval együtt. A piros jelzés zöldre váltott. Elindultunk, az előttem lévő autó bekanyarodott, én mentem utána. Közvetlenül a befordulás után, az előttem haladó hirtelen vészfékezni kényszerült, mert a szemközti sávban a pirosnál várakozó autók közül kiszaladt az útra egy gyalogos. (Egyrészt a gyalogosnak piros jelzés volt, másrészt a zebra után kb. 5m-re lépett le az útra...).

Hála Istennek a gyalogos megúszta, bár centiken múlt (konkrétan ugrania kellet az autó elől...). Én is vészfékeztem, de sajnos nem sikerült megállni, hátulról az előttem haladó autóba ütköztem. A gyalogos rövid habozás után, beszállt a rá várakozó autóba, majd elhajtottak. A várakozó autó mellesleg tiltó jelzés ellenére, a lehető legrosszabb helyen állt, vészvillogó vagy index vagy bármi nélkül. A rendszámot sajnos nem sikerült felírni.

Kiszálltunk, kitöltöttük a betétlapot, elismertem a felelősségem, hiszen én mentem bele én nem tartottam követési távolságot. Céges autót vezettem. Üzembentartónál a céget jelöltem meg, A járművezetőhöz a saját adataimat adtam meg.

Kérdéseim:

- Helyesen döntöttem a felelősségem elismerésekor?

- Ha a gyalogos és a szabálytalanul parkoló, majd elhajtó autó ott maradt volna és rendőrt hívtunk volna, kié lett volna a felelősség?

- Így, hogy elhajtott és nem hívtunk rendőrt van -e mód arra, hogy a felelősség osztódjon?

- Van saját nevemen is autó. Mivel az autót én vezettem, engem is terhel felelősség? A privát autóm B/M besorolása is változik ettől?

Azért kérdezem ezt, mert emlékszem, hogy a biztosító váltós kalkulátorok elsők közötti kérdése mindig az, hogy "okozott e kárt az elmúlt 1 évben?" Azaz, a kérdés: ha idén biztosítót váltok-vagy számolok..., a fenti kérdésre igennel, vagy nemmel kell felelnem?

Köszönöm előre is válaszait. P.

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében leírtak alapján a baleset bekövetkezéséért a felelősség Önt terheli, mert a követési távolság be nem tartása miatt következett be a káresemény. A KRESZ is kimondja,hogy a sebességet úgy kell megválasztani, hogy bármilyen hirtelen, váratlan fellépő körülmény esetén is biztonságosan meg tudjunk állni. A gyalogossal szemben a közúti közlekedés veszélyeztetése miatt, közlekedési szabálysértési eljárást indíthatott volna az illetékes hatóság / rendőrség/, bizonyítottság esetén, ugyanez vonatkozik a szabálytalanul parkoló gépjárműre is.A céges gépjárművel okozott kár, nem hozható összefüggésbe az Ön saját gépjárművére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítási szerződés bonusz besorolásával, mert a tarfáló program által feltett kérdés arra a gépjárművel történő károkozásra vonatkozik amely az Ön tulajdonában van,tehát a kérdésre nemmel kell felelnie biztosítóváltás esetén.

Üdvözlettel:Horváth László www.pba.hu